Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 522
Sagf - Salo

Sagførernes Auktioner A/S.
Grundl. i 1903 af et aktieselskab under direktion af A. Bruhn (f. 1870), der stadig er selskabets direktør.

Selskabets bestyrelse består af højesteretssagfører H. H. Bruun (f. 1884), overretssagfører Ludvig Bing (f. 1892), overretssagfører Hans Madsen (f. 1887, d. 20. okt. 1950), højesteretssagfører E. Richter (f. 1898) og overretssagfører D. G. M.
Bache (f. 1880).

Adresse: Farvergade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gunnar Sahl, købmandsforretning.
Grundl. i 1852 af F. W. Falck.
Indehaver (siden 15. maj 1943): G. Sahl (f. 1917).

Adresse: Adelgade 73, Præstø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sakskøbing Apotek.
Oprettet d. 12. juni 1804.
Apotekets første indehaver: Mathias Thune (d. 1831).
Indehaver siden 1946: Jørgen Rasbech Svendsen (f. 1914).

Adresse: Sakskøbing,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Saxkjøbing Cementvarefabrik.
Grundl. i 1898 af C. Hartz.
Indehaver siden 1946: Th. Johansen (f. 1878).

Adresse: Sakskøbing,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sakskøbing Dampmølle er en gammel vindmølle fra slutningen af det 17. årh.
I 1854 omdannedes den til dampmølle.
Nuværende indehaver: E. J. Rasmussen (f. 1913).

Adresse: Rørbæk pr. Sakskøbing,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Saxkøbing Materialhandel.
Grundl. ca. 1890 af Emanuel Jensen.
Indehaver (siden 1930): Egbert Enøe (f. 1902).

Adresse: Sakskøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Saxkjøbing Savværk A/S.
Grundl. i 1897. Aktieselskab 1950, vedtægter af 16. marts 1950.
Direktion: brødrene Jens A. Larsen (f. 1906) og Normann J. Larsen (f. 1908).

Adresse: Sakskøbing,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Salicath's Express Co. A/S, speditionsforretning.
Grundl. d. 15. juni 1879 af G. Salicath (f. 1859, d. 1937).
Omdannet til aktieselskab 1910.
Direktør siden 1936: Ole Palsbo (f. 1911).

Adresse: Rådmandsgade 51-53, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ferdinand Salling, manufakturforretning en gros og en detail.
Grundl. d. 19. okt. 1906 af Ferdinand Salling (f. 1880), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Søndergade 27, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Salling & Sønner, blikkenslager- og kobbersmedefirma.

Grundl. d. 17. august 1846 af kobbersmed Søren Salling (f. 1817, d. 1907) og i 1886
overtaget af hans søn, H. P. Salling (f. 8. april 1861, d. 1. december 1931), der i 1914
optog sine sønner, Søren Salling (f. 22. december 1888) og Hans Salling
(f. 16. november 1890, d. 10. februar 1941); efter sidstnævntes død er Søren Salling eneindehaver.

I årenes løb har H. P. Salling & Sønner udført mange store arbejder for inden- og udenlandske firmaer, institutioner og selskaber; Equador har således fået aluminiumsfade til ølproduktionen, og det samme er tilfældet med flere indenlandske bryggerier, bl. a. Ceres, Carlsberg og Urban.

Firmaet har foretaget kobberdækningsarbejder bl. a. på Århus Domkirke, Set. Johannes Kirke, Ting- og Arresthuset, Frue Kirke, Nationalbanken, Hotel Royal, Aarhuus Privatbank og den kommunale badeanstalt i Århus.

Desuden har H. P. Salling & Sønner i de senere år optaget en produktion af rustfri
stålarbejder.
Adresse: Vestergade 56, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Salling Bank, se Landbobanken i Skive.

Carl Salomon, slagterforretning.
Grundl. d. 14. okt. 1884 af A. W. Schmidt (f. 1852, d. 1923).
Indehaver (fra. 1. juli 1950): Paul Schou-Christensen (f. 1906).

Adresse: Sølvgade 85 A, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. W. Salomon, korn- og melhandel.
Grundl. i 1846 af Carl Wilhelm Salomon.

Efter dennes død i 1887 fortsat af sønnen, Frederik Albert Salomon, født 1861, afgået ved døden 1917. Derefter fortsat af hans enke, Ane Christine Salomon, f. Larsen.
I 1941 overtog sønnen, Georg Valdemar Salomon (f. 1899) firmaet, som han havde været tilknyttet siden 1921.

Forretningen er siden starten drevet på samme sted.

Adresse: Vimmelskaftet 32, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

E. B. SALOMON

Grosserer- Tehandlerfirma, er grundlagt 1841 af Emanuel Bendix Salomon (f. 1814, d. 1888). De 2 Sønner, Frederik Emanuel Salomon og August Meyer Salomon optoges i Firmaet i 1885. Stifteren begyndte Forretningen med Salg af Kolonialvarer en detail, etablerede endvidere i 1845 en Tehandel. Senere optoges en gros Handel, og i 1889 ophævedes Kolonialhandel en detail.

Adresse: Vimmelskaftet 34, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

S. Salomon & Co., grossererfirma.
Grundl. i 1880 af grosserer S. Salomon (d. ca. 1936).
Denne overtog fra den gamle "Holmbladske Spillekortfabrik" eneretten til at fremstille de endte "Holmbladske Billeder".

I 1906 overtoges Firmaet af Chs. Damborg og N. Chr. Wiberg.

Sidstnævnte udtrådte dog af firmaet i 1916, og Chs. Damborg var eneindehaver til 1929, medens grosserer N. Chr. Wiberg var knyttet til firmaet som Disponent.


T. Aastrup

 

I 1929 blev firmaet overtaget af T. Aastrup (f. 12. jan. 1902, d. 21. aug. 1947).
Siden dennes død er hans enke, fru Ingrid Aastrup indehaver af firmaet.

Firmaet eksporterer spillekort over hele Skandinavien.

Adresse: Kompagnistræde 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

SALLY B. SALOMON´s BOGTRYKKERI

Er grundlagt 1847 af Sally B. Salomon (f. 1816, d. 1886). Et Årstid efter hans Død afstod Enken Forretningen til J. V. Møller, Indehaver af S. L. Møller´s Bogtrykkeri

Adresse: Hestemøllestræde 5, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. S. SALOMONSEN & Co.

Veksellerer- og Bankierfirma, er grundlagt 1856 af J. S. Salomonsen (f. 1830) med Vekselmægler M. S. Meyer (f. 1831, d. 1908) som Prokurist, der udtrådte i 1876. Chefens Søn, Frederik Salomonsen, indtrådte i Firmaet i 1891, og samtidig blev J. Heilbuth Prokurist.

Adresse: Amagertorv 7, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

M. & V. Salomonsen, grossererforretning.
Grundl. i 1861 af M. V. L. Salomonsen og V. A. Salomonsen.
Nuværende indehaver: Ulf Salomonsen (f. 1911).

Adresse: Farvergade 17, Kbhvn. K. 

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. M. SALOMONSEN´s EFTERFØLGER

Grossererfirma, Hof- Urtekramforretning. Samuel Moses Salomonsen (d. 1840) etablerede i 1799 en Urtekræmmerforretning, der efter hans Død gik over til Sønnen, Moritz Salomonsen (f. 1804, d. 1871), og af ham blev drevet under ovenstående Firmanavn. Forretning fortsattes af hans Sønner, Lauritz Gottfred Delong Salomonsen (f. 1845) og C. E. Salomonsen, og da denne døde i 1879, blev den førstenævnte Eneindehaver. Det samme gælder for det i 1860 grundlagte Grosserer- og Vinhandler-Firma: Moritz Salomonsen.

Adresse: Bredgade 31, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage