Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 538
Schw - Schw
 

gen efter farbroderens død. Hans søn, Johan Adam Schwartz (f. 1820, d. 1874), indtrådte i firmaet i 1847, som derefter fik navnet I. G. Schwartz & Søn. J. A. Schwartz var medstifter af Industriforeningen.

Dennes enke, Thora Louise Schwartz, fortsatte virksomheden til sin død i 1875, da den overtoges af Frans Schwartz (f. 1850, d. 1917), den senere kendte kunstmaler, og H. C. Klein (f. 1838, d. 1911).

Frans Schwartz efterlod ved sin død - foruden firmaet - et legat på 550.000 kr. til udsmykning af offentlige bygninger. For renterne heraf er i årenes løb bl. a. udført: Mosaikkerne under "Stærekassen" (prof. Einar Nielsen); møbler, talerstol og lysekroner i Kunstindustrimuseets festsal, samt de nye montrer i museet; udsmykning af Studenterforeningens festsal med malerier; udsmykningen af Musik-konservatoriets festsal; udsmykningen af festsalen på betalingsregensen (studenter gården); udsmykningen af Kvinderegensen og meget andet.

I 1918 blev firmaet omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på kr. 275.000, som senere udvidedes til kr. 500.000.

Nuværende direktion: Henry Schonning Jensen (f. 1904).

Bestyrelsen består af direktør H. Schonning Jensen, landsretssagfører Mogens Moltke-Leth (f. 1908) og landsretssagfører Børge Moltke-Leth (f. 1910).

Schwartzerne var driftige folk, der optog forsk. fabrikationer, bl. a. grundlagde firmaet Danmarks første paraplyfabrik; gennem samhandel med Danmarks manufakturhandlere udvikledes efterhånden en gros handel med manufaktur, som nu er firmaets hovederhverv.

Adresse: IGS Gaarden, Sværtegade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Schweitzers Bogtrykkeri A/S stammer fra 1828, da redaktør Sylvester Hertz (f. 1790, d.
1854) grundlagde Vejle Amts Avis og Hertz Bogtrykkeri.

I 1905 solgte bogtrykker Poul Hertz bladet til redaktør D. Schweitzer, der fortsatte udgivelsen og det til bladet hørende bogtrykkeri. Redaktør D. Schweitzer døde d. 16. maj 1925, hvorefter det nuværende aktieselskab overtog virksomheden, men i 1932 afhændedes Vejle Amts Avis, der nu udgives af en lokal forening. Bladet trykkes fortsat i selskabets trykkeri.

Den 15. september 1944 blev trykkeribygningen schalburgteret, hvorefter en helt ny og større trykkeri bygning blev opført samme sted og taget i brug i februar 1946.

Selskabet driver bog- og bladtrykkeri samt annonce- og reklamevirksomhed og er udgiver af Vejle og Oplands Telefonnegle.

Nuværende bestyrelse: bagermester P. A. Andersen, der er formand, dr. A. Askov, købmand Anton Hansen, dr. Aage Gullestrup, Give, og skibsreder F. H. Lauenborg Christensen.

Siden 1925 ledes virksomheden af bogtrykker A. Aagaard, (f. 10. nov. 1885).

Adresse: Torvegade 20, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Ditz Schweitzer, assurance-agenturer.

Stiftet d. 1. maj 1883 af grosserer Ditz Schweitzer (f. 24. sept. 1853, d.1903) som assurance- og handelsfirma, repræsenterende en række udenlandske huse.

I 1885 optoges grosserer Alex. Herreborg (f. 1862, d. 1930) som medindehaver, og fra 1903, da grosserer Ditz Schweitzer, døde, fortsatte grosserer Herreborg som eneindehaver til 1916, da grosserer Henry Arbo-Bähr (f. 16. sept. 1885) indtrådte som medindehaver. Ved grosserer Herreborgs død i 1930 indtrådte grosserer Ditz Schweitzer (f. 15. juni 1899), søn af firmaets stifter, som medindehaver, men udtrådte i 1934, efter at en udskilning af afdelingerne indenfor firmaet havde fundet sted, og fortsatte handelsafdelingen som selvstændigt firma (se dette).

Nuværende indehavere: Henry Arbo-Bähr, der blev medindehaver 1916 og eneindehaver i 1934, grosserer Ove Storm (f. 1907), som indtrådte som medindehaver i 1939, og (fra 1. jan. 1951) Niels Jørgen Arbo-Bähr (søn af Henry Arbo-Bähr).

Adresse: Rådhuspladsen 4, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Ditz Schweitzer, handels-agenturer,

Stiftet d. 1. maj 1883 af grosserer Ditz Schweitzer (f. 24. sept. 1853, d. 1903) som handels- og assurancefirma, repræsenterende en række udenlandske huse.

I 1885 optoges grosserer Alex. Herreborg som medindehaver, og var fra 1903, da grosserer Schweitzer døde, eneindehaver indtil 1916, da grosserer H. Arbo-Bähr (f. 16. sept. 1885) indtrådte som medindehaver. Ved grosserer Herreborgs død i 1930 indtrådte grosserer Ditz
Schweitzer (f. 15. juni 1899), søn af firmaets stifter, som medindehaver.

I 1934 udtrådte grosserer H. Arbo-Bähr, efter at en udskilning af afdelingerne indenfor

firmaet havde fundet sted, og fortsatte assurance-afdelingen under firmanavn:

Assurancefirmaet Ditz Schweitzer (se dette).

 

 

Ditz Schweitzer

 

Handelsfirmaet Ditz Schweitzer repræsenterer et stort antal engelske fabriker specielt indenfor radiokomponenter. television, svagstrøm og videnskab, bl. a. kan nævnes: A. H. Hunt Ltd., Erie Resistor Limited, Muirhead & Co. Ltd. (bl. a. telefoto), Belling & Lee Ltd. og mange andre.

Adresse: Nørre Voldgade 48, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Schweizer-Magasinet, sæbefabrik.

Grundl. i 1886 af Carl D. Madsen (f. 1855, d. 1940); nuværende indehaver:

F. E. Linder-Madsen (f. 16. febr. 1883).

Adresse: Kong Georgs Vej 18, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage