Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 601
Thor - Thru

 

Johan Thorsmark, urmager-; optik-, guld- og sølvvareforretning.

Grundl. d. 14. maj 1864 af Niels Thorsmark (f. 1833, d. 1920).

I 1907 overtaget af sønnen, Johan Thorsmark (f. 1876, d. 1942).

I 1941 overtoges forretningen af dennes to sønner, Valdemar Thorsmark (f. 1911) og Christian Thorsmark (f. 1913).

Adresse: Storegade 10, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. A. Thorsted, urmagerforretning.

Grundl. d. 4. aug. 1886 af C. A. Thorsted (f. 1860, d. 1938).

Indehaver (siden 1921): sønnen, C. I. Thorsted (f. 1892).

Adresse: Danmarksgade 57, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Thorsøe & Vedde, købmandsforretning.

Grundl. d. 14. juli 1875 af Chr. Ferdinand Jensen (f. 1845).

Indehavere (siden 1947): Ove Thorsøe (f. 1906) og Sv. Vedde (f. 1902).

Adresse: Jyderup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

N. Pedersen Thorum & Søn, møbel- og ligkistemagasin.

Grundl. i 1894 af Niels Pedersen Thorum (f. 1865, d. 1925).

I 1925 overtaget af sønnen, Christian Thorum (f. 1899).

Adresse: Storegade 47, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Anthon Thorup & Søn, vinhandel.

Grundl. i 1899 af Anthon Thorup (d. 1914).

I 1911 overtaget af sønnen, Ingvor L. Thorup (f. 1886).

Adresse: Fredensgade 26-28, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Knud Thorup's Vinhandel A/S, vin en gros.
Grundl. d. 4. okt. 1885 af Albert Thorup (f. 28. juli 1851, d. 28. juli 1939).

Fra 1939 til 1942 var Knud Thorup (f. 1886) indehaver.

I 1942 omdannedes firmaet til et aktieselskab.
Den nuværende bestyrelse består af fru Kirsten Christensen, vinhandler Erik E. Christensen (f. 29. april 1911) og fabrikant J. W. Aggergren.

Direktør siden selskabets stiftelse i 1942: ovennævnte vinhandler Erik E. Christensen.

Adresse: Store Torv 3, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

F. O. Thostrup & Sønner, tobaksfabrik.

Grundl. i 1796 af Niss Hjelmdrup (d. 1833).

Nuværende indehavere: W. T. Thostrup (f. 1874) og O. S. Thostrup (f. 1882).

Adresse: Storegade 13, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. Thrane, isenkramforretning.

Grundl. d. 1. okt. 1897 af Jørgen Møller (f. 1867, d. 1927).
Indehaver (siden 1946): Aksel Thrane (f. 1922).

Adresse: Perlegade 44, Sønderborg.

 

Caroline Thrane, modemagasin.

Grundl. d. 13. april 1890 af fru Caroline Thrane (d. 1928).
Forretningen videreførtes af hendes mand, M. C. Thrane (d. 1930) til dennes død. Derefter overtaget af datteren Caroline Thrane (f. 1877).

Adresse: Nørrebrogade 202, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Dagmar Thrane, blomsterforretning.

Grundl. i 1896 af C. Thrane (f. 1863, d. 1935) som gartneri og blomsterforretning.

I 1931 overdrog han blomsterforretningen til sin datter, Dagmar Thrane.

Adresse: Låsbygade 43, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

E. Thrane, grossererforretning. slagteriprodukter.

Grundl. i 1887 af N. C. Borup.

I 1910 overtaget af E. Thrane (f. 1877).

Adresse: Kødbyen. Høkerboderne 24, Kbhvn. V.

 

L. L. THRANE´s EFTERFØLGER

Kasketforretning, er grundlagt 1838 af L. L. Thrane (f. 1809, d. 1881), derefter fortsat af hans Enke, L. S. Thrane (f. 1819, d. 1891), efter hvis Død Forretningen overtoges af den nuværende Indehaver, Johanne Christensen (f. 1856). Forretningen, der som Specialitet altid har drevet Forfærdigelse af Studenterhuer, har i de sidste ca. 60 År været i de nu benyttede Lokaler.

Adresse: Klareboderne 6, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

L. L. Thrane's Eftf., kasketforretning.

Grundl. i 1838 af L. L. Thrane (L 1809, d. 1881), derefter fortsat af hans enke, L. L. Thrane (f. 1819, d. 1891), efter hvis død forretningen overtog es af Johanne Christensen (f. 1856, d. 1918).

Efter sidstnævntes død i 1918 overtoges forretningen af datteren, den nuværende

indehaver, Stella Inga Holst (f. 1887).

Forretningen har altid haft forfærdigelse af studenterhuer som specialitet.

Adresse: Klareboderne 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Niels Thrane, gartneri.

Grundl. i 1896 af C. Thrane (f. 1863, d. 1935) som gartneri og blomsterforretning.

Den 1. juli 1931 overdroges gartneriet til sønnen, den nuværende indehaver, Niels Thrane (f. 1896).

Adresse: Dyrehavevej 144, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Thomas B. Thrige, elektro-maskinfabrik.
Grundl. den 1. jan. 1894 af Thomas B. Thrige (f. 1866, d. 1938).

Foruden de elektromekaniske fabriker med tilhørende afdelinger i København og London ejede fabrikant Thrige aktiemajoriteten i A/S De forenede Automobilfabriker
(" T r i a n g e l ") og i V o g n f a b r i k e n "Scandia" A/S, Randers (se denne).

De Økonomiske interesser i disse selskaber overførtes samtidig med ovedvirksomheden
og dennes afdelinger i København og London ved 40-års jubilæet den 1. jan. 1934 til en fond bærende fabrikant Thriges navn, hvis formål er fortsættelse af den virksomhed, fabrikant Thomas B. Thrige som ejer af de til fonden skænkede aktiver har udøvet. Endvidere ydes støtte til dansk industri og håndværk.

Formand i bestyrelsen for Thomas B. Thriges Fond: fh. minister, civilingeniør J. P. Stensballe (f. 1874).

Direktionen for firmaet Thomas B. Thrige består af: civilingeniør Gustav E. Hartz (f.
1888), adm. direktør, civilingeniør Einar Lund (L 1902), tekn. direktør og civilingeniør Mogens Balslev (f. 1909).

Adresse: Tolderlundsvej 3, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Carl Thrue's Linieranstalt.

Grundl. I aug. 1877 af Carl Thrue (f. 1853, d. 1929).

I 1929 overtaget af datteren, fru Carlie Thrue.

Adresse: Graven 10, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Th. Thrue's Bogtrykkeri.

Grundl. i 1875 af boghandler Th. M. Thrue (f. 1833, d. 1890), der var indehaver af Århus ældste boghandel (grundl. d. 27. jan. 1817, se Axel Grunø, forhen Thrue's boghandel). Efter Th. M. Thrue overtaget af sønnen, Th. V. Thrue (f. 1864, d. 1929), efter hvis død firmaet fortsættes af hans enke, fru J. M. Thrue (f. 1874), med O.
Th. Christensen (f. 1893), som daglig leder af trykkeriet.

Adresse: Åboulevarden 25, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage