Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 543
Siem - Silk

 

virket ved bygningen af de københavnske og en lang række købstads-, land- og

højspændingselektricitetsværker, udførtes talrige større lys- og kraftanlæg i fabriker, offentlige institutioner, herregårde O.S.V.

I øvrigt arbejdede firmaet inden for alle grene af elektroteknikken.

Her kan blandt specialiteterne nævnes:
togbelysning, stationer for trådløs
telegrafi, elevatorer, røntgen- og andre elektromedicinske anlæg, automatiske telefoner, telegrafi - herunder fjernskrivemaskiner - signal anlæg af enhver art, brand- og tyverialarmanlæg, måleinstrumenter - også sådanne for vand og damp, fugtighed m. m. – røganalyse, rørpost, fjern termometre, ozonanlæg, ensrettere,
elektriske ure, smalfilmsapparater. tonefilmsanlæg, elektrokemiske anlæg, smelteovne, neon- og andre belysningsanlæg m. m. - Endvidere drev firmaet en betydelig handelsforretning i alle elektriske fabrikata.

Forretningsbygningen Blegdamsvej nr. 124 og fabriken Ryesgade nr. 113 opførtes i årene 1911 og 1912.

Ifølge lov nr. 331 af 12. juli 1945 blev firmaet sat under administration, og til administratorer udnævntes: højesteretssagfører H. O. Hansen og professor Robert Henriksen.

Den 1. juli 1947 solgtes firmaet til et konsortium, bestående af direktør i Siemens Elektricitets Aktieselskab A. Sjøstrøm og prokuristerne i Siemens Elektricitets Aktieselskab
civilingeniør J. Mulvard og civilingeniør P. Lundbeck.

Der blev dannet tre aktieselskaber, nemlig:

Siemens Røntgen A/S under ledelse af direktør P. Lundbeck, Siemens Stærkstrøm A/S under ledelse af direktør J. Mulvard og Siemens Svagstrøm A/S under ledelse af direktør A. Sjøstrøm.

Disse selskaber viderefører Siemens Elektricitets Aktieselskabs arbejde og har fordelt arbejdsområderne imellem sig, svarende til firmaernes navne.

Adresse: Blegdamsvej 124, København Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. H. Sieverts, sadelmagerforretning.

Grundl. d. 18. maj 1875 af H. S. Sieverts (f. 1839, d. 1911).

I 1911 overtaget af sønnen, H. H. Sieverts.

Adresse: Østergade 37, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

N. H. Sieverts, møbelforretning.
Grundl. d. 18. maj 1875 af H. S. Sieverts (f. 1839, d. 1911).
I 1911 overtaget af sønnen, N. H. Sieverts.

Adresse: Østergade 35, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. W. Siiger, købmandsforretning.

Grundl. i 1847 af Julius Meyer (f. 1818, d. 1895).

Senere overtaget af H. W. Siiger.

Nuværende indehaver: enkefru Marie Siiger.

Adresse: Nybrogade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Silkeborg Andels-Svineslagteri.

Grundl. i 1906 (første vedtægter af 21. juli) af en kreds af egnens landmænd.

Den første direktør var S. A. J. Møller, der i 1913 afløstes af F. Bojsen.
I 1922 udnævntes Alfr. Kastoft til direktør, og han efterfulgtes i 1942 af Knud Holm.

Den nuværende bestyrelse består af gårdejer N. Hedegaard Nielsen, Them, der er formand, gårdejer Magnus Toft, Gråskov. der er næstformand, gårdejer N. Chr. Berg Andersen, Voel, der er sekretær, gårdejer A. P. Andersen, Sinding, gårdejer Edv. Mortensen, Kejlstrup, gårdejer Martin Brink, Vinderslev, husmændene N. Chr. Lassen, Lemming, og S. A. Sørensen, Mollerup samt forpagter A. Busk Laursen, Grauballe,

Adresse: Godthåbsvej 7, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Silkeborg Avis. Silkeborg Bogtrykkeri A/S
Silkeborg Avis og bogtrykkeri er grundl. d. 6. maj 1857 af bogtrykker F. Listoe.

Overtaget i 1862 af H. S. Sørensen (f. 1838, d. 1902), som i 1891 overdrog. sin søn, Sophus Sørensen (f. 1865, d. 1947) redaktionen og fra 1899 tillige udgivelsen af bladet.

Denne optog i 1922 sin søn, cand. politi Svend Sørensen (f. 1892), i redaktionen som ansvarshavende redaktør, og i 1930 sin anden søn, bogtrykker Kai Sørensen (f. 1907), som forretningsmæssig leder af avisen og bogtrykkeriet. Sønnerne blev d. 1. jan. 1940 indehavere af virksomheden.

Silkeborg Avis er hovedblad for Kjellerup Avis (grundl. 1890) (se dette) og Avisen for Frijsenborg-Fauerskov Birk (grundl, 1927).

Adresse: Vestergade 30, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Silkeborg Bank A/S.

Grundl. i 1882. Den konstituerende generalforsamling fandt sted d. 31. juli 1882, og banken begyndte sin virksomhed d. 1. okt. samme år. Aktiekapitalen er 1 mill. kr. og reserverne udgør pr. 5. jan. 1950: kr. 1.864.000.

Nuværende bestyrelse:   landsretssagfører Johs. Neergaard Jessen (f. 1889), der er formand, grosserer C. B. Jensen (f. 1902) og amtsrådsmedlem Hans Sørensen.

Nuværende direktion: Oscar Petersen (f. 1889) (siden 1922) og M. Nørgaard Pedersen (f. 1898) (siden 1942).

Adresse: Vestergade 8, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Silkeborg Bogtrykkeri I/S, se Silkeborg Avis.

 

Silkeborg Bryghus & Neptun ved N. J. Nissen & Søn.

Grundl. ca. 1876.

I 1933 blev det overtaget af N. P. J. Nissen (f. 1885), som i 1907 havde grundlagt sodavandsfabrikken Neptun, og N. L. C. H. Kalhauge (f. 1879). Sidstnævnte udtrådte i 1943. S. å. optoges N. P. J. Nissens søn, Peter Rud Schouenborg Nissen (f, 1917), som medindehaver.

Adresse: Søgade 21, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Silkeborg Dampfarveri og kemisk Renseri A/S.

Grundl. d. 15. febr. 1909 af Hans Christiansen (f. 1886, d. 1940).

I 1937 omdannet til et aktieselskab.

Bestyrelsen består af direktøren, E. W. Christiansen (f. 1916), fru A. K. Christiansen

(f. 1888) og farvermester H: W. Christiansen (f. 1914).

Adresse: Vestergade 31, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage