Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 535
Scho - Schu
 
Selskabets største bestyrelse bestod af overretssagfører H. F. Helweg-Larsøn (f. 1845, d.
1916), ingeniør Eigil de Neergaard (f. 1876, d. 1943) og V. S. Schouw.

Direktør Hans Hornsyld (f. 1866, d. 1927), der havde været ansat i firmaet siden sit 14.
år, var enedirektør indtil d. 1. febr. 1927, da hans søn, Svend Hornsyld,
blev udnævnt til
meddirektør.

Siden faderens død d. 14. maj 1927 har direktør Svend Hornsyld (f. 1895) ledet

virksomheden.

Bestyrelsen består af: overretssagfører Alb. Helweg-Larsen (f. 1876), direktør H. Hansen,
og direktør Svend Hornsyld.

A/S Schouw & Co., har i årenes løb overtaget en række andre virksomheder indenfor
papirvarebranchen.

I 1914 overtoges således Københavns Maskinposefabrik, i 1929 erhvervedes samtlige aktier i Jyllands Papir-Værk A/S, Århus, i 1934 købtes A/S Nordjyllands Papirposefabrik, Aalborg, i 1942 Slagelse Papir-Industri A/S, Slagelse, og endelig i 1945 Jens Andersen A/S, Fredericia. Selskabet har desuden oprettet følgende datterselskaber: i 1931 A/S Sønderjyllands Papirforretning, Haderslev, i 1941 A/S Østjyllands Papirforretning, Horsens og i 1942 A/S Nordsjællands Papirforretning, Hillerød.

Aktiekapitalen var oprindelig på kr. 300.000, men er efterhånden udvidet til 2,4 mill. kr.

Adresse: Kontor: Kapelvej 47, Kbhvn. N.,
Fabrik: Rantzausgade 14, Kbhvn. N.

---    : Hejrevej 12, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

N. Schovgaard & Søn, isenkram-, porcelæns- og køkkenudstyrsforretning.

Grundl. d. 2l. okt. 1885 af Axel G. Schovgaard (f. 1864, d. 1940).

Indehaver siden 1919: frøken Arv R Schovgaard (f. 1892).

Adresse: Aboulevard 54, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

W. F. SCHRAM´s EFTERFØLGERE

Tobaksfabrik, er oprettet 1829 af W. F. Schram ( f. 1807, d. 1863), efter hvem Virksomheden overgik til W. E. Italiaender. Hans Enke, Nielsine, fortsatte Virksomheden efter hans Død 1866; i 1878 overtoges den af W. E. Johansen og i 1903 af den nuværende Indehaver Firmaet Brødrene Braun.

Adresse: Prinsessegade 50, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

WILH. SCHREIBER & Co.

Vinhandlerfirma, er grundlagt 1798 af Jacob Kaarsberg (d. 1809), gik ved dennes Død over til Sønnen, P. S. Kaarsberg (d. 1855), derefter til Wilh. Schreiber (d. 1876), der i sit Dødsår optog Anton Olsen (f. 1835, d. 1910) som Kompagnon. Efter sidstnævntes Død er hans Søn, Hjalmar Steglich Indehaver af Firmaet.

Adresse: Torvegade 9, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

SCHRØDER & JØRGENSEN´s EFTERFØLGER

Maskinfabrik, er grundlagt 1830 som Kleinsmedie og fabrikmæssig Fremstilling af Kaffemøller, af Otto Schrøder (f. 1801, d. 1853).

I 1857 overtoges Firmaet af hans Søn, C. V. Schrøder (f. 1833) og F. J. Jørgensen (f. 1819, d. 1907) og i 1883 af sidstnævntes Søn, Charly Johnson (f. 1855), den nuværende Indehaver.

Adresse: Vodroffsvej 6, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

BERNH. SCHRØDER, NIELSEN & HANSEN

Malerfirma (hofdekorationsmalere), er grundlagt 1858 af Bernh. Schrøder (f. 1832, d. 1888), hvis Forretning i 1886 blev overtaget af Nielsen & Hansen (etableret 1879) hvorefter det ovenstående Firmanavn opstod. De følgende Indehavere, H. Chr. Nielsen (f. 1859) og Vilhelm Hansen (f. 1852, d. 1910) erholdt Hofprædikat 1889. Figurmaler N. C. Overgaard har været knyttet til Forrretningen fra 1881. Firmaet beskæftiger sig tillige med Glasmalerier (særlig Kirkevinduer) og Fabrikation af Ægte og Imiteret Gyldenlæder.

Adresse: Amaliegade 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Schrøder & Nielsen's Eftf. ved Th. Jensen, material-, farve- og tapethandel en gros & en detail.

Grundl. d. 23. okt. 1868 af Lauritz Schrøder (f. 1819, d. 1903) og Jens Nielsen (f. 1840,
d. 1896).

I 1890 indtrådte Chr. Petersen (f. 1866, d. 1923) som medindehaver, og fra 1896
fortsatte han forretningen som eneindehaver.

I 1927 overtoges forretningen af Th. Jensen (f. 1881), som i 1944 optog sønnen, Ernst

Jensen (f. 1914), som medindehaver.

Adresse: Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Carl Schrøder & Co., korn- og foderstofforretning.

Grundl. d. 9. dec. 1872 af Carl Schrøder (f. 1849, d. 1907).

Indehaver (siden 1948): sønnesønnen, C. E. Schrøder (f. 1921).

Adresse: Havnegade 73, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Chr. Schrøder, jernvarefabrik.

Grundl. d. 12. jan. 1880 af Oscar Schrøder (f. 1858, d. 1938).

I 1918 overtaget af sønnen, Chr. Johan Bernstorff Schrøder (f. 1887).

Adresse: Von Hattenstræde 10, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

JOHAN N. SCHRØDER

Malerfirma. I Dec. 1857 begyndte Vognlakerer T. E. Schrøder (f. 1812, d.1863) sin Virksomhed i Møntergade 2. Efter hans Død overtog Sønnem, Johan N. Schrøder (f. 1841) Virksomheden, Der samtidig udvidedes til at omfatte Bygnings- og Dekorationsarbejde..

I 1904 overdrog han Forretningen til Sønnen, N. Einer Schrøder (f. 1873) og William H. J. Hansen (f. 1862).

Adresse: Nørre Farimagsgade 67, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Johan N. Schrøder, malerfirma. I dec. 1857 begyndte vognlakerer T. E. Schrøder (f. 1812.
d. 1863) sin virksomhed i Møntergade nr.
2.
Efter hans død overtog sønnen, Johan N. Schrøder (f. 1841, d. 1919),
virksomheden, der
samtidig udvidedes til at omfatte bygnings- og dekorationsarbejde.

I 1904 overdrog han forretningen- til sønnen, N. Einer Schrøder (f. 1873) og William H. J. Hansen (f. 1862, d. 1940).

I 1926 udtrådte N. Einer Schrøder, og Torben Hemmeshøj (f. 1888) optoges i firmaet.

I 1940 blev Torben Hemmeshøj eneindehaver af firmaet.

Adresse: Griffenfeldsgade 13, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Johs. W. Schrøder, købmandsforretning. (korn, foderstoffer m. m.).

Grundl. d. 16. febr. 1878 af Johs. W. Schrøder (f. 1852, d. 1947).

Indehaver (siden 1921): Einar W. Schrøder (f. 1888).

Adresse: Nørregade 47, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Paul Schrøder & Søn, bogtrykkeri.

Grundl. d. 7. nov. 1908 af Paul Schrøder (f. 1873, d. 1949).

I 1949 overtaget af sønnen, A. W. Schrøder (f. 1902), der var medindehaver.

Adresse: Jyllandsgade 16, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Schuchardt & Schütte Dansk Aktieselskab, agentur og fabrikation af værktøjsmaskiner.
Grundl. i 1904 som filial af firmaet Schuchardt & Schütte, Berlin med E. Kraft
(f. 1872, d. 1949) som direktør.

I 1931 omdannedes firmaet til et aktieselskab under direktion af nævnte E. Kraft.

I 1946 udskiltes eksportafdelingen som et selvstændigt firma under navnet: "Arsero, Dansk Maskin Aktieselskab" under samme ledelse som Schuchardt & Schütte. 

Direktør Kraft fratrådte i 1948 og efterfulgtes af Kaj Hastrup (f. 1896), der har

været knyttet til virksomheden siden 1923, og Chr. Halkjær (f. 1895), tilknyttet virksomheden siden 1911.

Bestyrelsen består af underdirektør Wulff Kønigsfeldt, der er formand, civilingeniør Otto Rostrup samt nævnte direktør Kaj Hastrup.

Den samlede aktiekapital andrager 380.000 kr. Reserver: 650.000 kr.

Adresse: Nørregade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

E. Kraft

 

Dina Schuldt & Co., blomsterforretning.
Grundl. 1882 af Dina Schuldt g. m. løjtnant Jacobsen.

I 1907 overtog Ove Madsen (f. 16. maj 1875, d. 14. nov. 1949) firmaet.

Siden faderens død ledes firmaet af Ingeborg Madsen (f. 24. aug. 1910), der siden 1930 har deltaget i forretningens daglige drift, kun afbrudt af nogle års uddannelse i udlandet. Firmaet var leverandør til Chr. IX hof, blev i 1909 kejserlig russisk hofleverandør, i 1911 kgl. engelsk hofleverandør og kgl. græsk hofleverandør.

Adresse: Østergade 1, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage