Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 607
Troe - Tven

 

Chr. Troelstrup A/S, skræderi, herre- & drengeekvipering.

Grundl. i 1887 af Jens Kjeldsen.

Den 1. maj 1936 overtaget af Niels Christian Troelstrup (f. 1883). Chr. Troelstrup havde d. 27. jan. 1908 grundlagt en forretning med brugt tøj i Møntergade nr. 17.

Denne forretning afvikledes, samtidig med at han overtog Jens Kjeldsens forretning.

I 1948 omdannet til et aktieselskab med Chr. Troelstrup som direktør.

Adresse: Vester Voldgade 5, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. A. TROLLE

Bundtmagerfirma, er grundlagt 1. April 1842 af C. A. Trolle (f.1813, d. 1885), hvis Søn, J. G. Trolle (f. 1848) indtrådte i Firmaet 1882. Den nuværende Indehaver, T. E. Hansen (f. 1859) overtog Forretningen i 1896.

Adresse: Østergade 46, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

P. Trolle A/S, en gros forretning i damekonfektion og pelsværk.

Grundl. d. 2. marts 1889 af P. Trolle (f. 1860, d. 1932).

 

P. Trolle

 

Omdannet til aktieselskab i 1924.

Nuværende direktion: direktør E. Trolle (f. 1896) sammen med sønnen, direktør P. M. Trolle (f. 1922).

Bestyrelsen består af direktør E. Trolle, fru J. C. Trolle (f. 1897), direktør Hugo Andersen, direktør P. M. Trolle og landsretssagfører Ivan Schiøler (f. 1906).

Adresse: Frederiksberggade 24, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Hotel Trouville.

Grundl. d. 15. maj 1893 af frøken Augusta Buch.

Indehavere (siden 1941): brødrene Ib Johnsen:(f. 1914) og Vagn Johnsen (f. 1912).

Adresse: Hornbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

M. TRUELSEN, A/S

Konditori, er grundlagt d. 25. Okt. 1753 i samme Ejendom, hvori Forretningen endnu har Lokaler, af Christopher Abitz (f. 1731, d. 1806), efter hvis Død Forretningen overtoges af Eduard Monigatti; i 1851 overtoges den af Mathias Truelsen ( f. 1817, d. 1862) og efter hans Død af Svigersønnen Carl Christian Christensen (f. 1835, d. 1893), der i 1887 afstod den til M. Truelsens Søn, Carl Mathias Truelsen (f. 1854). I 1904 overfik Virksomheden til et Aktieselskab, der administreres af Th Truelsen.

Adresse: Klareboderne 18, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

S. Truelsen & Søn A/S, trikotagefabrik

Grundl. i 1827 af købmand Troels Gravesen som kolonial- og tømmerhandel samt opkøb af hjemmestrikkede uldvarer. Overtaget af Søren Truelsen, som i 1863 omdannede virksomheden til trikotagefabrik. Omdannet til aktieselskab i1950 med Søren Truelsen (f. 1891) som direktør.

Adresse: Bredgade 43, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Andels-Anstalten Tryg, se næste Side.

 

Trælasthandelen Silvan A/S.

Grundl. ca. 1876. Omdannet til et aktieselskab i 1900.

Nuværende direktør: P. G. Bøving (f. 1905).

Adresse: Jernbanegade 7, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Trævarefabrikken Holmsminde A/S.

Grundl. i 1886. Omdannet til aktieselskab i 1915.

Direktør (siden 1931): H. C. Mehr (f. 1891).

Adresse: Kongebrogade. Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Chr. Trønning, slagterforretning.

Grundl. i 1909 af Carl Nordenbøge.

Indehaver (siden 1912): Chr. Trønning (f. 1873).

Adresse: Gammel Kongevej 88, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Tuborgs Bryggerier, se side 609.

 

Andr. Tuck, møbelfabrik.

Grundl. d. 6. aug. 1902 af Andr. Tuck (f. 1874), der fremdeles er indehaver af

virksomheden.

 

Andr. Tuck

 

Andr. Tuck løste efter nogle års ophold i udlandet borgerskab som drejermester i Odense d. 6. aug. 1902.
Formålet var at fabrikere småmøbler til videreforhandling.

Virksomheden begyndte i en ejendom på østre Stationsvej 4, hvor han lejede lokaler i baghuset, fik anskaffet de nødvendige maskiner og begyndte virksomheden med 1 svend.

Da der ikke kunne udvides mere der, købtes i 1912 en byggeplads på Rugårdsvej og en ny fabrik, hvor der installeredes et moderne maskinanlæg, opførtes.

Virksomheden beskæftiger ca. 30 arbejdere ogfunktionærer.

I 1917 fik fabrikken repræsentanter i Norge og Sverige, hvortil der efterhånden er oparbejdet en god eksport; markedet er senere udvidet til Holland og Belgien.

Andr. Tuck's søn, Mogens Tuck (f. 1914) er siden 1936 knyttet til virksomheden som prokurist.

Adresse: Set. Knuds Kirkestræde 15, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

D. A. TULINIUS´s EFTERFØLGER

Drejerfirma, er grundlagt 1846 af Daniel Adolph Tulinius (f. 1818, d. 1902), efter hvis Død G. E. Rønning (f. 1854) overtog Forretningen.

Adresse: Nørrebrogade 45, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Tutein & Koch's Eftf. reproduktionsanstalt og clichéfabrik.

Grundl. d. 1. marts 1909 ved en sammenslutning af en i 1908 af ingeniør, cand. polyt. K. V. Koch (f. 1878, d. 1945) grundlagt lyskopieringsanstalt med navnet Atelie Express og Atelier Tutein, grundlagt i 1905 af ingeniør P. A. Tutein (f. 1866, d. 1940); i 1912
overtog firmaet Dansk Clichefabrik.

I 1919 udtrådte Tutein af kompagniskabet og Koch var eneindehaver af firmaet til sin død i 1945.
I 1946 overtoges firmaet af Kochs svigersøn, konditor Sv. Dørffer (f. 1907).

Adresse: Farvergade 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

TUXHAM

Maskinfabrik og Ingeniørforretning. Grundlagt for Virksomheden er en af Carl P. Lange i 1849 i Nakskov anlagt Maskinfabrik. I 1876 overtoges denne af Holger Hammerich (f. 1845) og Emil Tuxen (f. 1846) og Firmaet antog Navnet Tuxen & Hammerich. Efter Hammerichs Udtræden 1881 blev Carl Windsløw (f. 1852) Deltager indtil 1886. I 1898 omdannedes Virksomheden til et Aktieselskab som efter nogle Års Forløb likviderede, men atter rekonstrueredes.

I August 1905 nedbrændte Nakskov-Fabrikken til Grunden, og da det ved denne Lejlighed blev bestemt at ophæve Aktieselskabet, overtog et Konsortium Resterne efter Branden, deriblandt Tegninger, Modeller og firmaets Navn; blandt Deltagerne i dette Konsortium var Ingeniørerne R. G. Andersen (f. 1877) og A. B. C. Hansen (f. 1877) (der begge var ansatte i Aktieselskabet), der umiddelbart efter Branden startede Firmaet Tuxham. Samtidig med at virke til det gamle Firmas Afvikling fortsatte Tuxham dets Specialiteter: Motorer og Køleanlæg. Firmaet Tuxham, der drives som privat Interessentskab med ovennævnte Ingeniører som eneste Indehavere, begyndte sin Virksomhed med en mindre Fabrik på Vesterbrogade. I 1907 byggede Firmaet sin egen Fabrik i Valby, hvortil hele Virksomheden nu er henflyttet. Firmaet driver Import, Fabrikation og Export.

Adresse: Trekronersgade 74, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Tuxham A/S, maskinfabrik.

Grundl. i 1905 af civilingeniør Rudolf Gustav Andersen (f. 1877) og Albert Hansen. Omdannet til et aktieselskab i 1916 med grundlæggerne som direktører.

Nuværende direktører: civilingeniørerne R. G. Andersen og (siden 1946) Bent G. Andersen (f. 1916).

Adresse: Trekronergade 122, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

TVEDE´s BRYGGERI

Er grundlagt 1842 på Ørholm ved Kongens Lyngby af Kroforpagter H. J. Tvede (f. 1815, d. 1878) som i 1852 flyttede Virksomheden til Kbhvn (Vesterbrogade 140). I 1868 optog han sim Svigersøn J. H. Bruhn (f. 1847), i 1872 sin Søn J. C. Tvede (f. 1850, d. 1909) og i 1877 sin Anden Søn P. V. Tvede (f. 1856) i Firmaet. Efter Grundlæggerens Død overtoges Bryggeriet af et Interessentskab, bestående af hans Børn og og Svigerbørn med ovennævnte Svigersøn og to Sønner som Bestyrere. I 1891 overgik Virksomheden til A/S De forended Bryggerier, og J. H. Bruhn og P.V. Tvede fortsatte Ledelsen indtil 1905. Til 1879 omfattede Virksomheden Malteri og Bryggeri for Hvidtøl og Skibsøl, nævnte År påbegyndtes Brygning af Bayersk Øl, som igen ophørte 1892. I 1893 henflyttedes Bryggeriet Rabeshave til Tvedes Bryggeri. 1910 flyttedes selve Bryggeriet til Bryggeriet i Rahbeks Allé, medens Malteriet fremdeles er på Vesterbrogade.

Adresse: Vesterbrogade 140, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Hans Tvedskov, herreekviperingsforretning.
Grundl. i 1874 af P. Hansen (f. 1836, d. 1916); i 1901 overtaget af Hans Tvedskov (f. 1874), og i 1946 af Peter Tvedskov (f. 1904).

Adresse: Strandgade 4, Kerteminde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Alfred Tvenstrup, guldsmedefirma.

Grundl. 1853 af R. H. Tvenstrup (f. 1828, d. 1910).

I 1892 overtaget af sønnen, Alfred Tvenstrup (f. 1862, d. 1928) og i 1935 af dennes søn, Hakon Tvenstrup (f. 1910).

Adresse: Rådhusstræde 3-5, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage