Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 527
 

 

N. SCHIØTT & HOCHBRANDT

Skibsmæglerfirma, er grundlagt d. 26. Dec. 1819 af Stadsmægler N. Schiøtt og Major Carl Vilh. Hochbrandt (d. 1859) Som en Fortsættelse af Firmaet Schiøtt & Herløw, der var grundlagt før Mæglerforordningen af 22. Dec. 1808. Efter Schiøtts Død i Begyndelsen af 1820’erne fortsattes Virksomheden af Hochbrandt, der senere optog sin Nevø, Carl Heinrich Hochbrandt (d. 1866) i Firmaet.

I 1857 udtrådte førstnævnte og E. F. Westrup (f. 1805, d. 1888) blev Medindehaver, efter C. H. Hochbrandts Udtræden i 1865 Eneindehaver. Efter hans Død overtoges Firmaet af F. B. Willer (f. 1830) og Axel T. V. Schmith (f. 1841, d. 1907), der havde været ansat i Forretningen henholdsvis fra 1846 og 1855. Efter Schmiths Død blev Chr. Møller (f. 1857), der var bleven ansat i Forretningen i 1872, Medindehaver.

Adresse: Amaliegade 33, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

N. SCHIØTT & HOCHBRANDT

Skibsmæglerfirma.

 

Firmaet blev grundlagt i 1792 af Niels Nielsen Schiøtt, der d. 8. oktober nævnte år fik bestalling som stadsmægler.
Schiøtt, der er født d. 12. juni 1762 som søn af overkornmåler Niels Petersen Schiøtt og som døde d. 5. april 1824, indgik mellem d. 1. og 5. april 1796 kompagniskab med stadsmægler Hans Jørgen Herløw (f. 1763, d. 1837) (bestalling 23. marts 1796).

 

 

         

      Hans J. Herløw                    Emmerich Hochbrandt

 

Det menes, at kompagniskabet hævedes omkring 1807, idet Schiøtt og Herløw fra dette år averterer hver for sig under eget navn.

Niels Schiøtt fortsatte forretningen alene indtil d. 1. jan. 1820, da senere major, Carl
Wilhelm Hochbrandt (f. 5. maj 1785, d. 15. marts 1859) indtrådte som medindehaver.
C. W.. Hochbrandt fik mæglerbevilling d. 26. nov. 1819.

Efter Niels Schiøtts død i 1824 drev C. W. Hochbrandt forretningen alene, indtil han i
1841 gik i
kompagni med sin brodersøn, Carl Heinrich (Emmerich) Hochbrandt (f. 2. sept. 1811, d. 1. marts 1866). Sidstnævntes bevilling var af 16. aug. 1841. Major Hochbrandt udtrådte af firmaet d. 14. marts 1857, og samtidig optog Carl Heinrich Hochbrandt en betroet medarbejder, Emil Ferdinand Westrup (f. 21. febr. 1805, d. 8. april 1888) som kompagnon. E. F. Westrup blev ansat i firmaet d. 1. maj
1820, og fik mæglerbevilling d. 9. juli 1834; han

 

    

E. F. Westrup                      F. B. Willer

 

 

Blev eneindehaver i 1865, da C. H. Hochbrandt trak sig tilbage. Westrup blev d. 1. jan. 1866 handelskyndigt medlem af sø- og handelsretten, hvor han sad til 1885; han blev engelsk konsularagent samt Ridder af Dannebrog og arbejdede i firmaet til sin dødsdag.

Derefter blev firmaet overtaget af to medarbejdere, der også fra deres tidligste ungdom havde fået ansættelse, Fritz Bernhard Willer (f. 22. april 1830, d. 6. dec. 1913) og Axel Thorvald Valdemar Schmith (f. 10. april 1841, d. 18. aug. 1907).

Willer, der blev ansat i firmaet d. 1. marts 1846, fik mæglerbevilling d. 27. dec. 1859, var bisidder i Mæglerkorporationen 1891-1903 og

 

    

                                               A. T. V. Schmith                         Chr. Møller

 

 

blev Ridder af Dannebrog i 1892; han var medlem af direktionen for Handels- og

Kontoristforeningen i en længere årrække. Schmith blev ansat i firmaet d. 3. okt. 1855; han fik mæglerbevilling d. 5. maj 1888 og blev bisidder i Mæglerkorporationen i 1906.

Efter Schmiths død indtrådte firmaets mangeårige fuldmægtig på toldbodfilialen, Chr.
Vilh. Møller (f. 11. marts 1857, d. 22. sept. 1936). Han blev ansat i firmaet d. 1. maj 1872 og fik mæglerbevilling d. 29. aug. 1898.

Efter seniorchefen F. B. Willers død i 1913 indtrådte firmaets nuværende eneindehaver, Hjalmar Bruhn (f. 12. aug. 1881), som kompagnon; han blev ansat i firmaet d. 1. aug. 1900 og fik mæglerbevilling d. 10. marts 1914.

Med året 1924 trak C. W. Møller sig tilbage fra den daglige drift.

Firmaet har altid haft telegramadresse "Hochbrandt" og har stadig sit oprindelige

telefonnummer 198, hvortil senere er kommet nr. 16 (tidligere hos mæglerfirmaet Bjerre & Rømer). nr. 17, nr. 18 og nr. 197, alle til hovedkontoret.

 

Hjalmer Bruhn

 

Firmaets adresse var fra 1792 - 1820 i grundlæggerens ejendom på hjørnet af
Lille Strandstræde og Sankt Annæ Plads, 1820-46 Dronningens Tværgade matr. nr. 277 (nr. 1-3) hj. af Bredgade (Hotel Fønix, nu Phoenix),1846-88 Dronningens Tværgade matr. nr. 279 (fra 1860 nr. 10), 1888-1926 Amaliegade nr. 33, matr. nr. 141, samme lokaler, som efter omlægningen af gadenumrene i 1926 blev nr. 39.

I 1944 flyttede firmaet midlertidigt til Dronningens Tværgade nr. 21, i 1945 til

Frederiksgade nr. 19 og d. 1. aug. 1950 til den nuværende adresse (egen ejendom).

Adresse: Amaliegade 45, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage