Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 539
Schw - Schø
 

Laur. Th. Schwencke ved Willy Schwencke, mel- og grynhandel.

Grundl. 1895 af Niels Petersen (f. 1862, d. 1940).

Overtaget d. 18. sept. 1931 af firmaet Laurits Th. Schwencke ved Willy Schwencke (f. 1907).

Adresse: Valby Langgade 29, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. Schübeler's Sønner, malerfirma.

Grundl. d. 30. jan. 1866 af Heinrich J. C. Schübeler (f. 1838 i Slesvig, d. 1899), efter hvis død forretningen overtoges af hans sønner, H. E. C. Schübeler (f. 1865, d. 1933) og Emil E. A. Schübeler (f. 1871, d. 1947).

Efter H. E. C. Schübelers død blev Emil E. A. Schübeler eneindehaver.

I 1941 optoges sønnen, Jørgen Schübeler (f. 1909) som medindehaver.

 

Jørgen Schübeler

 

Efter faderens død i 1947 viderefører sidstnævnte firmaet som eneindehaver.
Firmaet har udført en række større offentlige og private arbejder bl.a. i Christiansborg Slots rigsdagsfløj, en del af rigshospitalet, Tuborgs administrationsbygning, festsalen og selskabslokalerne i den nye Håndværkerforening, Radiohusets koncerthus og i
flere andre; i henved 75 år har firmaet udført malerarbejdet ved Hærens bygningstjenestes 1. og 2. distrikt.

Forretningen flyttedes i 1937 til egen ny ejendom på den nuværende adresse.

Adresse: Slagelsegade 5, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. Schülein, Diakonissestiftelsens Boghandel.
Grundl. i 1911 af A. Schülein (f. 1877), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Søndre Fasanvej 2, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Karl I. Schütt, møbelforretning.

Grundl. i 1885 af E. F. Schütt (f. 1830, d. 1910).

I 1910 overtaget af sønnen, Karl Schütt (f. 1896, d. 1944); efter dennes død overtaget af hans enke, fru Else Nielsen Schütt (f. 1896).

Den daglige ledelse forestås af prokuristerne Bent E. Back (f. 1920) og Børge Hviid (f. 1913).

Adresse: Vestergade 10, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

I. R. Schütten, paraplyfabrik.

Grundl. i 1896 af Rud. Schütten.

I 1944 optoges sønnen, F. B. Schütten som medindehaver.

Adresse: Købmagergade 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

W. L. Schütze, bogtrykkeri og bogbinderi.
Grundl. d. 1. april 1864 af W. L. Schütze (f. 1849, d. 1901).

Indehaver (siden 1921): W. L. Schütze (f. 1884).

Adresse: Naffet 4, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Andreas Schæbel A/S, Aalborg Værktøjsmagasin, isenkramforretning.

Grundl. d. 12. okt. 1895 af M. A. Vorbeck.

I 1913 blev Andreas Schæbel (f. 1890) optaget som medindehaver; denne var eneindehaver fra 1926 indtil firmaet i 1947 omdannedes til et aktieselskab
med en aktiekapital på 400.000 kr.

Bestyrelsen består nu af ovennævnte Andreas Schæbel, direktør Jens Jensen,

prokurist Werner Poulsen og disponent Max Karstenskov.

Direktion siden virksomhedens overgang til aktieselskab i 1947: ovennævnte Andreas
Schæbel, der er administrerende direktør, og ovennævnte Jens Jensen.

Adresse: Slotsgade 3-5, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

FERD. SCHÆBEL

Kleinsmedefirma. Ferdinand Schæbel (f. 1823, d. 1874) tog Borgerskab som Kleinsmed i 1847 og overtog da den Forretning, som siden 1819 var drevet af hans Fader, Jens Jacob schæbel (f. 1790, d. 1846), og i 1869 tillige den af hans Onkel, Herman Schæbel (f. 1798, d. 1874) førte Virksomhed. Efter hans Død fortsattes disse af hans Enke under Firma: Ferdinand Schæbel indtil 1893, da Firmaet overtoges af Sønnen, Albert Didrik Schæbel (f. 1861), der dog siden 1882 havde været Bestyrer for Moderen. Firmanavnet er altså først opstået i 1847, men Forretningens Grundlæggelse kan med Rette føres langt længere tilbage.

Den nuværende Indehavere Tip-Tip-Oldefader, Hans Schæbel (d. 1728) udførte i 1707 et Jærngitter om Springvandet på Gl. Torv, hvorfor han må have Fået Borgerskab i Christian V´s Tid. Den fra ham nedstammende Slægt har givet Kbhvn. Mange Kleinsmede. I 1855 fandtes her således 6 selvstændige Smedeforretninger, hvis Indehavere bar dette Navn.

Adresse: Mikkelbryggersgade 6, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Oluf og Ferd. Schæbel, jernindustriel virksomhed, sanitets-, og elektro-branchen, Peter
Ferdinand Schæbel (f. 1823, d. 1874) tog borgerskab som klejnsmed i 1847 og overtog da den forretning, som siden 1819 var drevet af hans fader, Jens Jacob Schæbel (f. 1790, d. 1846).

Det oprindelige firma videreførtes af Albert Diderik Schæbel (f. 1861, d. 1916) og
sammensluttedes i 1916 med det af Oluf Conradus Schæbel i 1892 oprettede firma

(f. 1862, d. 1918) og videreførtes af hans enke.

Indehaver siden 1932: Henning Ferdinand Schæbel (f. 1896).

Adresse: Finsensvej 34, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Ferd. Schäfer's Eftf., bog- og papir handel.
Grundl. i 1885 af F. Schäfer. Indehaver (siden maj 1929): fru Ingerid Dalager.

Adresse: Bredgade45 A, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

V. Schæffer, bogtrykkeri og boghandel.

Grundl. d. 8. marts 1906 af V. Schæffer (f. 1880), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Jernbanegade 6, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Aksel Schølln's Bogtrykkeri, P. Hansens Eftf.
Grundl. d. 22. sept. 1881 under beskedne forhold i "Aldershaab", Vesterbro,

af V. de Le-mos med P. Hansen som medarbejder.

I 1883 overtog P. Hansen bogtrykkeriet, og i 1884 knyttedes Emanuel Schølin (f. 6. febr. 1865, d. 4. juli 1934) til forretningen.

Samme år flyttedes til større lokaler i Vesterågade (Rafn's ejendom), men også her blev lokalerne snart for små, og i 1896 købtes ejendommen Maren Turis Gade nr. 5, der i årenes løb tildels er blevet fuldstændig optaget af virksomheden.

I 1919 udtrådte P. Hansen af firmaet, og ved Emanuel Schølins død i 1934 overtoges bogtrykkeriet af dennes søn, Aksel Schølin (f. 18. sept. 1898), som siden har drevet trykkeriet videre som eneindehaver.

Adresse: Maren Turis Gade 5, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Schønberg's Papirvarefabrik A/S, se Dansk Bølgepap Industri, Schønberg's Papirvarefabrik A/S.

 

DET SCHØNBERG´SKE FORLAG

Er grundlagt i 1857 af Karl Schønberg (f. 1832, d. 1908) og gik i 1905 over til Ernst Bierberg og Michael H. Jensen.

Adresse: Fiolstræde 28, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Det Schønberg'ske Forlag ved fru E. Bierberg.
Grundl. d. 23. juli 1857 af Karl Schønberg (f. 1832, d. 1908).

Den 1. jan. 1905 overtoges forretningen af Ernst Bierberg (f. 1856, d. 1928)
og Michael H. Jensen (f. 1871).

Sidstnævnte udtrådte af firmaet d. 16. dec. 1934, der derefter fortsattes af fru T. Bierberg (f. 1867) med sønnen, E. F. W. Bierberg som leder.

I 1941 overtog sønnen firmaet og ledede det indtil han i juli 1944 blev fængslet af tysk politi.
Han døde i koncentrationslejr i Tyskland i dec. 1944, og siden da har fru Erna Bove

Bierberg været eneindehaver.

Adresse: Landemærket 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage