Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 589
Søre - Søre
 

Chr. Sørensen's Eftf. ved Rye Madsen, isenkramforretning.

Grundl. i 1904 af Chr. Sørensen. Indehaver (siden 1932): Rye Madsen (f. 1882).

Adresse: Hornbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Chr. Sørensen's Enke & Co., slagterforretning.
Grundl. i 1905 af G. Ekmann (d. 1947). Indehaver (siden 1938): V. K. A. Schmidt (f. 1893).

Adresse: Godthåbsvej 43, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Chr. Sørensen's Tømmerhandel A/S.

Grundl. i 1882 af Chr. Sørensen (f. 1857, d. 1917); videreført af enken, fru A. K. Sørensen; i 1919 overgået til et aktieselskab med sønnen, M. S. Bornerup (f. 1892), som direktør.

Adresse: Alléstræde 3, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Chr. S. Sørensen, købmandsforretning.

Grundl. d. 15. maj 1874 af Ferdinand Gres (d. 1915).
Indehaver siden 1943: Chr. S. Sørensen (f. 1910).

Adresse: Algade 14, Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. M. Sørensen, købmandsforretning.

Grundl. i 1869 af Michael Christensen (f. 1838, d. 1880).
Indehaver siden 1939: H. E. Sørensen (f. 1902) (medindehaver 1930).

Adresse: Nørre Aaby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

E. Sørensen's Bogbinderi.

Grundl. d. 23. april 1868 af Teodor Emanuel Sørensen (f. 1840, d. 1915) og fortsat af sønnerne, Othar Sørensen (f. 1867, d. 1936) og Georg Sørensen (f. 1871, d. 1949); efter sidstnævntes død videreføres forretningen af sønnen, Villy Sørensen (f. 1909), der har været tilknyttet firmaet siden 1930.

Adresse: Vestergade 2 D, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Edv. Sørensen, sadelmagerforretning.

Grundl. d. 23. april 1887 af Edv. Sørensen (f. 1865, d. 1923).

I 1935 overtaget af sønnen, Kristian Edvard Sørensen (f. 1906).

Adresse: Gammel Kongevej 35 A, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Egild A. Sørensen, møllebyggeri.

Grundl. i 1898 af Niels Chr. Sørensen (f. 1877, d. 1935).

I 1935 overtaget af sønnen, Egild A. Sørensen (f. 1905).

Adresse: Østergade. Arden.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Frits Sørensen's Boghandel, Papirlager en gros, William Dam.

Grundl. i 1857 af J. Henriksen.
Indehaver (siden 1933): William Dam (f.
1904).
Firmaet hedder nu W i l l i a m  D a m' s  B o g h a n d e l,

P a p i r l a g e r e n g r o s, F r i t s Sørensens Eftf.

Adresse: Store Torv, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

G. Sørensen, bageri.

Grundl. i 1887 af C. Chr. Nielsen.

Nuværende indehaver: G. Sørensen (f. 1913).

Adresse: Rørholmsgade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Georg Sørensen, skibsprovianteringshandel.
Grundl. d. 13. april 1839 af L.
Chr. Wittus, oprindelig som urtekramforretning, senere, da
forretningen flyttedes til Nyhavn, tillige som skibsprovianteringshandel.

I 1885 optoges sønnen, O. C. Th. Wittus, i firmaet, der samtidig fik navnet ”L. Chr. Wittus & Søn”, og fra 1888 var han eneindehaver, indtil han i 1891 overdrog forretningen til Georg Sørensen, der videreførte den til 1. marts 1922, da den overgik til hans søn, Aage Sørensen (f. 19. marts 1895, d. 5. jan. 1936). Efter dennes død videreføres forretningen af enken, fru J. H. Sørensen, f. Noe (f. 25. juli 1897).

Adresse: Amaliegade 28, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

G. H. Sørensen, lædervarefabrik.

Grundl. i 1829 af C. P. Sørensen (f. 1799, d. 1863). Efter hans død førtes forretningen videre af hans enke, Ane Marie Sørensen (d. 1870), efter hvis død den overgik til sønnen A. M. Sørensen (f. 1831).

I 1908 overdrog denne virksomheden til sin søn, G. H. Sørensen (f. 1882).

I 1913 omdannedes virksomheden til et aktieselskab, som ophørte 1921, og forretningen fortsættes af ovennævnte G. H. Sørensen i eget navn.

Adresse: Skindergade 13, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Gunnar Sørensen, købmandsforretning.

Grundl. d. 24. aug. 1898 af J. Kjølby (f. 1871, d. 1916).
Indehaver (siden 1949): Gunnar Sørensen (f. 1921).

Adresse: Sindal.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. Sørensen, købmandsforretning.

Grundl. i 1859 af H. Chr. Nielsen (d. 1922).

Indehaver (siden 1926): H. Sørensen (f. 1899).

Adresse: Køgevej 50, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. Sørensen & Søn, skrædderfirma.

Grundl. i 1895 af H. Sørensen (f. 1871, d. 1943).

 

    

  Th. Hilge              O. Hilge

 

Den 1. jan. 1923 indtrådte sønnen, Th. Hilge (f. 1897), som medindehaver i firmaet, og samtidig antages det nuværende firmanavn; efter faderens død overtog sidstnævnte forretningen som eneindehaver; den 1. jan. 1948 optog han sin søn, O. Hilge (f. 1923), som medindehaver.

Adresse: Bredgade 76, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Hans Sørensen, urmagerforretning.

Grundl. i 1890 af Joh. Sieck. Indehaver (siden 1946): Hans Sørensen (f. 1912).

Adresse: Søndergade 7, Hadsten.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage