Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 581
Sven - Sven

                              

Svendborg Eddikefabriker.

I året 1850 grundlagde skibsfører F. V. Møller et ølbryggeri, hvortil i 1867 knyttedes et eddikebryggeri.

Dette lille hvidtelsbryggeri og det lige så beskedne eddikebryggeri blev i januar måned
1881 købt af Valdemar Hansen (f. 1856, d. 1932), der overtog virksomheden d. 1.
februar
1881, samme dag, som han erhvervede sit borgerskab som forretningsmand.

I 1899 overførtes hvidtalsbryggeriet til det påValdemar Hansens initiativ oprettede A/S
S v e n d b o r g  B r y g h u s, for hvilket Valdemar Hansen var administrerende direktør og Formand i bestyrelsen fra stiftelsen til sin død.

Eddikefabrikken fortsattes med Valdemar Hansen som indehaver.

 

    

Valdemar Hansen      O. Irgens-Hansen

 

Ved overtagelsen i 1881 arbejdedes der med 6 apparater til fremstilling af eddike, men i de følgende år foretoges store udvidelser af fabrikken.

Omkring året 1900 overtoges fabrikker i Fredericia og Århus og omkring 1927 en fabrik i Gøteborg.

I 1914 udnævntes Valdemar Hansen til vicekonsul for Sverige.

Fabrikant Valdemar Hansens søn, virksomhedens nuværende ejer, konsul O. Irgens-Hansen (f.1886), blev ansat i faderens virksomhed i 1909, og i 1931, året før faderens
død, overtog han virksomheden.

I begyndelsen af året 1933 udnævntes han til svensk vicekonsul.

Kort tid efter konsul Valdemar Hansens død blev driften af de 3 filial-fabrikker

opgivet, og man koncentrerede sig om hovedfabrikken i Svendborg. Her foretoges nødvendige yderligere udvidelser af fabrikken og apparatantallet, således at fabrikken i dag arbejder med et mangefold af de 6 apparater, der forefandtes ved overtagelsen i 1881.

Fabrikkens specialitetseddike, Svendborg Orleans Lager-Eddike, sælges over det meste
af landet.

Ikke alene salgsorganisationen er blevet udbygget, men også fabrikationen gennemgik en omfattende modernisering, bl. a. efter at der på fabrikant O. Irgens-Hansens initiativ blev optaget samarbejde med den tyske forsøgsanstalt, et samarbejde, der førte til, at Svendborg Eddikefabriker indførte den nye behandling af eddiken, katadyniseringen.

Fabriksanlægget arbejder nu med et fuldt ud moderne aftapningsanlæg, bestående af automatisk skyllemaskine, tappemaskine og etiketeringsmaskine.

Efter nogle års indgående eksperimenter har fabrikken nu også optaget fremstillingen
af syltede agurker og asier, piccalilli og mixed pickles og af "Friske Fynboer", navnet på en speciel agurk - fabrikkens specialitet - behandlet og nedlagt i dåser efter det kendte
tyske frischgurken-princip.

I de senere år er optaget fabrikation af sennep og tomatpuré og sidst henkogning af frugter.

Adresse: Brogade 3, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svendborg Kulkompagni A/S.

Grundl. d. 1. jan. 1897. Omdannet til aktieselskab i 1944.
Formand for bestyrelsen og adm. direktør: Chr. Wagner Clausen (f. 1909).

Adresse: Nordre Kajgade, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svendborg Lervarefabrik ved C. H. Albertsen.
Grundl. d. 1. okt. 1892 af F. J. Albertsen (f. 9. sept. 1867, d. 1937).

Den 1. okt. 1929 overtoges fabrikken af sønnen, den nuværende indehaver, C. H. Albertsen (f. 14. aug. 1901). Fabrikken er grundl. i Gerritsgade nr. 48; i 1903 opførtes ny fabrik på den nuværende adresse.

Adresse: Klostervænget 14, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svendborg Løveapotek.

Åbnet d. 30. aug. 1738 af Christen Holmsted (d. 1774).

Indehaver (siden 1945): J. A. Lassen (f. 1905).

Adresse: Torvet 5, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svendborg Materialhandel, A. S. Nissen's Eftf. ved Ejnar Hansen.

Grundl. d. 15. aug. 1889 af A. S. Nissen (f. 1863, d. 1935).

Indehaver (siden 1930): Ejnar Hansen (f. 1904).

Adresse: Gerritsgade, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svendborg Mælkeforsyning & Ostefabrik.
Grundl. d. 1. nov. 1895 af forpagter P.
Rasmussen, Brændeskov, mejeribestyrer Robert
Laursen, Svendborg og proprietær og mølleejer Søren Bukkehave, Taasinge.

I 1924 overgået til et interessentskab.

Nuværende bestyrer: W. Hedegaard.

Adresse: Tuxensvej 2, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svendborg Set. Nicolai Apotek.

Oprettet d. 23. jan. 1896.

Apotekets første indehaver: Carl Christian Nicolai Michelsen (f. 1843, d. 1923).
Indehaver siden 1949: Johs. Aage Juul (f. 1888).

Adresse: Gerritsgade 7, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Svendborg Tagpap- & Cementvarefabrik ved Martin Jensen.

Grundl. d. 11. nov. 1891 under navnet Svendborg Asfalt- & Tagpapfabrik af C. A. Jensen (f. 1850, d. 1929)" og overretssagfører, justitsråd Jens Knudsen (f. 1843, d. 1911).

I 1907 sammensluttet med firmaet Cementvarefabrikken i Svendborg ved Martin
Jensen (grundl, 1893).

Nuværende indehaver (siden 1947): fru Sofie Jensen.

Daglige ledelse: Sønnen, Svend Martin Jensen (f. 1907).

Adresse: Svendborg.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
Forrige side                                                                                                                Næste side 

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage