Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 534
Scho - Scho

[Fortsættelse: C. Schous Fabriker A/S]

vid (f. 1878), direktør Marius Schou (f. 1902) og direktør Holger H. Schou (f. 1903), samt af
en direktion på 3
medlemmer: direktørerne Oluf Schou, Marius Schou og Holger H. Schou.
Underdirektører i administrationen: Aksel Nielsen, K. Rydahl.

Underdirektører på fabriken: Axel Jørgensen, G. Kirkegaard, Axel Larsen.

Underdirektør i handelsafdelingen: Tage Boll.

Prokurister: Ellen Schou (eneprokura) og Børge Svendsen.

 

A/S Tatols direktion: Oluf Schou, Marius Schou og Holger H. Schou.

Underdirekter: O. Fabiansen.

 

Fabriken Ilka A/S, direktion: Axel Juhl.

Underdirektør: F. Brandi-Hansen.

Prokurist: B. Clausen-Hansen.

 

A/S Fabriken Ira, direktion: Oluf Schou, Marius Schou og Holger H. Schou.

Underdirektør: O. Korsager.

 

Fabriken Plastic a A/S, direktion: Oluf Schou, Marius Schou og Holger H. Schou.
Underdirektør: Harry Larsen.

Prokurist: Svend Nielsen.

 

A/S Schou Ravnholm, direktion: Oluf Schou, Marius Schou og Holger H. Schou. Underdi-
rektorer: A. R. Andersen og S. Petersen.

Prokurister: Poul Andersen, Martha Larsen og Ove Jeppesen.

 

A/S Ravnholm kemiske Renserier, direktion: Oluf Schou, Marius Schou og Holger H. Schou.
Underdirektør: Hans Holbek.

 

A/S Ravnholm Strømpefabrik, direktion: Oluf Schou, Marius Schou og Holger H. Schou.
Underdirektør: V. Tengvad. Prokurist: Carl Andersen.

Ravnholm Emaljeværk A/S, direktion: Oluf
Schou, Marius Schou og Holger H.
Schou.
Underdirektør: Børge Bentsen.

Selskabets hovedkontor: Kronprinsessegade
28, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

[Fortsættelse: P. Schou & Co.'s Trælasthandel]

af stadshauptmand I. S. Borch) forretningen og afstod i 1879 kolonialafdelingen til J. O.
Brandorff (f. 1854, d. 1938); den Øvrige forretning fortsattes efter M. R. Borchs død
af
hans enke, Marie Borch, f. Bastrup.

I 1898 overtog grosserer P. Schou, Bramminge, forretningen, der nu overvejende var trælasthandel.

I 1908 overtoges den af konsul Anthon Jacobsen (d. 1933), der antog firmanavnet P.
Schou & Co. Efter dennes død i 1933 omdannedes firmaet til et aktieselskab.

Bestyrelsen består af: konsul Chr. Eff, Kolding (f. 2. aug. 1868), der er formand, konsul
Niels Barnow, Arhus (f. 7. okt. 1876) og konsul Johs. Grønborg (f. 10. okt. 1896),
der har
været selskabets direktør siden 1933.

Aktiekapitalen er 250.000 kr.
Adresse: Låsbygade 71, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sofus Schou, skjortefabrik.

Grundl. d. 2. nov. 1898 af Sofus Schou (f. 1873), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Vestergade 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950) 

 

J. L. SCHOUBOE´s SØN

Grossererfirma, er stiftet i 1837 af J. L. Schouboe (f. 1810, d. 1899) og i 1876 overtager af hans Søn, den nuværende Indehaver J. L. R. Schouboe (f. 1851)

Adresse: Tordenskjoldsgade 24, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Hans Schourup & Jyllands Staal- og Maskinforretning A/S.

Grundl. d. 19. okt. 1870 af købmand Hans Schourup (f. 28. nov. 1842, d. 14. juni 1914).

Firmaet overgik i 1902 til et aktieselskab sammen med J y l l a n d s  S t a a l- o g

M a s k i n f o r r e t n i n g (oprettet i 1897 af et interessentskab, fra 1900 aktieselskab).

Hans Schourup startede som isenkræmmer i Århus.

 

A/S Hans Schourup & Jyllands

Staal- og Maskinforretning

 

Forretningen lå i Immervad nr. 6; i 1889 solgte han denne detail-forretning til

svogeren, Ludvig Schmidt, hvorefter Hans Schourup begyndte engros-forretning i sin nybyggede ejendom i Kannikegade.

Forretningen førte særligt grove isenkramvarer foruden metaller, blikplader, bolte, søm m. m.

Fra 1902 til 1908 havde forretningen til huse i Studsgade nr. 37; derfra flyttedes hen i
den nyopførte lagerbygning Frue Kirkeplads nr.
4 og det nye forhus Vestergade nr. 8, hvor
der blev indrettet udstillingslokaler og kontorer.

I 1935 købte A/S Hans Schourup grosserer Ed. N i e l s e n s  I s e n k r a m - E n g r o s

F o r r e t n i n g.

Hidtil havde man særligt interesseret sig for grove isenkramvarer, stål, værk- tøjer, maskiner og metaller, men nu kompletterede firmaet sig således, at det foruden
disse artikler også handler med køkkenudstyr, glas og porcelæn.

Endvidere er der i de senere år sket en udvidelse af maskinafdelingen med
moderne værktøjsmaskiner samt svejseanlæg og elektroder.

 

A/S Hans Schourup har filial i København og beskæftiger foruden flere ingeniører over
150 funktionærer.

Firmaet har eneforhandlinger for såvel engelske og tyske kendte værker som danske fabriker.

Aktiekapitalen er kr. 1.500.000.

Nuværende bestyrelse: bankdirektør C. Andersen, Århus (f. 1878), direktør, konsul Kai
Blicher, Århus (f. 1889), landsretssagfører I. C. Sørensen, Århus (f. 1895),
fabrikant, L.
Wohlert, Århus (f. 1889), grosserer Chr. F. Voigt, København (f. 1879).

Selskabets administrerende direktør er Ernst W. Zierau (f. 6. marts 1893) (siden 1922).

Adresse: Frue Kirkeplads 4, Århus.

---      : Rosenvængets Alle 20, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

BRØDERNE SCHOUSTRUP´s EDDIKEBRYGGERI

Den 3. Juni 1787 grundlagde J. Schoustrup Tehandel og Eddikebryggeri på Amagertorv 6. Ved Schoustrups Død i 1844 overtog hans Sønner Virksomheden indtil 1860, da den overgik til Carl. E. Petersen. Efter dennes Død i 1904 fortsættes Forretningen af Edvard Arnhof.

I 1908 fik Bryggeriet, der er Landets ældste i sin Art, Prædikat af kgl. Hof-Eddikebryggeri.

Adresse: Sølvgade 30, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Schouw & Co. A/S, papirforretning, papir-posefabrik, bog- & stentrykkeri.

Grundl. 10. jan. 1878 af Victor Simon Schouw (f. 1841, d. 1916) og Peder-Pedersen (f. 1846, d. 1897), der udtrådte af firmaet 1892.

Omdannet til aktieselskab i 1911 med forretningens mange-årige prokurist Hans Hornsyld som administrerende direktør, medens fabrikant Schouw beklædte stillingen som formand for selskabets bestyrelse til sin død d. 2. jan. 1916.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage