Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 528
Schi - Schl
 

Schiønning & Arve, De Forenede Gummi- Og Luftringefabriker A/S.

Stiftet d. 19. aug. 1896.

Dets første bestyrelse var: Niels Peter Bjørnbak, Hans Peter Hansen, Max Poul Levig, Isidor Sigurd Monies, Carl Georg Conrad Arve og Julius Marinus Eleonorus Schiønning. Selskabets direktør har siden 1919, været Chr. Evers.

Bestyrelsen består nu af direktør R. Holst Andersen (f. 1886), formand, dr. scient.,

fabrikejer Bøje Benzon (f. 1891), næstformand
og ovennævnte direktør Chr. Evers.

Adresse: Heimdalsgade 45-47, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

N. Schiøtt & Hochbrandt, skibsmæglerfirma, se foregående side.

 

S. Schiøtt's Eftf. A/S, købmandsforretning.
Grundl. d. 25. aug. 1824 af vicekonsul Jens Peter Hammer(f. 1797, d. 1851).

Overtaget i 1891 af S. Schiøtt (f. 1867) og overgået til aktieselskab i 1926.

Direktør (siden 1926): K. K. Hjortsø (f. 1888).

Adresse: Kordilgade 32, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

JOHANNES SCHIØTZ

Tobaksfabrik, er grundlagt 1848 af Johs. P. S. Schiøtz (f. 1823, d. 1900). Efter hans Død fortsattes Forretningen af hans Søn, Vilh. Schiøtz (f. 1863) og V. A. J. Lewinsky (f. 1853).

Adresse: Toldbodgade 10, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Carl Schiøtz's Eftf., murerfirma.

Grundl. d. 19. april 1888 af Carl Schiøtz (f. 1859, d. 1939).
I 1937 overtaget af Bernth Madsen (f. 1889).

Adresse: Bülowsvej 28, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Jørgen Schjerbeck, jun. A/S, papir og pap en gros.

Grundl. d. 1. jan. 1899 af Jørgen Schjerbeck (f. 1873, d. 1939).

Efter grundlæggerens død blev firmaet (d. 1. aug. 1940) omdannet til aktieselskab med en aktiekapital på 2 mill. kr.

Direktør: August Petersen (f. 1882) (siden 1940).

Adresse: Frederiksholms Kanal 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. Schjøll-Petersen, grossererfirma, handel med droger og kemikalier m. v.

Grundl. i 1869 af konsul Marx Koppel (f. 1832, d. 1914).

Indehaver siden 1937: konsul H. Schjøll-Petersen (f. 1904).

Adresse: Tordenskjoldsgade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. Schjøth, forretning i jern, stål, rør, sanitets- og centralvarme-artikler.

Grundl. i 1853 af Hans Christian Schjøth (f. 1825, d. 1881).

Nuværende indehaver: sønnesønnen Aage Chr. Schjøth (f. 1890).

Adresse: Nørregade 18, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Chr. Sehjøth's Eftf. A/S, kulforretning.
Grundl. i 1853 som kolonial-, hørkram- og jernforretning af Chr. Schjøth, Den 30.
jan.
1888 udskiltes brændselsafdelingen, der videreførtes af købmand C. Rasmussen
(f. 1857, d. 1927).

I 1929 omdannedes firmaet til aktieselskab.

Nuværende direktør: Hans Chr. Larsen (f. 23. okt. 1907).

Adresse: Dæmningen 1, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. J. Schledermann & Sønner, murermester- og entreprenørfirma.

Grundl. i 1847 af Johan Frederik Schledermann (f. 1814, d. 1874).

I 1874 overtoges forretningen af sønnen, Carl Johan Schledermann (f. 16. nov. 1844, d. 1934). Denne optoges samme år som associé i et firma, der var grundlagt d. 9. dec. 1864 af L. Schumacher & Co.

I 1908 optoges sønnerne, Johan Frederik Schledermann (f. 13. juni 1880) og Christian Lauritz Schledermann (f. 8. juni 1882), som medindehavere af firmaet, som de
overtog efter faderens død, og samtidig antoges det nuværende firmanavn.

Adresse: Allehelgensgade 18, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Helmuth Schledermann, murermesterfirma.

Grundlagt i 1892 af Th. Schledermann.

 

Helmuth Schledermann

 

 

Nuværende indehaver: Helmuth Schledermann (f. 1905).

Firmaet påtager sig bygning af både fabriks- og beboelsesbygninger og har bl. a. bygget Likørfabriken i Roskilde for De danske Spritfabrikker, retorthuse til gasværket i

Roskilde samt flere Beboelsesejendomme.

Adresse: Sankt Laurentii Vej 5, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. SCHLEISNER

Farveri, Tøjrensningsanstalt, er grundlagt d. 4. Juli 1840 af Christian Andreas Scheisner (f. 1815, d. 1881) og fortsat af hans Søn, Christian Andreas Schleisner (f. 1859).

I 1890 påbegyndtes kemisk Rensning, og i 1895 nedlagdes det tidligere drevne Væveri

Adresse: Jagtvej 203, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

C. Schleisner, farveri, tøjrensningsanstalt.
Grundl. d. 4. juli 1840 af Christian Andreas Schleisner (f. 1815, d. 1881).

Indehavere siden 1924: Knud Bruun Schleisner (f. 1892), Axel Emil Bruun "Schleisner (f. 1894) og Johannes Borgsmidt (f. 1887).

I 1915 fik firmaet prædikat af kgl. hof-farveri.

Adresse: Drejøgade 3, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Max Schlenzig, konditori.

Grundl. d. 5. april 1870 af Hermann Friederich Schlenzig (f. 1842, d. 1907).

Indehaver (siden 1910): Max Schlenzig (f. 1884).

Adresse: Østerågade 3, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Schlichtkrull & Uttental A/S, grossererforretning (klæde).

Grundl. i 1900 af V. Schlichtkrull og V. Uttental.

Omdannet til aktieselskab i 1929.

Direktør (siden 1929): Knud Wolff.

Adresse: Bredgade 70, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. F. SCHLÜTER

Teknisk Maskinforretning, er grundlagt 1857 af C. F. Schlüter (f. 1830, d. 1902).

I 1896 indtrådte Sønnerne J. K. Schlüter (f. 1886) og C. J. Schhlüter (f. 1870) som Medindehaver.

Adresse: Peder Skramsgade 26, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

C. F. Schlüter, teknisk maskinforretning og olie en gros.

Grundl. i 1857 af C. F. Schlüter (f. 1830, d. 1902).

I 1896 indtrådte sønnerne, J. K. Schlüter (f. 1866, d. 1942) og C. J. Schlüter (f. 1870, d. 1937), som medindehavere. J. K. Schlüter udtrådte af firmaet i 1936, hvorefter dennes søn, Carl Fr. Schlüter (f. 1902), der indtrådte i firmaet i 1926, overtog dette som
eneindehaver.

 

Carl Fr. Schlüter

 

Det er således 3. generation, der nu viderefører firmaet.

Prokurist: A. Solgaard Andersen.

Adresse: Peder Skrams Gade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage