Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 560
Somm - Sorø
 

H. Sommer (M. P. Allerup's Eftf.), skibsmæglerfirma.

Grundl. i 1898 af M. P. Allerup (f. 1863, d. 1946).

Indehaver siden 1936: H. Sommer (f. 1909).

Adresse: Havnegade 3, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Wilh. Sonesson & Co. A/S, maskinforretning, rør, sanitets- og centralvarmeartikler etc.
Grundl. d. 26. okt. 1898 som aktieselskab.

Aktiekapital: 500.000 kr.

Nuværende direktion: Tage Nielsen (adm.) og L. Koch.

Adresse: hovedkontor: Nørre Farimagsgade 13, Kbhvn. K.

- Lagerplads: Dalslandsgade 11, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

B. Sonne, rebslageri.

Grundl. d. 2. juni 1891 af Burchardt Peter Sonne (f. 1864), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Svaneke.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

THS. SONNE & Co.

Grossererfirma, er grundlagt 1859. Nuværende Indehaver Thomas Sonne.

Adresse: Havnegade 21, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

P. Sonnichsen Eftf., H. Gade, købmandsforretning,

Grundl. d. 17. okt. 1872 af P. Sonnichsen (f. 1840).

Indehaver (siden 19. okt. 1948): Henrik Gade (f. 1917).

Adresse: Sønderho, Fanø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sorte Hest Apotek.

Oprettet ved kgl. resolution af 1. aug. 1884.

Den første indehaver var V. L. Seehusen (f. 1839, d. 1911).

Indehaver (siden 1945): Niels Johs. Petersen (f. 1884).

Adresse: Vesterbrogade 124, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sorø Afholds- og Missionshotel.

Grundl. i 1908 af et aktieselskab med redaktør Frank Martin (f. 1854, d. 1931) som formand for bestyrelsen.
Indehaver (siden 1949): Marie Hansen (f. 1905).

Adresse: Absalonsgade 10, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sorø Amts Dagblad (konservativt).

Grundl. d. 2. jan. 1867 af A. Guldbrandsen under navnet Slagelse-Posten.

Bladet udgives nu af Sorø Amts Dagblads Bogtrykkeri A/S hvis nuværende direktør er Birger Grandt. Redaktør (siden 1936): Rasmus Nilsson (f. 1910).

Adresse: Bredegade 6, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sorø Amtstidende.

Grundl. i 1815 af bogtrykker P. Magnus.

I 1868 købtes det af cand. phil. Friis. Fra dennes død i 1871 ejedes det af folketingsmand J. H. G. Tauber (f. 1827, d. 1892), der i 1874 solgte det til et aktieselskab, som fremdeles ejer bladet. Tauber var ansvarlig redaktør indtil 1891, da han afløstes af Hans Jensen (f. 1852, d. 1944); i 1917 tiltrådte cand. jur.

Wald. Petersen (f. 1889) som medredaktør; sidstnævnte er fra 1939 ansvarshavende redaktør og fra 1933 direktør for A/S Sorø Amtstidende.

Adresse: Bredegade 14, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sorø Apotek.

Oprettet d. 20. marts 1606. Apotekets første indehaver var Anders Christensen (f. 1551, d. 1606). Indehaver (siden 1928): A. Stahl (f. 1897).

Adresse: Storgade 19, Sorø,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Sorø Bogtrykkeri A/S.

Grundl. d. 1. nov. 1895.
Nuværende bestyrelse: Gudmund R. Krog (f. 1896), formand, Kai R. Krog (f. 1901) og fru Johanne R. Krog (f. 1870).

Adresse: Absalonsgade 2, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sorø Dampbageri, Aage Thurø Hansen.

Grundl. som dampmølle og ejedes i midten af 1860'erne af møller Sarauw. Til ca. 1893 var møllen bortforpagtet og købtes et par år senere af et konsortium af byens borgere, der nedrev den gamle mølle og byggede den nuværende, hvor der tillige blev drevet bageri.

Indehaver (siden 1. okt. 1947): Aage Thure Hansen (f. 1915).

Adresse: Absalonsgade 16, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sorø Materialhandel, Sofus Hjorth's Eftf.
Grundl. d. 12. juni 1869 af exam. pharm. Fritz Ulric v. Bülow (f. 1832, d. 1900).

I 1902 overtaget af Sofus Hjorth (f. 1878) og d. 1. jan. 1949 af Erik Hackmand Larsen (f. 1920).

Adresse: Stor gade 13, Sorø

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sorø Spare- og Laanekasse.

Grundl. d. 31. okt. 1867 af håndværkerforeningens bestyrelse.

Nuværende direktion: Svend Hansen (f. 1893), amtsrådsmedlem K. Jørgensen, Suserup (f. 1871) og sygehusinspektør C. Dankert (f. 1892).

Adresse: Torvet, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sorøegnens Andelssvineslagteri.

Stiftet i 1907; den første generalforsamling afholdtes på hotel "Klubben" d. 3. april, hvor omkring halvdelen af de indtegnede ca. 700 andelshavere var samlet og det vedtoges at oprette slagteriet, og lørdag d. 13. juli afholdtes den egentlige stiftende generalforsamling sammesteds.
Initiativet til slagteriets oprettelse udgik hovedsagelig fra dyrlæge S. Nielsen (f. 1855, d. 1927).

Den første bestyrelse kom til at bestå af proprietær Fr. Jørgensen, Bramme Mølle, der
var formand, sognefoged P. Jespersen. Alsted, folketingsmand Poul Christensen, Ødemark; gårdejer Jens Jensen, Borød, gårdejer K. Jørgensen, Suserup, gårdejer Rasmus Andersen, Vindstrup og ovennævnte dyrlæge Nielsen, Sorø By.

Efter en del vanskeligheder m. h. t. slagteriets beliggenhed kunne slagteribygningens opførelse afsluttes d. 30. okt. 1909, og den første slagtning fandt sted d. 24. nov.

 

Sorøegnens Andelssvineslagteri

 

Slagteriet overtog det udsalg, Ringsted Svineslagteri hidtil havde drevet i Sorø.

Så snart slagteriet havde påbegyndt sin virksomhed Ønskede proprietær Jørgensen at

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage