Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 508
Ried - Riis 

 

C. F. RIEDEL´s EFTERFØLGER

Smedefirma, er grundlagt 1822 af C. F. Riedel i samme Ejendom, hvori Virksomheden endnu drives.

I 1850 indtrådte Grundlæggerens Søn, C. F. Riedel jun (f. 1823, d. 1891) i Firmaet.

I 1887 overtoges det af Ingeniør Johan C. B. Howitz (f. 1855, d. 1908); efter hans Død fortsættes Forretningen af hans Enke Ella, senere gift Nielsen.

I 1857 udvidedes Forretningen til også at omfatte Gas- og Vandarbejder, og i 1891 med Installation af elektrisk Lys og Kraftanlæg.

Adresse: Ny Vestergade 9, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

C. F. Riedel & Lindegaard, maskinfabrik og jernstøberi.
Grundl. 16. marts 1867 (indregistreret d. 14. febr. 1868) af C. F. Riedel (f. 1823, d. 1891) og Peter Lindegaard (f. 1839, d.
1910).
Firmaet dreves af stifterne i fællesskab med C. F. Riedels smedeforretning indtil
1887,
da C. F. Riedel udtrådte af firmaet, samtidig med at smedeforretningen solgtes.
P. Lindegaard fortsatte alene indtil 1889, da han optog L. P. Larsen (f. 1838, d. 1905) og H. P. C. Haxthausen (f. 1850, d. 1922)
i firmaet.
Efter L. P. Larsens død og Lindegaards udtræden i 1905 var Haxthausen eneindehaver indtil 1908, da han optog C. Johansen (f. 1863, d. 1926) og H. V. Schwartz (f. 1865, d. 1949) som medindehavere. H. Haxthausen udtrådte i 1918 og C. Johansen i 1924, hvorefter H. V. Schwartz fortsatte som eneindehaver indtil 1931, da han optog sin søn, Ebbe Schwartz (f. 1901),
som medindehaver.
I 1942 optoges Egon von der Lieth (f. 1904)
som medindehaver.
Efter H. V. Schwartz død i nov. 1949 fortsættes firmaet af Ebbe Schwartz og Egon von der Lieth.

Foruden maskinfabrik og jernstøberi, driver firmaet, der iøvrigt er et af de ældste indenfor centralvarmeinstallations- branchen, tillige virksomhed med udførelse af højtryks- ledninger og sanitære installationer. Arbejdsfeltet strækker sig til kraner, fyrlanterner, kloakpumpeanlæg. kedler, sporanlæg etc.

Adresse: Kingosgade 11, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Chr. Riegels' Trævarefabriker A/S.
Grundl. i 1889
af Chr. Riegels.
I 1918
omdannet til aktieselskab.
Nuværende direktør: F. Grønvaldt (f. 1875).

Adresse: Århusvej, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Hans Ries, kornforretning en gros.
Grundl. d. 1. nov. 1850
af Hans Ries.
Nuværende indehaver: sønnesønnen, Hans Ries (f. 1890).

Adresse: Nørreport 30, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


M. Riggelsen, skotøjsforretning.
Grundl. i 1893 af Matthias Riggeisen (f. 1858, d.
1939).
Efter hans død overtaget af Henning Riggeisen (f. 1898).
Adresse: Storegade 20, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

P. Riggelsen, produktforretning.
Grundl. i 1888 af Matthias Riggelsen (f. 1858, d. 1939),
der tillige drev garveri og skotøjsforretning.
I 1923 skiltes produkthandelen ud som selvstændig virksomhed med grundlæggerens søn, Peter Fr. Riggeisen (f. 1894), som indehaver, mens grundlæggeren selv fortsatte skotøjsforretningen (se M. Riggelsen),

Adresse: Vidågade, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Riiber & Hallgren, købmandsforretning.
Grundl. d. 10. aug. 1907 af Jul. Riiber (f. 1882), der stadig er, indehaver af forretningen; siden 1943 med P. J. Hallgren (f. 1906) som medindehaver.

Adresse: Dragør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Riis & Dreyer A/S, vinhandel, kgl. hof-leverandør.
Grundl. i 1885
af konsul Peter Theodor Dreyer og Chr. Riis.
I 1919
omdannet til aktieselskab.
Direktion siden 1919: Carl Dreyer (f. 1884), Peter Dreyer (f. 1893)
og Holger
Rasmussen Volsing,

Adresse: Østergade 1, Randers og
Skindergade 45-47, Kbhvn. K

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


A. Riis, korn-, foderstof- og kulforretning.
Grundl. i 1859 af Jens Christian Schou (f. 1836, d.
1900).
Indehaver (siden 1918): Anders Riis (f. 1885).

Adresse: Søndergade 7, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Alfred Riis & Co., kgl. hofleverandør, korn, foderstoffer og kunstgødning.
Grundl. i 1871 under firmanavnet Adolf Carl &
Rauch.
I 1874 ændredes navnet til Adolf Carl & Co., og i 1878 optoges Alfred Riis (f. 1848, d. 1916) i firmaet, som han overtog i 1885
som eneindehaver, hvorefter det fik sit nuværende navn.
I 1914 optoges sønnerne, Halvor Anker Riis (f. 1881) og Haagen Anker Riis (f. 1880, d. 1935), som medindehavere, og sidstnævntes søn, Alfred Anker Riis indtrådte i 1937 som medindehaver. Sidstnævnte udtrådte af firmaet pr. 31. dec. 1947, hvorefter Halvor Anker Riis er eneindehaver.

I 1908 fik Alfred Riis prædikat af kgl. hof-leverandør. Ved hans død i 1916 gik prædikatet over på firmaet.

Adresse: Havnegade 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Simon Riis, købmandsforretning.
Grundl. d. 1. dec. 1910 af Simon Riis (f. 1888), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Østergade 36, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


M. Riis-Antonsen's Møbelfabrik.
Grundl. d. 1. jan. 1895 af Arnold Brodersen (f.
1868).
Senere overtaget af Marinus Riis-Antonsen (f. 1894, d. 1948) og i 1948 af dennes enke, fru A. Riis-Antonsen.

Adresse: Kilen 4, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


A. H. Riise's Hoveddepot ved Oluf Poulsen.
Grundlagt i 1838 på Sankt Thomas af etatsråd, apoteker A. H. Riise. Efter stifteren overtog sønnen, Valdemar Riise, apoteket og firmaet, der i 1913
overdroges til apoteker Oluf Poulsen.
I 1918
oprettedes en filial i Kbhvn. under navnet A. H. Riises Hoveddepot.
I 1932 overtoges firmaet Bruun & Andresen (grundl. 1856) (se dette), og i 1934 erhvervedes firmaet Otto Muller. Sidstnævnte firma omdannedes 1935 til et aktieselskab med apoteker Oluf Poulsen som direktør.

Adresse: Nørre Søgade 35, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Orla Riise, viktualiehandel.
Grundl. i 1876 af C. Dyrlund. Nuværende indehaver: Orla Riise (f. 1912).

Adresse: Store Kongensgade 83, Kbhvn. K.  

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage