Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 542
Seng - Siem

 

Sengefabrikken Odin, senge- og møbelfabrik.
Grundl. i 1893 i Svendborg af Valdemar Skovgaard (f. 1869).

Nuværende indehaver: Frode Skovgaard (f. 1899).

Adresse: Nørregade 27, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Chr. M. Serritslev, handskefabrik.

Grundl. d. 6. juli 1869 af Chr. Marius Serritslev (f. 1838 i Vordingborg, d. 1904) og fortsat af enken, Andrea Serritslev (f. 1855, d. 1944), som i 1911 overdrog virksomheden til sønnen, Oluf Andreas Serritslev (f. 1880).

Adresse: Larsbjørnsstræde 21, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Carl Setterberg,smedeforretning.

Grundl. i 1856 af Carl Chr. Setterberg (f. 1825, d. 1894).
Indehaver (siden 1928): sønnesønnen. Carl Setterberg (f. 1895).

Adresse: Gormsgade 3, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Knud Sevaldsen A/S, salmebogs- og albumsfabrik, fotohjerner m. m.

Grundl. i 1867 i Randers af A. Therchilsen.

I 1895 omdannedes virksomheden til aktieselskab med David Voigt som direktør.

I 1921 hævedes aktieselskabet og virksomhedens forretningsfører, Knud Sevaldsen (f. 1889), overtog fabrikken.

I 1925 dannedes det nuværende aktieselskab med ovennævnte Knud Sevaldsen som direktør. Han fratrådte i 1947 og afløstes af Peter Olsen (f. 1904), der har været knyttet til virksomheden siden 1933.

Bestyrelsen består nu af ovennævnte direktør Peter Olsen, departementschef P.

Stahl-schmidt, grosserer A. T. Øberg, direktør Sven Dahlbäck, Stockholm og hovrättsrådet J. Nordenfalk, Stockholm.

Aktiekapital: kr. 100.000.

Adresse: Sundholmsvej 53, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sheffield Knivmagasin, stålvareforretning.
Grundl. i 1894 af Axel Hansen-Møller (f. 1869, d. 1948), efter hvis død enken, fru R.
P. Hansen-Møller viderefører forretningen.

Adresse: Østergade 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A/S Det Sibiriske Kompagni af 1930, produktion og eksport af forædlede landbrugsprodukter. Den 1. jan. 1904 udskiltes af firmaet E. F. Esmann (se dette) som er grundl. d. 1. jan. 1864, dettes russisk-sibiriske forretning til A/S Det Sibiriske Kompagni; for dette selskab var H. P. Hjerl Hansen (f. 1870, d. 1946) adm. direktør fra stiftelsen til 1917 og derefter bestyrelsens formand til 1930, da selskabets europæiske Virksomheder overtages af ovennævnte aktieselskab, hvis formål er ved at drive handel og industrivirksomhed såvel i Danmark som i udlandet samt ved at interessere sig med kapital i foretagender af den nævnte art at indtjene et overskud, som skal tilfalde en fond til udelukkende anvendelse i almen velgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige Øjemed.

Formand for selskabets bestyrelse og dets adm. direktør var. H. P. Hjerl Hansen fra 1930 til sin død; i 1943 indtrådte cand. jur. Finn Hjerl-Hansen (f. 1910) i direktionen som underdirektør: denne er siden faderens død adm. direktør.

Bestyrelsen består nu af direktør Finn Hjerl-Hansen, der er formand, direktør H. K. Burmeister, vekselerer Harald Schrøder og pastor Børge Hjerl-Hansen.

Adresse: Sankt Annæ Plads 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Chr. M. Sidenius, købmandsforretning.

Grundl. d. 6. nov. 1872 af Christian Matzen Sidenius (f. 1844).

Indehaver siden året 1945: Christian Sidenius (f. 1913).

Adresse: Storegade 53, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. Sidenius & Søn A/S, vinhandlerfirma.
Grundl. d. 22. aug. 1345 af J. Sidenius (f. 1802, d. 1858).

I 1933 omdannet til et aktieselskab.

Direktør siden 1933: M. P. Madsen (f. 1876).
Adresse: Slotsgade 22, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

K. Sidenius, købmandsfirma, hvis indehaver før 1762 var Jørgen Thuesen. 11. dec. 1800
overtaget af Chr. Sidenius, siden i familiens eje.

Indehaver siden 1930: K. Sidenius (f. 1901).

Adresse: Slots gade 11, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. H. Sie's Ef tf. ved Holger Sie, farvehandel.

I Grundl. d. 12. febr. 1885 af C. H. Sie (f. 1853, d. 1909).

I 1935 overtaget af sønnen, Holger A. Sie (f. 1897).

Adresse: Absalonsgade 5, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Siemens

     Siemens Røntgen A/S.
     Siemens Stærkstrøm A/S
     Siemens Svagstrøm A/S.

Efter at verdensfirmaet Siemens & Halske, Berlin, i 1892 havde fuldendt bygningen af
Københavns kommunes første elektricitetsværk, den elektriske station i Gothersgade,
oprettede firmaet den 24. april 1893 en filial:

Siemens & Ha/ske, Teknisk Bureau, København.

Denne filial, hvis formål var udførelse af elektriske lys- og kraftanlæg, fortsatte bl. a. med arbejdet på udvidelsen af Københavns elektricitetsforsyning og udførte anlægget af den første elektriske sporvej (Nørrebro-linien).

I 1902 opstod af dette tekniske bureau Dansk Aktieselskab Siemens & Halske, der i 1904 sammensluttedes med Ludvig Lunds mekaniske og elektromekaniske Etablissement, et
firma, som dreven omfattende installationsforretning, fabrikation af elektriske maskiner
etc., og som desuden var enerepræsentant for Schuckert & Co., Nürnberg.

Det nye firma, Dansk Aktieselskab Siemens-Schuckert, stiftedes den 17. marts 1904 med følgende direktion: Ludvig Lund (f. 1857, d. 1918), Alfr. Levy (f. 1859, d. 1927), G. C. Høst (f. 1864) og R. P. Hartmann (f. 1871). Høst og Hartmann udtrådte 1919 og selskabet lededes derefter indtil 1932 af Georg Petersen (f. 1867) som administrerende direktør,

Fra 1929 blev firmaet drevet under navnet Siemens Elektricitets Aktieselskab.

Firmaet var således samhørigt med og har fra første færd virksomt deltaget i den elektrotekniske udvikling her i landet.

Foruden at have med-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage