Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 570
 

P. F. Steen's Eftf., konditori.

Grundl. d. 14. maj 1842 af Chr. Celius Kofoed (d. 1846).
1886-95 var Peter Frederik Steen (f. 18:45, d. 1895)
indehaver af konditoriet. Nuværende
indehaver: Børge Thaarup,

Adresse: Frederiksborggade 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. M. Steenberg, bageri.

Grundl. ca. 1870 af bager Hansen.

I 1894 overtaget af Anthon Mikael Steenberg (f. 1869, d. 1943).

Siden dennes død har bageriet været drevet af hans søn, Axel Østergaard Steenberg (f. 1907).

Adresse: Østergade 18, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

E. Steenberg's Bog- og Papirhandel.

Grundl. d. 11. okt. 1911 af E. W. Steenberg (f. 1880, d. 1926).

Overtaget i 1926 af enkefru Anny Steenberg (f. 1884).

I 1949 optoges sønnerne Viggo Steenberg (f. 1907) og Aage Steenberg (f. 1914) som medindehavere.

Adresse: Nørrebrogade 177, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

SCHACH STEENBERG & CO.

Kulforretning en gros og Dampskibsrederi, er grunlagt 1852 af Herman Borries, efter hvis Død i 1869 Forretningen gik over til Schach A. Steenberg (f. 1844, udtraadt 1897, d. 1898) og A. C. E. Erlandsen (f. 1847, d. 1895). Og fik da det ovenfor anførte Firmanavn. Efter Erlandsens Død indtraadte hans Enke, Vilhelmine H. C. P. Erlandsen (. 1853) i Firmaet, og fortsatte det som Eneindehaver til 1900, da hun optog sin Søn A. C. H. Erlandsen (f. 1877) som Kompagnon.

Firmaet drev oprindelig tillige Agentur i Glas, hollandske Blomsterløg og Planter samt Sydfrugter; sidstnævnte er delsvis ophørt, medens Agenturet i Løg og Planter i 1907 udskiltes som selvstændig Virksomhed. I 1906 startedes Dampskibsaktieselskabet Skandia, for hvilket Firmaet er Forretningsfører.

Adresse: Amaliegade 43, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Th. Steenberg's Fabrikker.

Grundl. i 1880 af Th. Steenberg (f. 1853, d. 1914).

Indehaver (siden 1. jan. 1918): S. Steenberg (f. 1885).

Adresse: Østergade 44, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Thomas Steenberg, købmandsforretning.

Grundl. i 1870 af købmand Olsen.

Indehaver siden 1919: Thomas Steenberg (f. 1892).

Adresse: Østergade 44, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

fh. C. V. Steenstrup. Sophus Steenstrup. grossererforretning (musikinstrumenter).

Grundl. d. 12. maj 1839 som harmonikafabrik af H. Petersen og H. C. Steenstrup. Ved førstnævntes udtræden i 1872 blev sidstnævnte eneindehaver, men det oprindelige firmanavn, Petersen & Steenstrup, bibeholdtes dog til 1903.

I 1881 overtoges fabrikken af H. C. Steenstrup's sønner, Axel Steenstrup og C. V. Steenstrup.
Efter sidstnævntes død i 1910
videreførtes firmaet af hans enke, fru Augusta Steenstrup.
sammen med sønnen, Sophus Steenstrup (f. 1884); sidstnævnte er siden 1933 eneindehaver af firmaet, der siden 1903 udelukkende har drevet grossistvirksomhed.

Adresse: Admiralgade 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

E. B. Steenstrups Boghandel.

Grundl. i 1882 af C. F. Malta-Müller (f. 1856).

Den 1. okt. 1906 overtaget af E. B. Steenstrup (f. 1877).

Adresse: Algade 17, Ringe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

O. F. Steenstrup, kornforretning.

Forretningen regner d. 3. dec. 1682 som sin grundlæggelsesdag, men er vistnok ældre.

I 1906 overtaget af O. F. Steenstrup (f. 1874, d. 1933) og i 1933 af dennes søn, Johan Steenstrup (f. 1905).

Adresse: Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Stadel Steenstrup A/S, manufakturforretning.
Grundl. i 1894 af manufakturhandler Voss.

Fra 1908-28: Vett og Wessel's Udsalg.

I 1936 omdannet til et aktieselskab med J. Stadel Steenstrup (f. 1884) som forretningsfører.

Adresse: Torvegade 10, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svend Aage Steenstrup, manufakturforretning.
Grundl. i 1896 af brødrene Steenstrup.

Indehaver (siden 1937): Svend Steenstrup (f. 1906).

Adresse: Nørregade 24, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

F. Steentoft,skotøjsforretning.

Grundl. d. 8. april 1882 af E. C. Steentoft (f. 1856, d. 1934).
Indehaver siden 1914: F. Steentoft (f. 1886).

Adresse: Korsgade 7, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. Stefani's Enke's Eftf., Orla Meier, kunstgipserforretning.

Grundl. 1895 af A. Stefani.

I 1915 overtaget af G. Meier (f. 1870, d. 1942); derefter overtaget af dennes søn, Orla Meier (f. 28. nov. 1904).

Adresse: Store Regnegade 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Chr. Steffensen, herreekviperingsforretning.
Grundl. d. 29. aug. 1881 af Chr. Steffensen (f. 1849, d. 1923).

 

 


 

Forretningen lededes fra 1924 af Chr. Steffensen's nevø J. P. Steffensen(f. 1898), der
i 1927 overtog firmaet som indehaver.

I 1937 overtog J. P. Steffensen tillige: Carl A. Rasmussen's herreekviperingsforretning, grundl. d. 25. april 1889 af Carl A. Rasmussen (d. 1917) og efter dennes død overtaget af sønnerne, Carl Th. Rasmussen og Hermann Otto Rasmussen.

Adresse: Søndergade 2, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Hother Steffensen, boghandel.

Grundl. i 1906 af Hother Steffensen (f. 1878), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Akseltorv, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Johs. Steffensen's Frøhandel og Handelsgartneri.

Grundl. d. 1. nov. 1878 af J. K. Steffensen (f. 1847, d. 1925).

Overtaget i 1919 af sønnen, J. Steffensen (f. 1889).

Adresse: Skolegade 31, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Poul Steffensen's Dental Depot, handel med apparater og instrumenter til tandlæge brug.
Grundl. d. 19. maj 1862 af Frederik Thomas Creutzberg (f. 1838 i Randers, d. 1898) som

guldvareforretning, hvortil senere føjedes tandlægeartikler.

Da han i 1871 indregistrerede firmaet Fr. Creutzberg & Co., var forretningen gået over til
kun at handle med tandlægeartikler.

 

Poul Steffensen

 

Senere blev Creutzberg eneforhandler for firmaet C. Ash & Sons i London (grundlagt i 1820), og firmanavnet ændredes til C. Ash & Sons, Depot ved Fr. Creutz-

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage