Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 593
Tape - Tern
 

fes, at der kom virkelig gang i udviklingen.

I 1898 åbnede fabrikken sit eget engros-lager og detailudsalg i København.

 

Tapetfabrikken Fiona

 

I 1905 grundlagdes en fabrik i Hörle i Sverige og i 1908 et udsalg i Malmø.

I 1910 oprettedes en farvefabrik for at sikre sig fremstillingen af ensartede farver
til tapetfremstillingen, ligesom der opførtes et særligt anlæg for fabrikation af lim og klister.

Efter at Hother Brønner overtog ledelsen, har der fundet en stor udvikling sted, idet
man bl. a. har optaget fremstillingen af olietryk-tapeter og de særprægede "Duxtapeter".

Årsproduktionen er på ca. 3 ½ mill. ruller.
Aktiekapital: kr. 500.000.

Adresse: Lagonis Minde 20, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tappernøje Dampmalte A/S.

Grundl. d. 29. maj 1847 af Jens Olsen (f. 1814, d. 1876).

Omdannet til aktieselskab i 1911.

Direktør (siden 1937): R. Welm (f. 1898).

Adresse: Tappernøje.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tarm Apotek.

Oprettet d. 9. dec. 1851. Apotekets første indehaver: N. E. C. Rasmussen (f. 1810, d. 1895). Indehaver (siden 1944): Oscar Løye (f. 1892).

Adresse: Tarm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tarm Bank A/S.

Grundl. d. 23. juni 1911.

Bankens første administrerende direktør var boghandler A. G. Madsen (f. 1864). Th. J. Olesen (f. 1893) tiltrådte som bankbestyrer i 1922, i 1924 indtrådte han i direktionen og i 1939 blev han enedirektør.

Bestyrelsen består af manufakturhandler Hartvig Gravesen, der er formand, tømmerhandler M. P. Nielsen, gårdejer N. Kr. Nielsen, der er næstformand, direktør J. M. Eeg og gårdejer S. Sørensen.

Adresse: Tarm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tarm og Omegns Sparekasse.

Grundl. d. 13. aug. 1889.

Nuværende direktion: M. N. Bonde (f. 1895) og J. Lund Poulsen (f. 1885).

Adresse: Tarm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tarm Stole- & Møbelfabrik, F.D.B. Møbelfabrik.

Formentlig grundlagt i 1896 af Mads Henriksen (d. 1925).

Den 1. april 1947 overtaget af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger.

Adresse: Tarm.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Brødrene Taul A/S, fabrik for jerntrillebøre og transportvogne.

Grundl. i 1909 af smedemester Niels Andersen Taul (f. 8. jan. 1873).
Den 1. juli 1946 overtaget af sønnerne, Axel Taul (f. 7. marts 1902) og Niels Taul (f.
19.
okt. 1910).

Den 30. april 1948 omdannedes fabrikken til et aktieselskab med H. P. Markussen (f. 20. april 1908) og ovennævnte Niels Taul som direktører. Sidstnævnte er virksomhedens daglige leder.

Adresse: Fredericiavej, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Taxa, Droske-Centralen, se næste side.

 

S. Tegen's Eftf., brøndborerforretning.

Grundl. i 1866 af S. Tegen (d. 1925).

I 1925 overtaget af den nuværende indehaver, Carl Jensen (f. 1897).

Adresse: Hadsten.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

HENRY TEGNER & Co.

Korn- og Foderstofforretning, er grundlagt 8. April 1813 af Hans Puggaard (f. 1788, d. 1866), som , efter i nogle År at have handlet på forskellig vis, løste Borgerskab som Grosserer. I 1832 oprettede han en Filial i Nakskov, som bestyredes af hans Svoger, Alfred Hage (f. 1803, d. 1872), der i 1841 indtrådte i Firmaet i Kbhvn. Sener overtoges Forretningen af Grundlæggerens Søn, Rudolph Puggaard (f. 1818, d. 1885), som i 1868 optog sin Søn, Hans Puggaard (f. 1845, d. 1895, udtrådte 1882) og i 1873 sin Svigersøn, Henry Tegner (f. 1843). Sidstnævnte var fra 1885 Eneindehaver, indtil han i 1888 optog Fritz Blom (f. 1841), og samtidig forandredes Firmanavnet til  Henry Tegner & Co. Efter at Henry Tegner var udtrådt 1897 og Fritz Blom 1901, overtoges Forretningen af førstnævntes Søn, Wilhelm Tegner (f. 1876), som i 1903 optog sin Broder, Hans Tegner (f. 1878)

Adresse: Holbergsgade 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

I. C. Teilmann & Co.'s Eftf., grossererfirma, vinhandel.

Grundl. d. 16. sept. 1873 af Johan Christian Teilmann (f. 1845, d. 1929), efter hvis død forretningen videreførtes af fru Olga Teilmann til 1934, da den overtoges af A. M. Poulsen (f. 1881, d. 1941).

Kort før A. M. Poulsens død optoges de nuværende indehavere K. Fugl-Olsen (f. 1898), Jørgen Peter Iversen (f. 1901) og Hans Michael Sørensen (f. 1905) som medindehavere. Efter A. M. Poulsens død viderefører de tre sidstnævnte firmaet.

Adresse: Østerbrogade 145, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Teknisk Material- og Medicinalhandel, cand. pharm. Richard Sand.

Grundl. d. 10. aug. 1904 af cand. pharm. Richard Sand (f. 1877, d. 1931).

Indehaver siden 1943: datteren, frøken Randi Sand.

Adresse: Møllergade 28, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Telefon Fabrik Automatte A/S, fabrikation af telefonmateriel.

Grundl. d. 5. juli 1892 af M. B. Richter (f. 1868, d. 1943).

I 1893 optoges broderen, F. V. Richter (L 1873, d. 1949) som medindehaver.

I 1936 overgik firmaet til et aktieselskab med M. B. Richter som administrerende direktør. Aktiekapital: 2,5 mill. kr.
Direktion: A. G. Bronø, adm. (f. 1906), Hugo Andersen (f. 1891)
og Erik E. Nyegaard (f. 1906).

Adresse: Amaliegade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Otto Teller, bogbinderi og bogtrykkeri.

Grundl. d. 15. marts 1902 af Otto Teller (f. 1876).

I 1946 overtaget af sønnerne, Johs. Chr. Teller (f. 1909) og Poul Teller (f. 1915).

Adresse: Carolinevej 3, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Chr. F. Termansen's Boghandel ved Aage Jørgensen.

Grundl. i 1813 af C. N. Termansen (f. 1788, d. 1879), overtaget i 1855 af sønnen, Chr.
F. Termansen (f. 1814, d. 1886).

Nuværende indehaver: Aage Jørgensen (f. 1895).

Adresse: Sønderportsgade 17, Ribe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Terndrup Apotek.

Oprettet d. 24. juli 1854 i Skibsted. Den 9. dec. s. å. flyttedes apoteket til Terndrup. Apotekets første indehaver var Monrad Matzen (f. 1813, d. 1860).

Indehaver (siden 1946): Hermann Nielsen (f. 1893).

Adresse: Terndrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage