Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 561
Sorø - Spar
 

Fratræde som bestyrelsesformand; han afløstes i 1911 af J. Chr. Larsen (f. 1859, d. 1945), der i 1941 afløstes af den nuværende formand, gårdejer Niels Hansen, Fuldby.

I 1912 tiltrådte Chr. Emborg (f. 1883) som direktør for slagteriet. Han fratrådte til nytår 1916-17 og efterfulgtes af J. Mehlsen (f. 1885), der fratrådte i 1926. Hans efterfølger blev J. P. Jensen (f. 1897), som i 1932 afløstes af slagteriets nuværende direktør, A. Hansen (f. 1897).

Adresse: Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

P. Spang's Efterfølger ved Th. Westergaard, matertal- og farvehandel.

Grundl. d. 14. juni 1865 af Carl Birnbaum.

Indehaver siden 1929: Th. Westergaard (f. 1892).

Adresse: Nørretorv, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Cand. pharm. P. Spang's Materialhandel ved P. Ravn.

Grundl. i 1900 af Chr. Hansen (f. 1885, d. 1930).

I 1930 overtaget af Peter Ravn (f. 1903).

Adresse: Vendersgade 25, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. F. SPANGENBERG BEYER

Handske- og Skindbeklædningsfabrik, er grundlagt 1850 af C. F. Spangenberg (f. 1821, d. 1883), hvis Enke, Jensine Spangenberg (f. 1831, d. 1900), fortsatte Virksomheden, indtil den i 1887 overgik til Sønnen, C. F. Spangenberg (f. 1856), der i 1894 afstod den til sine Søstre, Johanne & Louise Spangenberg (F. henholdsvis 1854 og 1858). Disse overdrog den atter i 1909 til Grundlæggerens Dattersøn.

Adresse: Frederiksberggade 24, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

N. L. Spangbergs Eftf. ved J. Frostholm, kaffehandel en gros.

Grundl. d. 22. nov. 1887 af N. L. Spangberg (f. 1859, d. 1939).

I 1939 overtaget af J. Frostholm (f. 1894).

Adresse: Munkevej 1, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

W. Spangenberg, urmager- og guldsmedeforretning.

Grundl. d. 1. aug. 1895 af landstingsmand Albert Jensen (f. 1869, d. 1940).

Indehaver (siden 1943): W. Spangenberg (f. 1910).

Adresse: Gerritsgade 19, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Hotel Spangsberg,

Grundl. i 1872 af Morten Spangsberg (d. 1891).

I 1919 overtaget af A/S Hotel Spangsberg.

Direktør (siden 1925): Marius Hansen (f. 1883).

Adresse: Havnegade 75, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spansk-Portugisisk Vin Depot.

Grundl. d. 23. juli 1893 af August Andersen (f. 1861, d.1935), som i 1923 optog sin søn, Elius A. Andersen (f. 1894) som medindehaver; denne overtog i 1935 firmaet.

Adresse: Østerbrogade 46, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Aabenraa By Og Amt.

Grundl. d. 27. nov. 1818. Direktør (siden 1929): A. Ølgaard (f. 1896).

Adresse: Storegade 14, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen i Aarhus.

Stiftet af en kreds af Århus-borgere og åbnet d. 5. okt. 1839.

Sparekassens første domicil var i Frederiksgade nr. 7, en af direktørernes, - oberst Jul. Høegh-Guldbergs, privatkontor; herfra flyttedes efter 14 dages forløb til Store Torv nr. 1, der hvor nu Aarhus og Omegns Bank har til huse.

Den første direktion bestod af politimester Jørgen Nielsen, auktionsholder, justitsråd C. P. Hertz, oberst Julius Høegh-Guldberg, tobaksfabrikant Ths. Funder og regimentskirurg; justitsråd M. C. Hjort.

Tilsynsrådets formand er nu politimester E. Hoeck (f. 1891).

Direktion: Chr. Hansen (f. 1905), adm. direktør siden 1947, grosserer J. A. Langballe (f. 1878), medlem af direktionen siden 1915, og grosserer J: P. Henriksen (f. 1867), medlem af direktionen siden 1917.

Sparernes indlånskapital var pr. 11. juni 1840 ca. 10.000 rdl.; pr. 1. april 1950: ca. 29.000.000 kr.

I 1950 er sparekassen flyttet til egen nyopført ejendom.

Adresse: Store Torv 10, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Aars og Omegn.

Grundl. d. 14. dec. 1871.

Nuværende direktion: E. Sørensen (f. 1913) og N. Østergaard (f. 1882).

Adresse: Aars,

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Spare- og Laanekassen for Bogense og Omegn.

Grundl. d. 1. febr. 1854 af justitsråd, by-  og herredsfoged H. K. Baadsgaard (d. 1866)
m. fl.

 

 

 

Bestyrelsen består af et tilsynsråd: gårdejer R. H. Rasmussen, der er formand, gårdejer M. L. Petersen, murermester Valdemar Jørgensen, husmand L. C. Gregersen, amtsvej mand H. Jensen, købmand H. Pedersen og snedkermester Svend Andersen, samt direktionen: direktør G. Rasmussen (f. 1895), der tiltrådte d. 1. maj 1923.

Adresse: Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sparekassen for Christiansfeld Og Omegn.
Grundl. d. 2. april 1872 af et konsortium på 9 medlemmer.

Nuværende direktør: gårdejer Johs. Paulsen, Gammelgaard (f. 1884).

Adresse: Christiansfeld.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage