Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 571
Stef - Stei
 

-berg. I 1897 overgik forretningen til Poul Steffensen (f. 1871) under firmanavnet C. Ash & Sons Co., Depot ved Poul Steffensen. Det nuværende firmanavn antoges i 1925. I 1932 indtrådte grosserer Poul Juel-Christensen (f. 1904) som medindehaver.

Siden 1927 har forretningen haft den nuværende adresse.

Adresse: Østergade 61, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Thaaning Steffensen (Fr. Jensen's Efterfølger), bog- og papir handel.

Grundl. d. 20. april 1867 af Fredrik Jensen og i 1908 overtaget af den nuværende indehaver, Thaaning Steffensen (f. 1882).

Adresse: Sakskøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Stege Apotek.

Oprettet d. 16. jan. 1706. Apotekets første indehaver: Frederik Christian Hartmann (d. 1713). Indehaver siden 1925: Thorvald Pedersen (f. 1883).

Adresse: Storegade 48, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Stege Materialhandel, cand. pharm. Haagen Jacobsen's Eftf., Aage Løgager.

Grundl. d. 30. okt. 1897 af Haagen Jacobsen (f. 1870, d. 1918).

I 1909 overtaget af Jørgen Nielsen (d. 1949), i 1920 af Aage Løgager (f. 1894).

Adresse: Storegade 52, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Stege Trælasthandel A/S.

Grundl. i 1903 af Gustav Lund Petersen og Jens Olaf Larsen.

Firmaet blev i 1908 omdannet til et aktieselskab med vedtægter af 31. marts.

Firmaets første direktør var ovennævnte G. L. Petersen, som fratrådte direktionen i 1910.

I 1910 tiltrådte L. Chr. Elling (f. 1877, d. 1944) som direktør og ledede firmaet til sin
død i 1944. Efter denne tiltrådte selskabets nuværende direktør Aksel Torp Hansen
(f.
1916).

Bestyrelsen består af rentier J. P. Jørgensen, købmand A. P. Hansen og fru Jenny

Jørgensen.

Aktiekapital: kr. 100.000.
Adresse: Storegade 79, Stege.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Stein & Meyland A/S, jernstøberi og maskinfabrik.

Grundl. d. 1. okt. 1857 af A. Stein og V. Meyland.

I 1946 omdannet til et aktieselskab med Svend Astrup (f. 1913) som direktør.

Adresse: Løngang 21, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

M. J. Stein & Søn, blikkenslagerforretning.
Grundl. d. 17. okt. 1906 af M. J. Stein (f. 1871, d. 1932).

I 1931 overtaget af sønnen, O. F. G. Stein (f. 1901).

Adresse: Rosenkrantzgade 22, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

V. STEIN´s ANALYTISK-KEMISK LABORATORIUM

I 1857 stiftede S. Groth (f. 1828, d. 1904) og A. N. Ørsted (f. 1829, d. 1900) et kemisk Laboratorium under Firmanavnet; ”Groth & Ørsteds Laboratorium”. I 1861 traadte Groth ud af Bestyrelsen, og Ørsted var Eneindehaver indtil 1863, V. Stein (f. 1836, d. 1905), der fra 1860 havde været knyttet til Forretningen som Assistent, blev optaget som ansvarlig Deltager i Firmaet, hvis Navn ikke forandredes. I 1865 udtraadte Ørsted, og Stein blev eneejer. I 1867 forandrede han Navnet til ”V. Steins analytisk kemiske Laboratorium”. I 1887 indtraade Fr. Christensen (f. 1847) som Medejer, og ved Steins Død blev han Eneindehaver. 1910 optoges Gunner Jørgensen (f. 1865) som Associé.

Adresse: Nørre Voldgade 12, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

V. Stein's Analytisk-Kemiske Laboratorium.

I 1857 stiftede S. Groth (f. 1828, d. 1904) og A. N. Ørsted (f. 1829, d. 1900) et kemisk laboratorium under firmanavnet "Groth & Ørsteds Laboratorium".

I 1861 udtrådte Groth, og herefter var Ørsted eneindehaver til 1863, da V. Stein (f. 1836, d. 1905), der fra 1860 havde været knyttet til virksomheden som assistent,

blev optaget som ansvarlig deltager i firmaet, hvis navn ikke forandredes.

I 1865 udtrådte Ørsted, hvorefter Stein var eneindehaver, og i 1867 forandredes firmanavnet som ovenfor.

V. Stein

 

I 1887 indtrådte professor Fr. Christensen (f. 1847, d. 1930) som medejer, og ved Steins død blev han eneindehaver til 1910, da Gunner Jørgensen (f. 1865, d. 1937) optoges som medindehaver, for så ved professor Christensens død at fortsætte virksomheden alene.

I 1937 overtog cand. pharm., laboratorieforstander P. F. Bjørn Jensen (f. 21. jan. 1912) laboratoriet.

Siden 1886 har laboratoriet forpligtet sig til at opretholde en særlig afdeling med 2 assistenter udelukkende til undersøgelser for Københavns sundhedskommission, og fra 1888 foreligger en overenskomst med ministeriet for landbrug og fiskeri om undersøgelser af smør, margarine, spiseis etc.

I 1891 oprettedes ifølge kontrakt med justitsministeriet en særlig afdeling, "Laboratoriet for offentlige Undersøgelser" til undersøgelser af levnedsmidler fra hele landet. Laboratoriet er af landbrugsministeriet autoriseret til at foretage undersøgelser af foder- og gødningsstoffer samt mejeriprodukter.

Adresse: Nørre Voldgade 12, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Chr. Steinbach's Bog- og Papirhandel.

Grundl. d. 14. okt. 1894 af Chr. Steinbach (f. 1865, d. 1920), efter hvis død forretningen fortsattes af hans enke, fru Marie Steinbach, f. Jensen, der i juli 1921 optog Otto Jürgensen som medindehaver og selv udtrådte af firmaet i sept. samme år. Sidstnævnte overdrog d. 1. marts 1929 forretningen til Henry Th. Rasmussen (f. 1892),
der i 1934 optog Orla Pallesen (f. 1909) som medindehaver.

Forretningen er grundlagt på Vesterbrogade nr. 10 og flyttedes d. 1. jan. 1935
til den nuværende adresse.

Adresse: Vesterbrogade 19, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Robert Steinfath, blikkenslagerforretning. 

                              

        

   Wilh. Steinfath                Wilh. Steinfath jun.

 

Grundlagt i 1859 af Wilh. Steinfath (f. 1844 i

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage