Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 512
Robb - Rose
 

Skibsværfter i England, Holland og U. S. A.
Fra 1904 korresp. reder for forsk. dampskibs-selskaber, bl.
a. fra 1916 A/S Det Dansk-
Norske D/S.
Medstifter af og bestyrelsesmedlem i Dampskibsselskabet af 1912 A/S.

Skibsreder R. A. Robbert har i årenes løb desuden beklædt bestyrelsesposter i andre
rederier og i forsikringsselskaber og var i en årrække nær tilknyttet The Baltic &
International Maritime Conference (formand for Executivkomiteen), ligesom han et par år var medlem af bestyrelsen for Dansk Dampskibs-rederiforening.

Kontor: Amaliegade 33, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Robinson, Andersen & Co. A/S.
Grundl. d. 25. maj 1898 under firma Thos. Robinson Sons &
CO.s filial ved L. E. Andersen; i 1916 overgaaet til et aktieselskab.
Nuværende direktør: N. J. Jørgensen (f. 1884).

Adresse: Gersonsvej 7, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. C. Rode, guldsmedeforretning.
Grundl. d. 16. marts 1855 af Carl Christoffer Rode (f. 1825, d. 1902).
I 1902 overtaget af sønnen, Carl Rode (f. 1873, d. 1930) og i 1930 af dennes søn, Chr.
Rode (f. 1897).

Adresse: Storegade 28, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Roed & Co., kreaturkommission.
Grundl. i 1897 af Jens Roed (f. 1863, d. 1943).
I 1943 overtaget af Joseph Aalberg (f. 1899), Hans Pedersen (f. 1894) og enkefru Eug. Roed.

Adresse: Flæskehallen 38, Kødbyen. Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. E. Roelshøj & J. Chr. Nielsen, bogtrykkeri.
Grundl. d. 1. jan. 1907 af bogtrykker Lillethorup.
Den 1. jan. 1935 overtaget af K. E. Roelshøj (f. 1905) og J. Chr. Nielsen (f. 1901).

Adresse: Østergade 17, Aalestrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Rogen, speditionsforretning.
Grundl. i 1908 af L. Røgen (f. 1880, d. 1941); i 1941 overtaget af enken, fru N. E. Rogen (f. 1883).

Adresse: Amaliegade 41, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Helge Rohde, smedeforretning. gas- og vandinstallation.
Grundl. d. 19. sept. 1901 af Johan Rohde (f. 1873, d. 1949).
I 1935 overtaget af sønnen, Helge Rohde (f. 1907).

Adresse: Annasvej 3, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henry Rohde A/S, strå- og filthattefabrik.
Grundl. d. 8. nov. 1901 af Henry Rohde (f. 1875).
I 1942 omdannet til aktieselskab.
Nuværende direktør: Ib Julian Olsen (f. 1920).

Adresse: Aldersrogade 8, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Oscar Rolff's Eftf., skibsprovianteringshandel,
Grundl. d. 27. marts 1897 af Oscar Rolff (f. 1870, d; 1927).
I 1936 overtoges firmaet af J. E. S. Christiansen (f. 1911).

Adresse: Sankt Annæ Plads 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

fh. Carl Rolsteds Boghandel.
Grundl, d. 15. aug. 1906 af Carl Rolsted.
Indehaver (siden 1936): A. Bertelsen (f. 1891).

Adresse: Gammel Kongevej 80, Kbhvn. V.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Svend Rolsted, urmagerforretning.
Grundl. ca. 1840 af C. Christensen.
Indehaver (siden 1943): Svend Rolsted (f. 1910).

Adresse: Hovedgaden 43, Hørsholm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Th. Rom & Co.'s Eftf. A/S, isenkramforretning.
Grundl. 1875 af Carl Theodor Rom (f. 1847, d. 1917) under firmanavnet C. Th.
Rom & Co.; i 1911 optoges Jørgen Bucka (f. 1881) som medindehaver; denne udtrådte af firmaet C. Th. Rom & Co. i 1915, overtog en del af virksomheden og dannede firmaet C. Th. Rom &
Co.'s Eftf. ved Jørgen Bucka, hvis eneindehaver han var indtil 1949.
I 1949 overgik firmaet til et aktieselskab med J. Larsen som forretningsfører,

Adresse: Axeltorv 1, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. C. Rom A/S, forlagsvirksomhed og papirhandel en gros & en detail.
Grundl. d. 1. juli 1876 af justitsråd Niels Christian Rom (f.1831, d. 1919).
I 1930 omdannet til et aktieselskab.
Nuværende direktion: D. Rosenberg (f. 1920).

Adresse: Toldbodgade 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Roneo A/S, kontormaskiner, kontorinventar i stål.
Grundl. d. 22. sept. 1908 som et· aktieselskab.
Direktør (siden 1913): fru Anna A. Brahm.

Adresse: Store Kongensgade 72, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

JOH. FR. RONGE

Glashandlerfirma. Joseph Ronge den ældre (f. 1707, d. 1785), der var indvandret fra Bøhmen, fik d. 30. Nov. 1744 Borgerskab som Glaskræmmer og d. 19. Sept. 1749 kgl. Privilegium til at forfærdige alle Slags Solde og Sigter.

Joseph Ronge den Yngre (f. 1741, d. 1776) fik Borgerbrev d.18. Jan 1773 (Handel med norsk Glas) og kgl Bevilling til at handle med Ost- og Vestindiske sam Kinesiske Varer og Sukker og Sirupper – efter at han havde løskøbt sig fra det undersåtlige Forhold til Grev I. I. Max. Kinski i Bøhmen, til hvis Gods han som Livegen hørte. – Hans Enke, Anne Elisabeth, f. Ostritz (f1745, d. …..) giftede sig senere med Urmager Paulus Birckle, der indtrådte i Firmaet Ronge og i 1780 selv fik Borgerskab som Glashandler. Søn af dette Ægteskab var Glas- og Trådhandler Johan Paul Birckle (f. 1779, d. 1845), af Anna Elisabeth Ronge´s første Ægteskab Glashandlerne Franz Ronge (d. 1825) og Johan Joseph Ronge (f. 1774, d. 1877). Førstnævntes Søn, Carl Wilhelm Joseph Ronge (d. 1900) fik Borgerbrev 1848. Af Johan Joseph Ronges Sønne fik Johan Franz Ronge (f. 1821), Firmaets nuværende Indehaver, Borgerskab d. 21. Jan. 1862.

Adresse: Østergade 40, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

H. C. Roost ved Ingv, Roost; sadelmager- og møbelforretning.
Grundl. d. 1. april 1880 af H. C. Roost (f. 1856, d. 1940).
I 1920 overtaget af sønnen, Ingv, Roost (f. 1888).·

Adresse: Løgumkloster.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. O. Rosberg, skomagerforretning.
Grundl. d. 21. marts 1894 af P. O. Rosberg (f. 1862, d. 1930), efter hvem forretningen videreføres af sønnen, P. H. H. Rosberg (f. 1898).

Adresse: Møntergade 14, Kbhvn. K.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Rose-Jensen ved P. Rose-Jensen og H. Rose-Jensen, murermesterforretning.
Grundl. d. 4. juni 1866 af Peter Jensen (f. 1828 i Randers, d. 1894) og i 1883 overtaget af sønnen, Carl Andreas Jensen (f. 18. dec. 1859, d. 1945).
Forretningen, der nu foruden murermesterforretning tillige omfatter jernbeton- og entreprenørvirksomhed, drives nu af sidstnævntes to sønner, P. Rose-Jensen (f. 5. marts 1884), etableret 1911, og H. Rose-Jensen (f. 8. okt. 1887), etableret 1921.

Adresse: Møllestræde 5, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage