Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 592
Søre - Tape
 

Vilh. Sørensen, trælast- og kulforretning.
Grundl. d. 20. nov. 1878 af Fr. Sørensen (f. 1840, d. 1907).

Indehaver (siden 1907): Vilh. Sørensen (f. 1880).

Adresse: Usserød Kongevej 55, Hørsholm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vilhelm Sørensen & Co., kørselsfirma.

Grundl. i 1889 af A. Sørensen.

I 1916 overtoges forretningen af sønnen, Vilhelm Sørensen (f. 31. dec. 1892), der i 1945 optog O. K. Norgart (f. 21. juli 1918) som medindehaver.

I 1947 udtrådte Vilh. Sørensen, og forretningen fortsættes nu af O. K. Norgart alene.

Forretningen var oprindelig en almindelig vognmandsforretning, men driver siden 1945 også speditionsforretning.

Adresse: Kvæsthusbroen, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

William Sørensen, guldsmedeforretning.

Grundl. d. 25. okt. 1870 af I. P. Sørensen (f. 1837, d. 1902).

I 1914 overtaget af William Sørensen (f. 1877, d. 1925).

Nuværende indehaver: sønnen, O. Sørensen (f. 1901).

Adresse: Guldsmedgade 2, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Willy Sørensen, gartneri.

Grundl. i 1876 af R. Sørensen (f. 1847, d. 1926).

Indehaver (siden 1926): Willy Sørensen (f. 1900).

Adresse: Lille Næstved pr. Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sørgemagasinet A/S,

Grundl. d. 1. november 1863 på Østergade nr. 7 af P. F. Jahnsen.

I året 1900 overdrog P. F. Jahnsen firmaet til Schmock & Limkilde, der videreførte det til
d. 1. maj 1936.

I sidstnævnte år omdannedes det til et aktieselskab med M. M. Nørgaard (f. 1892, d. 1945) som direktør.

I 1945 blev fru J. K. Nørgaard direktør.

Bestyrelsen består af direktøren og grosserer K. G. Andersen, vekselerer S. Aa, Jensen
og fru E. Kissmeyer-Nielsen.

Firmaet ledes af direktøren og forretnings-fører C. E. Janniche (f. 1899), forretningsfører siden 1946.

I 1927 flyttedes forretningen til Kongens Nytorv 21, hvorfra den i 1944 flyttedes til
Amagertorv 13.

Adresse: Amagertorv 13, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

WILLIAM SØRUP

Bog- og Stentrykkeri, er grundlagt 1856 af S. Oettinger og i 1881 overtaget af William Sørup (f. 1858).

Adresse: Gl. Strand 30, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Hagbarth Søvndahl Petersen, boghandel.

Grundl. d. 4. maj 1907 af Hagbarth Søvndal Petersen (f. 1883, d. 1942).

I 1942 overtaget af enken, fru Elisabeth Søvndahl Petersen (f. 1885); tillige indehaver af Hagbarth Søvndahl Petersens urmagerforretning (grundl. d. 1. nov. 1889 af Helge A. Heilesen).

Adresse: Stationsvej. Jyderup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

L. J. Taagehøj, H. I. Klints Eftf., urmager- og optik-forretning.

Grundl. d. 18. marts 1888 af H. I. Klint (f. 1863, d. 1939).

Indehaver (siden 1928): L. J. Taagehøj (f. 1902).

Adresse: Torvet 2, Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Taarbæk Apotek.

Oprettet d. 21. juli 1873 som hjælpe-apotek til Lyngby Apotek.

Den 18. dec. 1883 fik Carl Christian Nicolai Michelsen (f. 1843, d. 1923) bevilling til at drive Taarbæk Apotek som selvstændigt apotek fra d. 1. aug. 1884.

Indehaver (siden 1. febr. 1930): Hans Ejler Budtz (f. 1877).

Adresse: Taarbæk Strandvej 86, Klampenborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Taarnborg Mølle, Korsør, mølleri.

Grundl. i 1874 af møller Jørgensen.

I 1920 overtaget af Chr. Poulsen (f. 1878).

Adresse: Dyrehavegårds Alle, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Hjalmar Taarnhøj, urmagerforretning.

Grundl. d. 8. april 1892 af Chr. Jørgensen (d. 1912).
Indehaver siden 1915: Hjalmar Taarnhøj (f. 1891).

Adresse: Frederiksborggade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. TAFDRUP & Co.

Skrædderfirma, er grundlagt 1856 af P. C. Tafdrup (f. 1827, d. 1899), efter hvis Død Forretningen gik over til Sønnen, C. Tafdrup (f. 1865)

Adresse: Silkegade 6, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Julius Tafdrup, herrekonfektionsfabrik og grossererfirma.

Grundl. d. 12. febr. 1889 af fabrikant og grosserer Julius Tafdrup (f. 11. febr. 1864, d. 14. febr. 1949) og d. 12. febr. 1939 overtaget af grundlæggerens søn, fabrikant Axel Tafdrup (f. 23. juni 1893), som eneste ansvarlige indehaver.

Axel Tafdrup har været knyttet til forretningen siden 1. aug. 1914; i 1917 afløste han sin fader på dennes rejser rundt om i landet, og fra 1921 var han medindehaver af firmaet. Virksomheden er grundlagt i Silkegade nr. 6; dens stadige vækst medførte udvidelser og flytninger; i 1898 flyttedes til Ny torv nr. 5, derfra i 1907 til egen ejendom "Guldhuset" i Studiestræde nr. 57 og endelig i 1913 til firmaets samme år erhvervede ejendom på Vesterbrogade nr. 9 B, hvor virksomheden siden da har haft til huse.

Firmaet beskæftiger nu ca. 400 mennesker.

Adresse: Vesterbrogade 9 B, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tagpapfabriken Phønix A/S.

Stiftet d. 14. maj 1907 på initiativ af senere nationalbankdirektør Johs. Lauridsen (f. 1847, d. 1920). Virksomhedens første direktør var grundlæggerens søn, civilingeniør Olav Vang Lauridsen (f. 1879). I 1927 tiltrådte selskabets nuværende direktør Marius Koed (f. 1887).

Adresse: Vejen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

L. P. Talleruphuus, skotøjsforretning.

Grundl.  i 1897 af L. P. Talleruphuus (f. 1870), der fremdeles er indehaver af firmaet.

Adresse: Gothersgade 115, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tapetfabrikken "Fiona" A/S.

Grundl. i 1893 af P. L. Brønner (f. 1867, d. 1929).

I 1897 omdannedes firmaet til et aktieselskab med P. L. Brønner som direktør.

Efter P. L. Brønners død tiltrådte sønnen, Hother Brønner (f. 1900), som direktør.

Bestyrelsen består nu af ingeniør A. Lundsgaard, der er formand, direktør Hother Brønner, fru Cathrine L. Brønner, København, papirmester Magnus Monrad og landsretssagfører Knud Waldorff.

Tapetfabrikken havde en meget beskeden begyndelse, idet den første tapettrykke var
hånddreven. Det var først, da aktieselskabet var stiftet, hvorved den fornødne kapital blev tilført og tidssvarende maskiner kunne an skaf-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage