Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 541
Seid - Seml

 

for små i den gamle ejendom, og firmaet byggede derfor en ny, fuldt moderne ejendom i Skindergade 7, hvor det stadig har til huse.
Selskabet har senere udviklet sig, blandt andet har man i lejede lokaler, Laplandsgade 4, indrettet en fabrik for herrekonfektion (Augustinus & Hansen A/S), men selskabet har
reserveret sig plads i den nye konfektionsby i Emdrup.

Firmaet hører til de største og mest ansete indenfor manufaktur branchen.

I 1919 omdannedes firmaet til et aktieselskab, i hvis bestyrelse frøken Inger Hjort (f. 13. jan. 1890), datter af ovennævnte grosserer Emil Hjort, er formand; bestyrelsen består i øvrigt af direktør, overretssagfører Jørgen Klerk (f. 1885) og overretssagfører Frantz Dragsted (f. 1890). Forretningen ledes af direktør Jørgen Palsbøll (f. 1900).

Adresse: Skindergade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

G. Seidenberg & Søn, urkassemageri.

Grundl. i juli 1885 af Robert Seidenberg (f. 14. juni 1862, d. 19. febr. 1936), efter hvem firmaet videreførtes af sønnerne, G. Seidenberg (f. 3. sept. 1887) og W. Seidenberg (f. 13. juni 1890, d. 1949), der begge havde arbejdet i firmaet henholdsvis fra 1901 og 1904. G. Seidenberg optog i 1949 sin søn, A. Seidenberg (f. 7. febr. 1922), der indtrådte som lærling i firmaet i 1937, som medindehaver.

Adresse: Store Regnegade 26 C, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vald. Seidenfaden, delikatesseforretning en gros og en detail.

Grundl. d. 16. marts 1902 af Valdemar Seidenfaden (d. 1943).

Efter grundlæggerens død videreføres forretningen af hans enke, fru Anna Seidenfaden (f. 1872) og sønnen, Olaf Seidenfaden (f. 1912).

Adresse: Frederiksborggade 17, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Viggo Seidenfaden & Søn, isenkramforretning.
Grundl. d. 1. febr. 1866 af V. Kempel (d. 1908).
I 1908 overtaget af Viggo Seidenfaden (f. 1879), der i 1947 optog sin søn, K. V. Seidenfaden (f. 1910), som medindehaver.

Adresse: Stengade 51, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Carl Seifert, smedefirma.

Grundl. d. 1. marts 1883 af Carl Seifert (f. 1860, d. 1935), der nævnte dato løste borgerskab som smed i København. Sit første værksted havde han i Lille Regnegade.

Efter flere udvidelser erhvervede han i 1906 firmaets nuværende hjemsted, ejendommen i Badstuestræde nr. 18, og samme år overtog han den af smedemester H. M. Nielsen (f. 1841, d. 1906) i 1872 grundlagte forretning.

Efter en gennemgribende ombygning af den nyerhvervede ejendom flyttedes værkstederne hertil.

Firmaets nuværende indehaver, smedemester Hugh Seifert (f. 14. juni 1902), der er søn af stifteren, indtrådte som medindehaver d. 1. marts 1927 og er siden sin faders død i 1935 eneindehaver.

Firmaet, der beskæftiger sig med alt arbejde indenfor faget, har herudover specialiseret sig i fremstilling af banksikringsanlæg: panserdøre, boxanlæg, døgnboxe, pengeskabe m. m.

Adresse: Badstuestræde 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. L. Seifert A/S.

Grundl. d. 25. jan. 1865 af Carl Ludvig Seifert (f. 1834, d. 1898), der var indvandret fra Tyskland og som var uddannet som skræddersvend. Sønnen Rudolph Seifert (f. 1857, d. 1929), videreførte forretningen og foretog betydelige udvidelser, bl. a. startede han guldtrækkerforretningen.

Til guldtrækkerafdelingen knyttedes systuer til fremstilling af uniformshuer til hær, flåde og embedsmænd.

Forretningens hovedartikler er klædevarer og foerstoffer, der sælges til skræddere landet over.

Kort før Rudolph Seiferts død i 1929 var forretningen blevet omdannet til et aktieselskab med Rudolph Seifert som formand for bestyrelsen, og for hvilket Johan Høybye (f. 1877) har været adm. direktør siden stiftelsen.

Efter Rudolph Seiferts død overtog hans eneste datter, fru Julie Seifert Sørensen, hvervet som formand for aktieselskabet, i hvis bestyrelse desuden højesteretssagfører Otto Bang, R. af Dbg. (f. 1883) og grosserer Peter Koch (f. 1876) har sæde.

Virksomheden beskæftiger nu ca. 100 mennesker.

Adresse: Store Regnegade 12-16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sekjær & Co. A/S, grossererfirma, maskintekniske artikler.

Grundl. d. 1. jan. 1900 af C. P. Sekjær (f. 1871, d. 1946).

Omdannet til aktieselskab i 1936. Direktion (siden 1946): Hans M. Hansen (f. 1889) og Poul E. Nielsen (f. 1904).

Adresse: Østbanegade 79, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Aage Selchau's Jernforretning A/S.

Stiftet i 1939 til overtagelse af firmaet Aage Selchau's jernafdeling.

Dette firma er grundlagt som købmandsforretning i 1826 af Mikkel Thorup.
Nuværende direktion: J. Ingvard Jensen og Haagen Nielsen.

Adresse: Nørregade 32, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. SELIGMANN & Co.

Grossererfirma, er grundlagt 1857 af den nuværende Indehaver, A. B. Seligmann (f. 1839)

Adresse: Bredgade 38, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Hilmar Seligmann, forretning med tarme en gros.

Grundl. d. 1. aug. 1909 af Hilmar Seligmann (f. 1884), der fremdeles er indehaver af firmaet.

Adresse: Flæsketorvet 25, Kødbyen. Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

RUDOLPH SELIGMANN

Grossererfirma. Rudolph Seligmann (f. 1829), Fabrikant og Grosserer, etablerede sig 1. Jan. 1858.

Adresse: Store Kongensgade 40, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

B. Selmer, trælast- og tømmerhandel.

Grundl. i 1898 af B. Selmer. Indehaver (siden 1941): Thomas Mathias Selmer (f. 1910).

Adresse: Vidågade 14, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Cementvarefabrikken Selvig ved S. P. Sørensen.

Grundl. i 1904 af gårdejer Jens Jørgen Thunbo og Peter Chr. Holm.

Indehaver (siden 1918): S. P. Sørensen (f. 1892).

Adresse: Tranebjerg, Samsø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Semler & Matthiassen, cykle- og radioforretning, elektriske installationer.

Grundl. d. 13. sept. 1888 af E. S. Semler (f. 9. jan. 1855, d. 5. juni 1934) og I. N. Matthiassen. Nuværende indehavere: Johs. Semler (f. 26. dec. 1882) og Axel Semler (f. 3. aug. 1889).

Adresse: Nørre Voldgade 8-10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage