Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 596
Thie - This
 

A. Thiele (f. 1896) (4. generation) som leder af det daglige arbejde.

 

    

Frederik Axel Thiele    Johan F. A. Thiele

 

I 1924 omdannedes virksomheden til et aktieselskab, hvis bestyrelse består af fabrikant
Johan F. A. Thiele, direktør S. A. Thiele, inspektør E. Thiele og grosserer L. A. Andersen.

I 1931 tildeltes der firmaet prædikat af kgl. hot-leverandør og optikus.

Nuværende direktør: Johan F. A. Thiele.
Adresse: Købmagergade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. H. THIELE

Bogtrykkerfirma, er grundlagt 1771 af Joh. Rudolh Thielle (f. 1736, d. 1815, indvandret fra Tyskland 1748), der ved Køb kom i Besiddelse af et mindre Trykkeri og i 1771 ved Ægteskab med Bogtrykker Borups Enke af dennes Trykkeri. Hans Søn H. H. Thiele (f. 1787, d. 1839), som i Faderens sidste Levetid havde ledet Virksomheden, overtog den selvstændig ved hans Død. Efter denne gik Trykkeriet over til de 2 Sønner, Just Thielse (f. 1823, d. 1876)og Andr. Thiele (f. 1825, d. 1907), for hvilke en Farbroder administrerede det i nogle År. I 1896 indtrådte den nuværende Indehaver, Just Thieles Svigersøn, Søren Wedege (f 1857) i Firmaet. Firmaets Hovedbeskæftigelse er, foruden almindeligt Bogtryk, det finere Illustrationsarbejde, Trykning af Nationalbankens Pengesedler, Statens Frimærker, Brevkort, Stempelmærker og andet Statsarbejde.

Adresse: Walkendorfsgade 7, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

DE THIELEMANN´SKE VÆRKSTEDER

Er grundlagt 1810 af Johan Christian Thielemann (f. 1782, d. 1845). Nuværende Indehaver: F. C. T. Thøgersen.

Adresse: Ny Kongensgade 11, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Chr. Thielsen's Eftf., J. H. Lausten, isenkramforretning.

Grundl. i 1907 af Chr. Thielsen.

I 1941 overtaget af J. H. Lausten (f. 1908).

Adresse: Nygade 16, Graasten.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Brødrene O. & C. Thielst, assuranceforretning.
Grundl. d. 1. juni 1904 af brødrene Chr. Thielst (f. 1877) og O. C. Thielst (f. 1875).

Førstnævnte udtrådte i 19'17, og sidstnævnte fortsatte derefter forretningen som eneindehaver indtil 1935, hvor den overtoges af hans søn, direktør Preben Thielst (f. 1902), der stadig er dens eneindehaver.

Adresse: Kampmannsgade 2, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Oluf Thielst, købmandsforretning.

Grundl. d. 3. dec. 1903 af Oluf Thielst (f. 1879), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Storegade 81, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Louis G. Thiersen, snedkerforretning.

Grundl. i 1911 af Louis G. Thiersen (f. 1875).

Indehaver (siden 1940): sønnen, Knud Thiersen (f. 1910).

Adresse: Nørrebrogade 106, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Emil Thiesen & Søn, flytteforretning.

Grundl. i 1904 af Emil Thiesen (f. 1874, d. 1947).

I 1947 overtaget af sønnen, Cornelius Thiesen (f. 1914).

Adresse: Allegade 3, Tønder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Poul Thinggaard, sanitets-, centralvarme- og smedeartikler, se Hans Knudsen Jern- & Staalforretning A/S.

 

Thingvad & Tougaard, fedevarer en gros.
Grundl. i 1898 af J. P. Thingvad (f. 1866, d. 1944), som i 1917 optog C. Tougaard (f.
1889,
d. 1941) som medindehaver.

I 1941 overtaget af Hans Thingvad (f. 1909) og Knud Iversen (f. 1915).

Adresse: Flæskehallen 23, Kødbyen, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Thisted & Warrer, kul- og koksimportfirma.
Grundl. i 1885 af konsul C. Thisted.

I 1907 overtaget af konsul P. M. Warrer (f. 1878, d. 1942) og i 1942 af dennes enke, fru Gabrielle Warrer og sønnen, konsul Thorkil Warrer (f. 1909).

Adresse: Havnegade 16, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sv. A. Gjeding Thisted, materialhandel.

Grundl. d. 15. juni 1892 af Jens Gjeding Thisted (f. 1863, d. 1945).

I 1927 overtaget af sønnen, S. A. Gjeding Thisted (f. 1898).

Adresse: Bredgade 3, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Thisted Amtsavis (konservativt).

Grundl. d. 6. maj 1824 af konsul Johan Grøn Lund (f. 1791 i Norge, d. 1860) under navnet Den Nord Cimbriske Tilskuer. Omdannet til aktieselskab i 1946.

Nuværende redaktør og direktør: Kjeld Jensen (f. 1894).

Adresse: Grydetorv 6, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Thisted Amts Tidende (venstreblad).

Grundl, d. i. okt. 1882 af folketingsmand C. Berg (f. 1829, d. 1891).

Udgiver: I/S De Bergske Blade. Nuværende redaktør: J. J. Lustrup (f. 1890).

Adresse: Jernbanegade 15-17, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Thisted Bryghus og Thisted Mineralvandsfabrik A/S.

Bryggeriet grundlagdes i 1902 af et aktieselskab, hvis vedtægter var af 9. okt. s. å.
Forretningsfører var fra aktieselskabets stiftelse E. Chr. K. Knudsen.

Han afløstes i 1906 af H. J. E. Eiø, der var direktør indtil 1922.

I 1906 grundlagdes mineralvandsfabrikken under samme direktion som bryggeriet, og i 1911 sammensluttedes de til den nuværende virksomhed. I 1922 tiltrådte C. P. V. Nielsen som direktør: han fratrådte i 1929 og afløstes af den nuværende direktør, F. Bredahl (f. 12. okt. 1888).

Bestyrelsens forretningsudvalg består af inspektør R. Welling-Nielsen, ovennævnte F.
Bredahl og direktør Axel Mikkelsen, der er bestyrelsens formand.

Adresse: Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Thisted Dampmalle A/S.

Grundl. i 1882 af møller Kjærgaard.

I 1904 overtaget af et aktieselskab.

Nuværende direktør: Richard Hove (f. 1892).

Adresse: Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Thisted kontrollerede Markfrøkontor A/S.
Grundl. ca. 1900 af konsul N. C. Andersen m. fl.

I 1910 overtaget af Th. Christensen (f. 1870, d. 1928) og i 1928 af dennes enke, fru Ane Marie Christensen og sønnen, F. M. Christensen (f. 1896).

I 1940 omdannet til aktieselskab med nævnte F. M. Christensen som direktør.

Adresse: Havnen, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Thisted Læderhandel ved Th. Agerholm.
Grundl. Som garveri d. 1. nov. 1849 af Carl Georg Mensen (f. 1821, d. 1899).

I 1899 overtaget af sønnen, Georg Mensen (f. 1857, d. 1928) og i 1928 af Th. Agerholm (f. 1900).

Adresse: Skovgade 10, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage