Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 580
Sven - Sven

 

Svendborg Bambusmøbelfabrik ved E. Hansen.

Grundl. i 1886 af S. Jochumsen (d. 1920) under firmanavnet S. Jochumsen.

I 1919 overtoges forretningen af sønnen, V. Jochumsen, sammen med en medinteressent.

Fra 1922 fortsat af fabrikant Jørgensen (f. 1876, d. 1938) og E. C. P. Hansen (f. 1898); sidstnævnte er efter Jørgensens død i 1938 eneindehaver.

Adresse: Brogade 31, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svendborg Bank A/S.

Grundl. d. 22. jan. 1872.

Nuværende formand for repræsentantskabet: amtmand R. Lassen.

Nuværende bestyrelse: tobaksfabrikant Einar Halberg, formand, gårdejer Aksel Nielsen,
Nørremosegård og direktør Vald. Folker.

Direktion: M. Erh. Hansen.

Aktiekapital: 2 mill, kr.; reserver: 2.717.000 kr.

Adresse: Klosterplads 2, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svendborg Biscuitfabrik ved V. Winther Hansen.

Grundl. i 1898 af A. H. Hansen (f. 1870).
Nuværende indehaver: V. Winther Hansen (f. 1911).

Adresse: Skattergade 36, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svendborg Boghvede- & Havre-Mølle A/S.
Grundl. d. 17. jan. 1888 af Theodor Petersen (d. 1916), som da løste
borgerskab i Svendborg og af sin moder købte Vestergades Mølle, som hans fader, Hans Peter Petersen havde drevet siden 1868. Her begyndte han formaling af boghvede.

Theodor Petersen

 

I 1888 indførte Theodor Petersen kombineret damp- og vindmølleri.

Den 15. sept. 1895 hjemsøgtes møllen af en stor ildebrand, hvorved den nedbrændte til grunden og store mængder boghvede og andre værdier gik op i luer.

Efter branden flyttedes virksomheden ud til den nuværende beliggenhed ved havnen,hvor den nu optager et areal på 6000 kvadratmeter.

 

Svendborg Boghvede- & Havre-Mølle

 

I 1929 hjemsøgtes møllen på ny af en brand, hvorved en del lagerbygninger nedbrændte, men dette forvoldte ingen standsning af virksomheden.

Foruden fremstilling af boghvedegryn, gule ærter o. lign. har firmaet fra 1906 optaget
fremstilling af havregryn. Disse forhandledes i begyndelsen kun i sække, og først senere gik man over til pakkesalget. De pakkede havregryn forhandledes oprindelig under navnet  D i a m a n t  A v e n a, men i 1933 ændredes dette navn til D e g o (d. v. s. de gode).

Efter mange års eksperimenter lykkedes det møllen at fremstille 2 nye havregrynsprodukter. Det ene produkt, der er havregryn, som er tilsat kalk, blev i efteråret 1936 bragt i handelen under navnet F o s k a gryn.

Det andet produkt, der er havregryn, der er tilsat såvel kalk som A-vitamin, blev i

foråret 1938 bragt i handelen under navnet Bio-Foska gryn.

Firmaet har i årenes løb oparbejdet en meget betydelig eksport og har således haft

afsætning for sine produkter i 54 lande i Europa og på oversøiske markeder.

Ved Theodor Petersens død i 1916 overgik mølleriet til hans enke, fru Marie Cathrine
Petersen, f. Schultz, der var indehaver til sin død
i 1943. Den daglige ledelse blev efter
Theodor Petersens død forestået af sønnen, Jørgen Petersen (f. 12. april 1897).

I 1944 blev firmaet omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på 1.800.000 kr. Bestyrelsen består af ovennævnte møller Jørgen Petersen, der er bestyrelsens formand og selskabets direktør samt af frøken Marie Petersen og bankdirektør C. Mende.

Adresse: Østre Havnevej 17, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svendborg Bryghus A/S.

Grundl. i 1850 som hvidtølsbryggeri af skibsfører V. T. Møller.
Bryggeriet overtages i 1880 af Valdemar Hansen, der i 1897 sammen med cand. polyt. R. Lyman byggede det nuværende bryghus på Sankt Hans Vej. Den 18. maj 1899 påbegyndtes bajerskølsbrygningen, der resulterede i en sammenslutning med det andet i Svendborg beliggende bajerskølsbry
ggeri "Concordia".
Sammenslutningen fandt sted d. 25. aug. 1900 og medførte en stærkt forøget omsætning af bryghusets produkter. I 1915 overtoges mineralvandsfabrikken ”Ørkild”. Konsul Valdemar Hansen (f. 1856, d. 1932) var formand for bestyrelsen og administrerende direktør fra 1897 til sin død
i 1932, idet han dog d. 1. jan. 1930
efterfulgtes som administrerende direktør af brygger Hans Povelsen (f. 1893).

Den nuværende bestyrelse består af konsul I. P. Baagøe Riber (f. 1884), konsul O. Irgens-Hansen (f. 1886) og direktør Hans Povelsen.

Adresse: Sankt Hans Vej 9, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svendborg Dampvaskeri.

Grundl, d. 13. aug. 1897 som aktieselskab, der blev ophævet i 1921.
Derefter på forskellige hænder indtil det i 1943 overgik til et nyt aktieselskab, der hævedes i 1947.

Indehaver (siden 1947): Knud Jensen (f. 1907).

Adresse: Dronningholmsvej 50, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage