Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 595
Terr - Thie
 

Forsikringsselskabet Terra A/S.

Grundl. i 1903 med Aage A. Biilmann og C. C. C. Carlsen som direktører.

Direktør (siden 1940): Erik Lyders.

Adresse: Tordenskjoldsgade 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. O. Tesch, bøssemagerforretning.

Grundl. i 1851 af H. Schmidt.

I 1905 overtaget af C. O. Tesch. (f. 1875); i 1944 overtaget af A/S Sportsmagasinet F. I. B. (Foreningen til Indkøb af Boldrekvisitter), hvis direktør er Svend Olsen (f. 1886).

Adresse: Amagertorv 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Textilfabrikken ved Joh. Pedersen.

Grundl. i 1903 af Johan Pedersen (f. 1856).

Indehaver (siden 1922): Georg Pedersen (f. 1889).

Adresse: Badevej 2, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

L. Thaarup, manufakturforretning.

Grundl. d. 2. april 1895 af L. Thaarup (f. 1867, d. 1937).

I 1937 overtaget af Ellen Thaarup (f. 1880).

Adresse: Brande.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Paul G. Thaarup, fh. Harry Levin, grosserer- og assuranceforretning.

Grundl. d. 30. april 1857 af Harry August Levin (f. 1835, d. 1902).
Nuværende indehavere: J. M. Levin (f. 1877) og Paul G. Thaarup (f. 1901).

Adresse: Øster gade 35, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. Thagaard Thagart, urmagerforretning og optik.

Grundl. i 1896, af Wilh. Nord.

Indehaver siden 1923: J. Thagaard Thagart (f, 1894).

Adresse. Store Kongensgade 1-3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Gerhard Thalbitzer, grossererfirma.

Grundl. d. 7. dec. 1897 af Gerhard Thalbitzer (f. 1868), der fremdeles er firmaets indehaver.

Adresse: Frederiksberggade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

V. Thaning & Appel's Forlag ved N. Helweg-Larsen og Godfred Hartmann.

Grundl. d. 31. maj 1866 af Vilhelm Thaning (f. 1837, d. 1917) og L. C. Appel (f. 1838, d. 1893). I 1937 overtoges firmaet af N. Helweg-Larsen (f. 1911), det i 1941 optog Godfred Hartmann (f. 1913) som medindehaver og samtidig udvidedes forretningen til også at omfatte forlagsvirksomhed; i 1947 udskiltes boghandelen og overgik til Erik Paludan.

Adresse: Amagertorv l, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

V. Thaning & Appel's 2. Eftf. ved Erik Paludan, bog- og papirhandel.

Grundl. d, 31. maj 1866 af Vilhelm Thaning (f. 1837, d. 1917) og L. C. Appel (f. 1838, d. 1893). Indehaver (siden 1947): Erik Paludan (f, 1904).

Adresse: Købmagergade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

ALB. THAULOW

Isenkræmmerfirma. Forretningen er grundlagt 1835 af T. H. Thaulow (f. 1807, d. 1876); fortsat af hans Enke, S. M. Thaulow til hendes Død i 1886; derefter overtaget af Sønnen, Albert Thaulow (f. 1844).

Adresse: Walkendorfsgade 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Chr. Theil's Eftf., A. Vestergaard, bagerforretning.

Grundl. i 1856 af Th. Theil. Indehaver (siden 1921): Andreas Vestergaard (f. 1887).

Adresse: Grønnegade 26, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Thems Boghandel.

Grundl. d. 13. okt. 1907 af Carl Teodor Them (f. 1880, d. 1929).

Siden hans død har forretningen været drevet af hans enke, fru Julie Them (f. 1888), der i 1942 meddelte sønnen, Carl Bjørn Them (f, 1912), prokura i firmaet.

Adresse: Søndergade 35, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Therkelsen & Søn, kolonial en gros.

Grundl. i 1889 af Jens J. Therkelsen (f. 1862, d. 1911).
I 1922 overtaget af sønnen, Jens Aage Therkelsen (f. 1891, d. 1945), efter denne fortsat
af enken, fru Johanne Therkelsen; i 1942
optoges sønnen, Jens Jørgen Therkelsen (f.
1920), som medindehaver.

Adresse: Vigen 7, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

D. Therkelsen's Enke & Søn, skrædderfirma.
Grundl. i 1834 af Daniel Stephan Therkelsen (d. 1854).

Nuværende indehavere: Alfr. Blomberg (f. 1865) og A. Groth Clausen (f. 1899).

Adresse: Bredgade 19, Kbhvn, K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Kay Therkildsen, Carl S. Ladehoff's Eftf., boghandel.

Grundl. i 1852 af E. Rye.

Indehaver siden 1928: Kay Therkildsen (f. 1887).

Adresse: Algade 69, Middelfart.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Thers Bagerier.

Grundl. d. 17. juni 1883 af Peter Thers (f. 4. jan. 1858, d. 1931), der i 1930 overdrog virksomheden til sin søn Jørgen Thers (f. 19. sept. 1885); denne optog i 1946 sin søn, Peter J. M. Thers (f. 24. aug. 1913), som medindehaver.

Til virksomheden er knyttet K o r s ø r  B r ø d f a b r i k, grundl. 1883.

Adresse: Algade 39, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Carl Thiel & Søn, murerforretning.

Grundl. d. 1. april 1896 af Carl Thiel (f. 1856, d. 1931). Efter denne overtaget af sønnen, Holger Thiel (f. 1888).

Adresse: Stubmøllevej 15, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

F. A. THIELE

Instrumentmagerfirma, er grundlagt af F. A. Thiele (f. 1786, d. 1858, Søn af det Thielske Bogtrykkeris Grundlægger, Rudolph Thiele). Efter hans Død overtoges Firmaet af hans Søn, J. C. Thiele (f. 1832, d. 1871), hvis Enke fortsatte Forretningen til 1891, da den overtges af Sønnen, F. A. Thiele (f. 1866), Firmaets nuværende Indehaver.

Adresse: Kjøbmagergade 5, Køvenhavn

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

F. A. Thiele A/S, instrumentmager, optiker.
Grundl. i 1817 af Frederik Anton Thiele (f. 1792, d. 1859). Ved hans død i 1859 overtoges forretningen af sønnen, Johan Christian Thiele (f. 1832, d. 1871), der var uddannet dels på Polyteknisk Læreanstalt og dels i udlandet.
Han udvidede fabrikationen af de af hans fader konstruerede kornvægte samt den optiske afdeling, men afgik ved døden allerede i 1871, hvorefter hans enke under store vanskeligheder fortsatte forretningen, til sønnen, Frederik Axel Thiele (f. 25. febr. 1866, d. 30. juli 1944), i 1888 indtrådte som medindehaver efter at have uddannet sig i prof. Jürgensens mekaniske etablissement og taget eksamen som

 

        

Frederik Anton Thiele                       Johan Christian Thiele

 

eksam. polyt. I 1891 blev han eneindehaver, og i 1921 indtrådte den ældste søn, Johan F.

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage