Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 521
 

SADOLIN & HOLMBLAD A/S

 

 

Farve- og lakfabriker. Leverandør til det kgl.
danske hof. Aktiekapital 4 mill. kr. Jacob Holm- blad (f. 1736 i Sverige, d. 1806) grundlagde ved kgl. privilegium af 12. maj 1777 et farveri i København.

I forbindelse med dette anlagde han udenfor byens volde et brug, der dyrkede farveplanter.
Den samlede virksomhed overgik ved Jacob Holmblads død til sønnen, Lauritz Holmblad, som 1808 fik bevilling på at male forskellige farver. Som den tørste
her i landet
fabrikerede han oliefarver til malere; traditionen siger, det var fra 1819.

Gennem i alt 4 generationer af den Holmbladske slægt udvikledes farveindustrien i
Danmark. Således oprettedes omkring 1840

Holmblads Fabrik for kopallakker (Skandinaviens første lakfabrik), og omtrent
samtidig påbegyndtes kemisk fældning af tørre farver.

Den 2. juli 1912 blev det Holmbladske farve- og lakfirma forenet medSadolins Farvefabrik, der var stiftet d. 30. sept. 1907 af Gunnar A. Sadolin (f. 1874) og fabrikerede tubefarver
til kunstnerbrug samt fra 1909 trykfarver.
Virksomhederne sammensluttedes til et aktieselskab, i hvis første bestyrelse bl. a. grosserer Gustav Hage og ingeniør Alexander Foss havde sæde.

Fra 1914-44 var brødrene G. A. Sadolin og Knud Sadolin (f. 1878, indtrådt i det
Sadolinske firma 1911) selskabets enedirektører: i 1944 indtrådte G. Langballe Axelsen (f. 1891), der da havde været knyttet til selskabet siden 1915, siden

 Jacob Holmblad

 

 

    

        Knud Sadolin              Gunnar A. Sadolin

 

 

 

1932 som underdirektør, i virksomhedens direktion.
Den
1. juni 1949 udtrådte
G. A. Sadolin og Knud Sadolin af direktionen, men fortsætter herefter som bestyrelsens særlige kommitterede.

Fabrikken I Holmbladsgade

 

Direktionen består siden d. 1. juni 1949 af: ovennævnte G. L. Axelsen, der er adm. direktør, civilingeniør Kaj Poulsen (f. 1912), knyttet til selskabet siden 1935, under-
direktør 1944, Dan Sadolin (f. 1914, søn
af G. A. Sadolin), underdirektør i virksomheden
1946, og Eric Ulrich
(f. 1900), knyttet til selskabet siden 1931, underdirektør 1944.

Det nuværende firmanavn antoges i 1919.
I midten af tyverne blev endnu en gang optaget en for Norden ny fabrikation, nemlig
fremstilling af tjærefar
ver.
Tjærefarvefabriken overflyttedes 1935 sammen med afdelingen for farvefældning til
et nyt anlæg.

Kemisk Værk Køge A/S, der i 1946 omdannedes til et selvstændigt aktieselskab

med en aktiekapital på 3 mill. kr. 1948 oprettedes i samarbejde med en svensk og en norsk fabrik Kemo-Skandia A/S til fremstilling af vigtige råstoffer til kunstharpiksfabrikation.

Adresse: Holmbladsgade 70, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage