Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 509
Riis - Ring 

 

 

Wilh. Riise, gartneri.
Grundl. i 1897 af Peter Riise (f. 16: dec. 1855, d. 1. dec. 1932).
Handelsgartner Peter Riise fik en grundig uddannelse som gartner dels i Danmark, England og Tyskland, hvorefter han rejste til U. S. A. og nedsatte sig som gartner.

 

Peter Riise

 

Efter at have opholdt sig i 18 år i U. S. A. vendte han i 1897 hjem til Danmark og grundlagde på Ålekistevej 20 i Vanløse et gartneri, der efter forholdene dengang var meget moderne med store, lyse drivhuse specielt bygget til nelliker,
som han havde med hjem fra Amerika. Peter Riise var således den første, som her i Danmark i større stil dyrkede nelliker under glas og drev lige til sin død i 1932 med dygtighed en sund virksomhed op.

Den 1. jan. 1935 overtog sønnen, Wilh. Riise (f. 17. nov. 1909), der havde fået en god uddannelse, virksomheden for egen regning.

 

Drivhusgade fra det nye gartneri i Avedøre

 

Den 1. jan. 1939 købte han 12 ½ tønde land i Avedøre og begyndte her en bebyggelse og flytning af gartneriet fra Vanløse, hvor forholdene var ved at blive for trange med høje ejendomme på alle sider.
Flytningen blev dog standset i 6 år på grund af krigen og byggestop.
Den 15. januar 1948 blev ejendommen i Vanløse solgt til høj bebyggelse, men
gartneriet fortsatte dog her til 1. juni 1950, på hvilket tidspunkt hele virksomheden var flyttet til Avedøre. Efter 53 års forløb fortsætter Riises gartneri med dyrkning af roser og nelliker, som stammer fra Amerika, i et af Danmarks mest moderne drivhusgartnerier, hvor alle tekniske hjælpemidler er taget i brug.

Adresse: Avedøre Byvej, Avedøre pr. Glostrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Vilh. Riisgaard's Eftf., ved E. Pedersen og R. G. Petersen, elektrisk installationsforretning.
Grundl. d. 19. sept. 1861 i Gothersgade nr. 93 af Vilhelm Riisgaard (f. ca. 1837, d. 1908) og ved dennes død overtaget af Alfred William Thesen Schou (f. 1863, d. 1933).
I 1908 flyttedes forretningen til den nuværende adresse.
Da sidstnævnte udtrådte af firmaet i 1930, blev det overtaget af E. Pedersen (f. 12. april 1887).
Denne optog i 1950 G. R. Petersen (f. 16. okt. 1913) som medindehaver.

Adresse: Nørrebrogade 50, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

CHR. RIIS-SCHJELLERUP

Snedkerfirma, er grundlagt 1853 af Viste Søndergaard, Bonnet, i 1878 overgået til Peter Christensen og 1883 til Chr. Riis-Schjellerup.

Adresse: Ålborg.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

A. Rindom, grossererfirma (bygningsmaterialer m. m.).
Grundl. d. 9. sept. 1886 af Axel Joachim Peter Rindom (f. 1863, d. 1919).
Den 9. jan. 1917 overtaget af sønnen, Jørgen Harboe Rindom (f. 1890).

Adresse: Kampmannsgade 2, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Rindom & Restorff A/S, grossererfirma.
Grundl. i 1892 af A. Rindom og D. Restorff.
I 1906 omdannet til aktieselskab. Direktør (siden 1913): C. H. Mungsfeldt (f. 1878).

Adresse: Rysensteensgade 1, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. J. Ring's Møbelmagasin.
Grundl. d. 17. sept. 1895 af C. J. Ring (f. 1867,d. 1941); efter dennes død overtaget af datteren: fru Paula Ring.

Adresse: Montanagade 11-15, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

I Ring-Andersens Skibsværft.
Grundl. d. 15. marts 1867 af skibsbygmester Jørgen Ring Andersen (f. 1842, d. 1901). I 1901 overtaget af sønnen, Johannes Ring-Andersen (f. 1879).

Adresse: Frederiksø, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Edv. Ringe, børste- og gadekostefabrik.
Grundl. d. 1. marts 1895 af Edv. Carl Ringe (f. 1865, d. 1945).
I 1950 overtaget af C. P. Vogns en (f. 1910).

Adresse: Svanemosegårdsvej 8, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ringe Apotek.
Oprettet d. 28. nov. 1843. Apotekets første indehaver var F. L. E. Laub (f. 1807, d. 1887). Indehaver (siden 1942): Svend Kjerulf Petersen (f. 1890).

Adresse: Algade 18, Ringe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ringe Hotel og Højskolehjem.
Grundl. i 1699 under navnet Ringe Kro, af Oberst Frederik v. Ahlefeldt.
Overtaget i 1916 af A/S Ringe Hotel & Højskolehjem. Daglig leder (siden 1948): Chr. Hansen (f. 1904).

Adresse: Algade, Ringe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ringe Isenkram ved J. Espersen.
Grundl. ca. 1898 af H. C. Pedersen. Indehaver (siden
1927): J. Espersen (f. 1893).

Adresse: Algade, Ringe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ringe Lervarefabrik, Chr. Stokholm.
Grundl. i 1905 af Chr. Stokholm (f. 1878).
Indehaver siden 1947: Aage Stokholm (f. 1917).

Adresse: Ringe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. F. RINGER

Vognfabrik, er grundlagt i Begyndelsen af 1840érne af Smedem. O. P. Jessen (f. 1817, d. 1853), efter hans Død drevet af Enken indtil 1857, da H. F. Ringer overtog Forretningen.

Adresse: Ålborg.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Ringkøbing Amts Avis.
Stiftet d. 2. april 1839 af J. C. Oppenhagen.
Udgives nu af et interessentskab.
Bladet har siden 1948 haft redaktion fælles med Skive folkeblad (se dette).

Adresse: Herningvej 29, Ringkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


 Forrige side                                                                                                            Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage