Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 588
Sønn - Søre
 

Sønnichsen, manufakturforretning.

Grundl. i 1877 af Joh. S. Thomsen.

I 1895 overtoges forretningen af C. F. Holst (f. 1870), der den 1. febr. 1940 overdrog den til den nuværende indehaver, R. Sønnichsen (f. 1882).

Adresse: Søndergade 45, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Nis Sønnichsen, kolonial en gros.

Grundl. i 1867 af E. N. Due.

I 1896 overtaget af Nis Sønnichsen (f. 1873, d. 1944) og i 1944 af enkefru Martha Sophie Sønnichsen (f. 1875).

Adresse: Dybbølgade 2 A, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sørensen, Madsen & Co., skotøjsfabrik.

Grundl. i 1904 af S. Sørensen og J. C. Madsen.

Nuværende indehaver, sidstnævntes søn, V. J. Madsen.

Adresse: Nørrebrogade 56, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sørensen & Olsen, snedkerfirma.

Grundl. i 1884 af Chr. Petersen.

Indehavere (siden 1940): Ewald Sørensen (f. 1900) og Erik Olsen (f. 1911).

Adresse: Nyhavn 31 B, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sørensen & Petersen A/S, kornhandel.

Grundl. ca. 1910 af P. P. Sørensen og R. Petersen.
Overgået til et aktieselskab i 1938. Direktør (siden 1947): J. J. Eriksen (f. 1912).

Adresse: Perlegade 37, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sørensen & Westergaard, trikotagefabrik.

Grundl. i 1897 af A. Sørensen (f. 8. nov. 1864, d. 3. maj 1932) og A. Westergaard (f. 21. juni 1868, d. 24. juli 1923), som begge var fra Herning egnen og så at sige var opfødt ved uldvarehandelen. Sørensen begyndte selvet mindre strikkeri i Vestergade nr. 9 i begyndelsen af 1897 og da arbejdet med strikkeriet såvel som salget gik støt frem, gik han d. 1. sept. s. å. i kompagni med sin ungdomsven og svoger, A. Westergaard.

Ved A. Westergaards død i 1923 fortsatte Sørensen firmaet til sin død i 1932, hvorefter.
sønnerne fra begge sider, K. W. Sørensen (f. 1. juni 1908) og S. Westergaard (f. 25. juni 1895) var indehavere til d. 1. jan. 1940, da K. W. Sørensen overtog firmaet som eneindehaver.

Adresse: Vestergade 10 A, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. C. Sørensen, børstenbinderforretning.

Grundl. i 1884 af N. P. Sørensen (f. 1856, d. 1920).

Indehaver (siden 1925): frøken A. C. Sørensen.

Adresse: Vindegade 80, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. E. V. Sørensen, mæglerforretning.

Grundl. i 1878 af I. Ohlsson. Indehaver (siden 1939): A. E. V. Sørensen (f. 1869).

Adresse: Havnen 19, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. M. SØRENSEN

Etablissement for Rejseartikler, er grundlagt 1829 af C. P. Sørensen (f. 1799, d. 1863). Efter hans død førtes Forretningen af hans Enke, Ane Marie Sørensen, efter hvis Død i 1870 den overgik til Sønnen, A. M. Sørensen (f. 1831). I 1908 overdrog denne Virksomheden til sin Søn, G. H. Sørensen (f. 1882)

Adresse: Hovedvagtsgade 2, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Alfred Sørensen, købmandsforretning.

Grundl. d. 23. nov. 1897 af Chr. J. Jacobsen (f. 1871).
I 1926 overtaget af sønnen, H. Jacobsen (f. 1900); i 1941 af Alfred Sørensen (f. 1914).

Adresse: Vestergade 41, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Anton Sørensen, urmagerforretning.

Grundl. i 1900 af M. C. Sørensen. Efter denne overtaget af Anton Sørensen (f. 1893, d. 1944) og i 1944 af sidstnævntes enke, fru Marie Sørensen.

Adresse: Østergade 14, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. V. H. Sørensen's Vinhandel.

Grundl. omkring år 1820 af Andreas Bang (d. 1852).

De følgende indehavere var Carl August Fremming (f. 1824, d. 1869) 1852-69;

Jens Thestrup Teilgaard (f. 1840) 1869-78;

Julius Emil Wichmann (f. 1850, d. 1881) 1878-81;

Jørgen Peter Petersen (f. 1827, d. 1887) 1881-87;

Andreas Evald M. T. Eyde (f. 1857, d. 1892) 1887-92;

hans broder, Peter B. L. Eyde (f. 1854) 1892- 1900;

Jacob Ludvig Therkelsen (f. 1859) 1900- 06;

Axel Lauritz Mikkelsen (f. 1876) 1906-24.
I 1924 overtaget af A. V. H. Sørensen (f. 11. okt. 1890), som har været knyttet til forretningen siden 1905.

Adresse: Nørregade 20, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Bernh. A. Sørensen, malerfirma.

Grundl. i 1880 af Hartvig Sørensen (f. 1853, d. 1940).

I 1915 overtaget af Bernh. A. Sørensen (f. 1883).

Adresse: Kirkegade 7, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Brødr. Sørensen's Eftf., Interessentskab ved Georg Sørensen og Ths. Hagedorn, sukkervarefabrik.

Grundl. d. 13. okt. 1898 af Jens Søren Chr. Sørensen (f. 1872, d. 1945).

I 1935 overtaget af Georg Sørensen (f. 1901), Ths. Hagedorn (f. 1898) og P. Refshauge (f. 1890, d. 1943).

Adresse: Nørregade 16, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. Sørensen, smedeværksted.

Grundl. d. 1. april 1899 af H. P. Madsen (f. 1866, d. 1947).
I 1946 overtaget af C. Sørensen (f. 1901).

Adresse: Gammel Kongevej 167, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Carl Sørensen, isenkramforretning.

Grundl. d. 12. april 1889 af Carl F. Sørensen (f. 1862, d. 1932).

I 1922 overtaget af sønnen, Carl J. Sørensen (f. 1891).

Adresse: Vestergade 22, Stubbekøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Carl Sørensen, købmandsforretning.

Grundl. i 1872 af Erik Sørensen (f. 1844, d. 1904).

Nuværende indehavere Carl Sørensen (f. 1875) og dennes søn, Carl Johan Sørensen (f. 1904).

Adresse: Odder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Carl Sørensen, urmagerforretning.

Grundl. i 1892 af Claudius Klestrup (d. 1935).

Indehaver (siden 15. okt. 1934): Carl Sørensen (f. 1885).

Adresse: Lyngby Hovedgade 26 A, Lyngby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Carl Sørensen, varemæglerforretning.

Grundl. d. 1. nov. 1906 af Carl Sørensen (f. 1884), der fremdeles er indehaver af firmaet. Indehaveren har siden 1933 været medlem af byrådet, og han er formand for handelsstandsforeningen og næstformand for Den fynske Handelsstands Centralforening og formand i repræsentantskabet i Den danske Landmandsbanks Svendborg-Afd., han er medlem af bestyrelsen for sammenslutningen af danske havne og næstformand for Kommunernes Kulkontor.

Adresse: Frederiksgade 1, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Chr. Sørensen & Co., grossererfirma, tekstilvarer.

Grundl. d. 7. juli 1891 af Chr. Sørensen (f. 1862, d. 1936).

I 1925 optoges Hans Sørensen (f. 1900) som medindehaver og i 1936 optoges Chr. Gorrissen (f. 1899).

Adresse: Gothersgade 49, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage