Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 505
Ravn - Reie
 

Ravnkilde & Co. A/S, grossererforretning i huder og skind.
Grundl. d. 5. dec. 1903 af P. Ravnkilde (f. 1876, d. 1942), der i 1904 optog Carl Rasmussen (f. 1880)
som medindehaver.
Omdannet til aktieselskab i
1917.
Nuværende direktion: ovennævnte Carl Rasmussen og dennes søn, Ejler Rasmussen (f. 1909).

Adresse: Jagtvej 213-215, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Recato A/S, Cato's litografiske Anstalt A/S.
Grundl. d. 30. september 1869 af litograf Jens Chr. Cato (f. 1842, d. 1918).

I året 1893 overtoges Carl Fred. Cato's litografiske Etablissement, der var grundlagt i
1867, og i 1915 overtoges
det af Nordisk Reproduktionsanstalt drevne stentrykkeri, der var
oprettet i 1913 (af Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag).

I 1933 omdannedes virksomheden til det nuværende aktieselskab A/S Recato.
Selskabets leder var E. A. V. Birch (f. 1880, d. 1949), udlært 1899 hos grundlæggeren, driftsleder 1914 og direktør 1934.

Nuværende bestyrelse: landsretssagfører R. Magtengaard (f. 1904), formand, direktør S. H. Birch (f. 1912), direktør O. H. C. Birch og frøken E. E. Erslev.
Direktion: ovennævnte S. H. Birch og O. H. C. Birch.

Adresse: Kronprinsessegade 54, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Oscar Rechendorff, assurancefirma.
Grundl. d. 1. jan. 1898 af Oscar Rechendorff (f. 1865), der fremdeles er forretningens indehaver, siden 1934 sammen med Karl Larsen (f. 1898).

Adresse: Holbergsgade 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Rechnitzer, Thomsen& Co.'s Eftf., skibsmæglerforretning.
Grundl. d. 1. febr. 1907
af Daniel Rechnitzer og Christian Thomsen, der senere ud trådte af firmaet.
Efter Daniel Rechnitzers død i 1932 overtog konsul Norman H. Hansen (f. 1890) firmaet som eneindehaver under firmanavnet Rechnitzer, Thomsen & Co.'s Eftf., Norman Hansen; i 1943 optog han Johs. Villadsen (f. 1913) som medindehaver; denne overtog i 1945 firmaet som eneindehaver.

Adresse: Toldbodplads, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Reck's Opvarmnings Comp, A/S.
Grundl. d. 1. marts 1878 af kaptajn A. B. Reck (f. 1850, d. 1927) og i 1889 omdannet til et aktieselskab.

Selskabets arbejdsfelt omfatter hele opvarmningsområdet, specielt fabrikation af
stålkedler til centralvarmeanlæg og højtryksdampanlæg samt apparater for automatisk
fyring, såsom stokere, oliefyr og helautomatiske gaskedler.
Reck-stålkedler, der fremstilles som universal-kedler for al slags brændsel, har en meget stor udbredelse både i Danmark og i udlandet.

Aktiekapitalen var oprindelig på kr. 400.000, men er senere udvidet til kr. 800.000.

Nuværende direktør (siden 1935): civilingeniør Jørgen Jacobsen (f. 1905).

Adresse: Esromgade 15, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


A/S Reckitt & Colman, grossist- og fabrikationsvirksomhed (krydderier, pudsemidler, kolonialvarer).
Grundl. i 1901 som agentur for Reckitt &
Sans Ltd., England, under ledelse af Hjalmar Jørgensen.
I 1925 omdannedes firmaet til aktieselskab under direktion af ovennævnte Hj. Jørgensen og L. S. Wallgate (f. 1892 i England); sidstnævnte er siden 1936 enedirektør for selskabet.

Selskabets bestyrelse består af kaptajn E. Kall, bankdirektør H. Knudtzon, G. M.
Samuelson, North Ferriby og H. L. Knee, South Cave, de to sidstnævnte East Yorkshire, England, samt direktøren, nævnte L. S. Wallgate.

Aktiekapitalen er på 280.000 kr.
Adresse: Kvæsthusgade 6,
Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aage Reddersen A/S, frimærkehandel.
Stiftet d. 26. juni 1888 af E. M. Ruben (f. 1862, d.
1931).
Omdannet til aktieselskab i 1924. Nuværende direktør: Aa. Reddersen (f. 1892).

Adresse: Skindergade 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


C. Reeh,købmands- og isenkramforretning samt tømmerhandel.
Grundl. d. 10. maj 1867 af Harald Emil Conrad Reeh (f. 1846, d.
1923).
Overtaget i 1907 af sønnerne, Johan Peter Conrad Reeh (f. 1874)
og Hans Chr. Thorvald
Reeh (f. 1877).

Adresse: Frederikssundsvej 47, Ballerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


H. H. Reerslev, bødkerforretning.
Grundl. d. 20. juli 1861 af Hans Hendrik Reerslev (f. 1830, d.
1911).
Indehaver (siden 1898): Hans Henrik Reerslev (f. 1872).

Adresse: Kirkestræde 11, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


R. Reese, købmandsforretning.
Grundl. ca. 1850
af købmand Waarst.
Indehaver (siden 1948): R. Reese (f. 1911).

Adresse: Nørregade 2, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Carl Reffs & Søn, manufakturforretning.
Grundl. d. 10. okt. 1843 af S. Seidelin (f. 1820, d.
1905).
Fra 1913 til 1918 var firmaet et aktieselskab med C. Reffs (f. 1850, d. 1937)
som
formand og hans søn, E. V. Reffs (f. 1889, d 1939)
som direktør.
Nuværende indehaver: P. Bursche (f. 1891).

Adresse: Algade 41, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Reform Skotøjsforretning ved Anders Andersen.
Grundl. d. 13. jan. 1902 af Anders Andersen (f. 1869, d.
1942).
Forretningen videreførtes af enkefru Laura Andersen (f. 1880) som i 1949 overdrog den til datteren, fru Elma Eberhardt (f. 1910).

Adresse: Lyngby Hovedgade 80, Lyngby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


C. A. REIERMANN

Papfabrik, er grundlagt 1830 af C. L. Scheel (f. 1799, d. 1847), efter hvis Død Virksomheden fortsattes af hans Enke til 1850, da Svigersønnen, C. A. Reiermann (f. 1810, d. 1890) overtog den. Efter dennes Død fortsattes den af hans Svigersøn, M. P. Leth (f. 1864, d. 1903) som i 1888 var optaget i Firmaet. Fra 1903 er Reiermanns anden Svigersøn, N. J. Taarnby (f. 1866) Indehaver.

Adresse: Amagerbrogade 190, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

C. Reiermann, papfabrik.
Grundl. d. 15. maj 1830 af C. L. Scheel (f. 1799, d. 1847), efter hvis død virksomheden fortsattes af hans enke til 1850, da svigersønnen, C. Reiermann (f. 1810, d. 1890),
efter hvem firmanavnet har sin oprindelse, overtog den.
Efter dennes død fortsattes den af hans svigersøn, M. P. Leth (f. 1864, d. 1903), som i 1888
var optaget i firmaet.
Fra 1903 var Reiermanns anden svigersøn, N. J. Taarnby (f. 1866, d. 1935)
indehaver; ved hans død overtog hans enke, Camilla Taarnby, firmaet som eneindehaver.
I 1942 overdrog hun det til døtrene, fru Inger


Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage