Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 579
Svan - Sven
 

P. Svane- Petersen, købmandsforretning.

Grundl. ca. 1902 af købmand Petersen.

Indehaver (siden 1942): P. Svane-Petersen (f. 1909).

Adresse: Kirkestræde 36, Marstal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svaneapoteket i København.

Grundl. i 1660 af Christopher Heerfardt ag er således et af Danmarks ældste apoteker. 1849-84 var Alfred Nicolai Benzon (f. 1823, d. 1884) indehaver derefter overtoges det af hans sønner, Alfred Benzon (f. 1855, d. 1932) og Otto Benzon (f. i856, d. 1927).

Efter Alfred Benzons død i 1932 overtog Otto Benzons søn, Niels Benzon (f. 1893) apoteket,

Adresse: Østergade 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svaneke Bank A/S.

Stiftet d. 3. akt. 1902; banken trådte i virksomhed d. 8. jan. 1903.
Aktiekapitalen, der ved stiftelsen var på kr. 14.000,00,
er efterhånden udvidet til kr.
250.000,00.

Bestyrelsen består af borgmester, kaptajn Th. Rømer (f. 14. okt. 1881), der er farmand,
gårdejer H. N. Kaas (f. 2. marts 1898), der er næstformand, murermester H. P. Bech

(f. 7. nov. 1885), rentier K. A. Krik (f. 10. maj 1886) og rentier Andr. Pedersen (f. 19. nov. 1880).

Direktør fra stiftelsen til 1943: Emil Engel (f. 2. juli 1872); siden 1943: Aa. Gram Engel (f. 21. juni 1897).

Adresse: Svaneke.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svaneke Trikotage & Manufakturhandel.

Grundl. ca. 1890 af Simon Madsen. Indehaver (siden 1938): E. Kjærgaard.

Adresse: Storegade 10, Svaneke.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svanholm, beklædningsmagasin.

Grundl. d. 24. marts 1908 af Chr. Adler Svanholm (f. 1883, d. 1948).

I 1948 overtaget af enken, fru Sigrid Adler Svanholm,

Adresse: Kongensgade 66, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Henning Sveegaards Boghandel.

Grundl. d. 3. dec. 1891 af Ludvig Chr. Müller Sveegaard (f. 1862, d. 1913).

Indehaver (siden 1938): Henning Sveegaard (f. 1900).

Adresse: Helsinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svegårds Boghandel & Bogbinderi.

Grundl. i 1878 af Søren Grøtner. Nuværende indehaver: frøken Anna S. Hyldgaard.

Adresse: Storgade 14, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svejseriet Derby ved Felix Møller.

Grundl. d. 1. dec. 1899 af Fritz Møller (Svejse-Møller) (f. 1871, d. 1936).

Nuværende indehaver: Felix Møller (f. 1898).

Adresse: Åboulevard 43, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svendborg Amts Bogtrykkeri, se nedenfor:

Svendborg Amtstidende.

 

Svendborg Amtstidende A/S.

Sydfyns ældste dagblad, oprettet ved kongeligt privilegium af 3. jan. 1842 af Maximilian Assam. Bladet overgik i 1857 til et aktieselskab.

I 1911 sammensluttedes Svendborg Amtstidende med Folkebladet far Svendborg Amt, der var grundlagt i 1889 og overtoges af et interessentskab bestående af begge blades aktionærer.

I 1928 solgtes bladet til Svend Eilersgaard, der var udgiver og redaktør 1928-47.

Bladet overgik derefter til et aktieselskab, der foruden udgivelse af bladet driver Svend bar g Amts Bogtrykkeri.

 

 

Svendborg Amtstidende

 

Bestyrelsen består nu af: godsejer, hofjægermester, lensbaron Carl F. S. V. Juel-Brockdorff, gårdejer Niels Jørgensen, gårdejer Sigurd Granhøj, skibsreder A. E. Sørensen, fabrikant E. Halberg, fabrikant S. Weimann, landsretssagfører J. Vedel, direktør Frits. Petersen ag greve Axel Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

Den daglige ledelse forestås af redaktør Victor Petersen; denne er tillige indehaver af Ærø Avis og Morse Avis.

Adresse: Sct. Nikolaj Gade 1, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svendborg Andels-Svineslagteri.

Grundl. d. 1. jan. 1897. Direktør: Aage Larsen (f. 1888), der siden 1919 har været virksomhedens leder.

Adresse: Nyborgvej 4, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svendborg Avis (Sydfyns Tidende) (venstreblad).

Grundl. d. 2. febr. 1863 af August Fich (f. 1835, d. 1906).

I 1865 blev redaktion og udgivelse overdraget til købmand, senere folketingsmand Gottlieb Petersen (f. 1829, d. 1883).

Fra 1882-1919 redigerede A. C. Bondegaard (f. 1850, d. 1925) bladet, først for

Gottlieb Petersens arvinger og fra 1890 med et aktieselskab som udgiver.

Siden 1919 har redaktør Regner Stenbæk haft den redaktionelle ledelse og forretningsfører Jens Madsen (f. 1891) ledelsen af administrationen.

Aktieselskabets bestyrelse består af: driftsleder M. C. P. Rasmussen (farmand), direktør
I. C. Madsen (næstformand), gårdejer L. Larsen, gårdejer Chr. Balman, gårdejer O. R. N. K. Larsen, salgsleder H. P. Larsen og gårdejer Jacob Nielsen.

Direktionen består af: driftsleder M. C. P. Rasmussen ag direktør I. C. Madsen.

Aktiekapital: 320.000 kr. Bladets daglige oplag: ca. 11.500 ekspl.

Adresse: Sct. Nikolaj Gade 3, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage