Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 513
Rose - Rosk

 

 

Georg A. Rosenberg, bogtrykkeri.
Grundl. d. 26. febr. 1878 af J. G. H. A. Rosenberg (f. 1833, d.
1905).
Nuværende indehaver: Georg A. Rosenberg (f. 1871).

Adresse: Rentemestervej 102, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

ROSENBORG BRØNDANSTALT A/S

Er grundlagt 1831, begyndte sin Virksomhed i 1833.

Adresse: Gothersgade 64, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Rosenborg Brøndanstalt A/S, mineralvandsfabrik, leverandør til det kgl. danske hof. Grundl. d. 23. marts 1831. og begyndte sin virksomhed i 1833.

I 1928 overtog firmaet M i n e r a l v a n d s – f a b r i k k e n   S ø d r i n g  &  C o. (der var startet i 1856), og flyttede samtidig, på grund af gadens udvidelse, fra Gothersgade nr. 64 til den nuværende adresse.

Nuværende bestyrelse: professor, dr. phil. Carl Faurholt (f. 1890), direktør L. Tholstrup
(f. 1896) og landsretssagfører J. C. Bang (f.
1913).
Direktion: Svend Sørensen (f. 1908).

Adresse: Bispevej 25, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. Vald. Rosendahl senior, flytteforretning.
Grundl. d. 2. april 1877 af A. Vald. Rosendahl (f. 1847, d.
1924).
I 1928 overtaget af sønnen, H. H. Rosendahl (f. 1904).

Adresse: Lykkesholms Allé 4 A, Kbhvn. V.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Brødrene Rosendahl, flytteforretning og møbelopbevaring.
Grundl. 1. aug. 1901 af Aage Rosendahl (f. 1876) og Erik Rosendahl (f.

 

 

    

Erik Rosendahl                  Aage Rosendahl  

 

1878), der fremdeles er indehavere af firmaet.

Forretningen begyndte under meget beskedne former med et lille kontor i Vester Vold gade nr. 17 og med oplagsplads på Howitzvej nr. 43; i 1916 erhvervedes grunden ved Vodroffsvej og Howitzvej nr. 60.

Foruden flytte- og vognmandsforretning samt møbelopbevaringen driver firmaet en
verdensomspændende speditionsvirksomhed og møbeltransport.

Adresse: Vodroffsvej 59, Kbhvn. V.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

K. Rosendahls Bogtrykkeri A/S.
Grundl. d. 1. okt. 1902 af Kristian Rosendahl (f.
1877).
Omdannet til aktieselskab i
1942.
Direktør (siden 1942): ovennævnte K. Rosendahl.

Adresse: Borgergade 25, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Rosengaard, sadelmagerforretning.
Grundl. d. 18. okt. 1847 af Rasmus Rosengaard; fortsat af sønnen, Carl Christian William Rosengaard og fra 1923 af dennes søn, Carl Christian William Rosengaard (f. 1897).

Adresse: Tilegade, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

P. Rosengaard, pakfarvefabrik.
Grundl. d. 23. okt. 1880 af P. Rosengaard (f. 1855, d.
1936).
Indehaver (siden 1928): Einar Rosengaard (f. 1898) .

Adresse: Kræmmergade 9, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. P. Rosenlund, cykler en gros.
Grundl. d. 6. marts 1901 af M. Brogaard (f. 1877, d.
1939).
Indehaver (siden 1. okt. 1924): N. P. Rosenlund (f. 1889).

Adresse: Vindegade 48, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. Rosenwald, musikinstrumenthandel.
Grundl. d. 15. aug. 1899 af A. Rosenwald (f. 1871), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Viktoriagade 9, Kbhvn. V.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. F. Rosenvold, sadelmagerforretning.
Grundl. i april 1839 af Peter Godfred Rosenvold (f. 1809, d.
1900).
I 1910 overtaget af sønnesønnen, C. F. Rosenvold (f. 1881), der i 1949
optog sin
søn, C. Rosenvold (f. 19'21), som medindehaver.

Adresse: Søndergade 6, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Roskilde Andels Svineslagteri,
Grundl. d. 14. juli 1894 med senere folketingsmand H. J. Rosleff, Karleby (d. 1904)
som formand.
Den 25. april 1895 begyndte slagteriet sin virksomhed med T. G. Jungersen (f. 1862, d. 1932) som direktør. Direktør (fra 1946): C. Borup (f. 31. dec. 1910).

Adresse: Køgevej, Roskilde.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Roskilde Avis.
Grundl. i 1829
af købmand J. H. T. Gemzøe.
Nuværende indehaver: redaktør Svend Jacobsen (f. 1894), der tillige er indehaver af Roskilde Avis Bogtrykkeri.

Adresse: Algade 26, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Roskilde Bank A/S.
Stiftet d. 17. juli 1884; virksomheden påbegyndt d. 29.
juli s. å.
Den første direktion udgjordes af Emil Fryd og Edv. Hellesen.
Nuværende direktør: Ejnar Røest-Hansen (tiltrådt i 1947).

Adresse: Algade 14, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Roskilde Betonvarefabrik ved R. Jørgensen.
Grundl. i 1903 af Lars Jørgensen (f. 1864, d.
1927).
Overtaget i 1927 af sønnen, Regnar Jørgensen (f. 1901).

Adresse: Københavnsvej 15, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Roskilde Cyklebørs.
Grundl. i 1895 af Fr. Ferd. Christensen (f. 1867, d.
1937).
Nuværende indehaver: Willy Petersen (f. 1918).

Adresse: Jernbanegade 17, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E F  G  H  I J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage