Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 602
Thue - Thur
 
 

C. C. Thuen I/S, manufakturforretning.

Grundl. omkring 1850 som blandet manufakturhandel.
Forretningens første navn var Christensen's Lærreds- og Fjerhandel.

Fra 30. okt. 1880 til sin død var Fritz Kastrup (f. 1849, d. i maj 1908) indehaver af forretningen.

Fra juli 1908 fortsættes den af C. C. Thuen (f. 1884). Sidstnævnte har foretaget betydelige udvidelser af forretningen, første gang i 1912 og senere i årene 1914, 1927 og 1930 og sidst i 1938. Forretningen har efterhånden specialiseret sig i hvidevarer, sengetøj, tæpper og gardiner.

I 1949 optoges C. C. Thuens søn, Børge Thuen (f. 1913) som medindehaver.

Adresse: Gravensgade 2, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. J. Thuesen's Eftf., H. F. Pedersen, træsko- og trætøjshandlerfirma.

Grundl. omkring 1836- 37 og i 1868 overtaget af C. J. Thuesen (d. 1914).

Den 1. okt. 1896 overtoges virksomheden af R. Hincheli (f. 1866, d. 1943).

Efter sidstnævntes død overtoges firmaet af den nuværende indehaver, H. F. Pedersen.

Forretningen lå først i Vestergade nr. 17 og flyttedes herfra til nr. 23; i 1912 flyttedes til den nuværende adresse.

Adresse: Vestergade 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Thule, Livsforsikrings-Aktieselskab.

Selskabet blev stiftet i Stockholm i 1872 og er et af Skandinaviens største livsforsikringsselskaber. De grundlæggende principper virkede stærkt reformerende inden for nordisk livsforsikring, idet Thule som det første selskab i Norden indførte bonusretten for de forsikrede og maksimerede aktieudbyttet til 30.000 kr. årligt.
Ligeledes indførtes omkring århundredskiftet præmiefritagelsesbegunstigelse ved invaliditet.

Thule har gennem sine moderne driftsmetoder opnået million besparelser, der gennem årlig bonusudbetaling (for 1949 ca. 6,8 mill. kr.) kommer de forsikrede tilgode.

Den samlede kapitalforsikringsbestand nåede i 1949 op på 1865 mil!. kr., medens løbende renteforsikringer andrager 51 mill. kr. årlig hævning.

 

"Thulehuset" i Stockholm

 

Selskabets samlede aktiver repræsenterer en værdi af 845 mill. sv. kr.

 

Det danske generalagentur blev oprettet d. 13. nov. 1889 med exam. juris., senere justitsråd, L. P. Nielsen (f. 8. april 1856, d. 14. okt. 1925) som den første generalagent. Direktør H. H. Schou (f. 10. sept. 1884, d. 19. marts 1949) afløstes i 1946 af selskabets tredje generalagent i Danmark, direktør Peter Lund (f. 15. aug. 1908).

Den danske virksomhed har i de senere år været inde i en stærk udvikling og har nu et vidt forgrenet net af agenturer udover Danmark.

De danske forsikrede drager fordel af de gennemførte rationaliseringer i form af en
årlig bonus, som gennemsnitlig i de senere år har andraget ca. 6 kr. pr. 1.000 kr. bonusberettiget forsikringssum.

Adresse: Amaliegade 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Thulesen & Co.'s Eftf. A/S, kuffert- og lædervarefabrik.

Grundl. i 1883 som pibeslangefabrik af P. Thulesen.

I 1927 omdannet til aktieselskab.

Direktør (siden 1939): H. C. Maibøll (f. 1913).

Adresse: Hvidovrevej 80, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Thunberg's Garveri.

Grundl. i 1880 af J. N. Thunberg.

Indehaver (siden 1925): N. M. Thunberg (f. 1883).

Adresse: Søndre Strandvej 21, Neksø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

EDWARD THUNE & Co.

Grossererfirma, er grundlagt 1857 af Carl Edward Thune (f. 1810, d. 1885), som efter at have virket i Helsingør fra 1835 til 1857, væsentligt som Skibsklarerer, ved Sundtoldens Ophævelse nedsatte sig i Kbhvn. Som Grosserer.

I 1880 indtrådte Jacob B. A. Salomon i Forretningen; han er nu Eneindehaver.

Adresse: Dronningens Tværgade 6, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Frederik Thune's Boghandel.

Grundl. d. 17. dec. 1855 af P. Chr. Olsen (f. 1830, d. 1914).
Den 1. jan. 1895 overtaget af Frederik Thune (f. 1870, d. 1943).

Den 11. marts 1943 overgik firmaet til Sigrid Thune (f. 11. dec. 1903) og Bertel Thune (f. 9. okt. 1910).

Adresse: Algade 85, Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Alfred Thurm, gravørforretning.

Grundl. i 1903 af Alfred Thurm (f. 1879), der stadig er indehaver af forretningen, siden 1947 sammen med sønnen, Børge Thurm (f. 1914).

Adresse: Skolegade 7, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

L. M. Thurøe & Co.'s Eft. A/S, grossererforretning, import af kul, koks og cinders. Grundl. d. 12. okt. 1892 under navnet L. M. Thurøe & Co. som kommanditselskab med L. M. Thurøe (f. 5. febr. 1863) som ansvarlig deltager; denne ud trådte i juli 1897, og Frank Vilhelm Møller (f. 13. juni 1852, d. 21. marts 1930) indtrådte som ansvarlig deltager i firmaet, der førtes videre som kommanditselskab under firmanavnet L. M. Thurøe & Co.'s Eft.

I 1901 indtrådte som ansvarlig medindehaver Herman Stem (f. 29. jan. 1868), der havde været knyttet til forretningen siden dens start.

I 1913 optoges endvidere Emil Theodor Clausen (f. 14. jan. 1877) som medindehaver;
denne havde været knyttet til virksomheden siden 1893.

I 1920 udtrådte H. Stem af firmaet; efter F. V. Møllers død i 1930 fortsattes firmaet med E. T. Clausen som eneste ansvarlige indehaver, indtil det d. 22. marts 1934 omdannedes til aktieselskab under firmanavnet L. M. Thurøe & Co.'s Eft. A/S med E. T. Clausen som direktør indtil 1946.

I 1946 tiltrådte P. O. Fredskilde (f. 1904) som direktør.

Bestyrelsen består nu af ovennævnte grosse-

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage