Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 582
Sven - Sven

 

 

Svendborg Tekstilfabrik ved Juul Johansen.

I henhold til vedtægter af 8. nov. 1904 stiftedes aktieselskabet Svendborg Tekstilfabrik; aktiekapitalen var på 40.000 kr.

Selskabets første bestyrelse bestod af G. R. Berg, der var bestyrelsens formand, J. J. Lind, der var teknisk direktør, og H. C. Berg, der var merkantil direktør.

I 1919 ophævedes aktieselskabet, og ovennævnte H. C. Berg overtog virksomheden som personligt firma.

I 1923 overtoges det af J. H. Nielsen og J. C. Andersen; sidstnævnte udtrådte i 1926 og J. H. Nielsen var eneindehaver til 1937.

I 1937 overtog fabrikant Juul Johansen (f. 1890) virksomheden under det nuværende firmanavn. Efter sidstnævntes overtagelse af firmaet nybyggedes og omdannedes virksomheden til en moderne klædefabrik. Det gamle og oprindelige bomuldsvæveri
nedlagdes d. 1. akt. 1946.

Adresse: Vilhelmskildevej, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svendborg Trælasthandel A/S.

Grundl. d. 1. juli 1900 ved sammenslutning af købmand Poul v. d. Hude's og firmaet Petersen & Jensen's trælastforretninger. Bestyrelsen Består nu af bankdirektør C. Mende (f. 1868), der er formand, direktør P. M. Petersen (f. 1879), møller Jørgen Petersen (f. 1897), fh. justitsminister, Landsretssagfører A. L. H. Elmquist (f. 1888) og direktør P. Enevoldsen (f. 1888).
Administrerende direktør: ovennævnte P. Enevoldsen (siden 1920).

Adresse: østre Havnevej 2, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svendborg Trævarefabrik, Carl Jeppesen.
Grundl. i 1895 af N. L. Jeppesen (f. 1856, d. 1938). Indehaver (siden 1938): Carl Jeppesen (f. 1892).

Adresse: Grubbemøllevej 14-18, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svendsen & Christensen, skibsrederfirma.
Korresponderende reder for A/S Dampskibsselskabet V e n d i l a, stiftet i 1898. Grundlagt

 

s/s P. N. Damm.

 

d. 7. okt. 1897 af I. T. Svendsen og, Hans Christensen; sidstnævnte var fra 1902 til 1943 eneindehaver af firmaet.

I 1943 blev A. F. Møller (f. 23. maj 1877) eneindehaver.

Firmaet startede med 4 nybyggede skibe

s/s "St. St. Blicher" ca. 1700,

s/s "N. G. Petersen", ca. 2100,

s/s "Lars Kruse" ca. 2400 og

s/s "E. M. Dalgas" ca. 2400 tons d.w.

I årene fra 1902 til 1906 indkøbtes flere ældre skibe, ligesom nye skibe byggedes.

 

s/s E. M. Dalgas

 

Under krigen 1914-1918 mistedes en del af skibene, men priserne for tonnage til

remplacering af de tabte skibe var dengang urimeligt høje, så man afventede en nedgang i skibspriserne og byggede først i 1923-24, og efter salg af resten af de gamle skibe byggedes i 1930 yderligere 3 nye både.

Flåden består nu af 4 skibe, 1 på 3230 og 3 på hver 4965 tons d. W., alle moderne og ret hurtige skibe.

Adresse: Frederiksgade 1, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

SVENDSEN & HAGEN

Kiruriske Instrumentmagerfirma. I 1853 nedsatte Anton Rasmussen (d. 1896) sig som Bandagist og drev Forretningen til 1895, da den overtoges af Frederik Hagen og Peter Svendsen (d. 1898), som siden 1878 havde drevet forretningen under Firmanavnet; Svendsen & Hagen, under hvildet Firmanavn begge Virksomheder fortsatte. I 1905 overtoges den af den nuværende Indehaver, Oscar Beauvais.

Adresse: Kjøbmagergade 61, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Svendsen & Hagen, kirurgisk instrumentmagerfirma.

Grundl. i 1853 af bandagist Anton Rasmussen. Han drev forretningen til 1895, da
den overtoges af Frederik Hagen Og Peter Svendsen, som siden 1878 havde drevet

forretningen under firmanavn: Svendsen & Hagen, under hvilket firmanavn begge

virksomheder fortsattes.

I 1905 overtoges forretningen af Oscar Beauvais. Efter dennes død i 1928 overtoges den afC. Adriansen (f. 1892).

 

 

C. Adriansen

 

Adresse: Købmagergade 61, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svendsen & Sandersen's Baadebyggeri.

Grundl. i maj 1891 af Jacob Jensen Svendsen og Svend Jensen Svendsen.

Indehavere siden 1932: C. A. Sandersen (f. 1906) og Hans Svendsen.

Adresse: Refshaleøen, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. P. Svendsen' s Eftf., A. Andersen, skrædderforretning.

Grundl. d. 1. febr. 1896 af, A. P. Svendsen (f. 1869, d. 1935).

I 1935 overtaget af Arne Andersen (f. 1908).

Adresse: Holmens Kanal 28, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

  Forrige side                                                                                                               Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage