Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 608
 

ANDELS-ANSTALTEN TRYG

 

er et gensidigt livsforsikringsselskab, hvis formål er at tegne livs- og invaliditets-, kapital- og renteforsikringer med og uden forudgående lægeundersøgelse.

Selskabet virker i nøje overensstemmelse med andelsprincipperne.

Det er medlem af De samvirkende danske. Andelsforsikrings-Selskaber og derigennem repræsenteret i Andelsudvalget, Fællesrepræsentationen for de danske Andelsforetagender.

En kreds af andels folk stiftede virksomheden d. 10. juni 1903 under navnet "Andels-Livsforsikrings-Anstalten".
Den 26. oktober 1911 overtog Anstalten det i 1898 stiftede livsforsikringsaktieselskab "T r y g", som tidligere havde optaget de omkring århundredskiftet stiftede småselskaber  M j ø l n e r, H a a b e t , M e r k u r og V a l k y r i e n samt K æ d e n.

Ved "Andels-Livsforsikrings-Anstalten "s overtagelse af livsforsikringsaktieselskabet "Tryg", antoges samtidig det nuværende firmanavn.

Den 31. december 1936 overtog  Andels-Anstalten Tryg desuden det gensidige livsforsikringsselskab "Koldinghus", som er oprettet i 1898.

Anstalten tegner alle arter af livsforsikringer med engangspræmie eller med hel-, halv-, kvart-årlig eller månedlig præmiebetaling og folkeforsikringer med ugentlig præmiebetaling.

I 1938 indledede Anstalten et intimt samarbejde med 2 andre andelsforsikringsselskaber, nemlig skadesforsikringsselskaberne Det gensidige selskab "Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring" og Forsikringsselskabet "Fællesvirke", hvorefter Anstaltens medarbejdere blev i stand til at tilbyde Anstaltens medlemmer ikke blot enhver form for livsforsikring, men også de hyppigst forekommende former for skadesforsikring.

 

"Tryg's" ejendom, Rosenørns Allé nr. 1

 

Anstalten stiftede i 1919 Genforsikringsselskabet N e r v a A/S, hvis formål oprindelig var at drive al slags genforsikringsvirksomhed, men som nu kun beskæftiger sig med overtagelse af reassurance af livs- og pensionsforsikring samt brand- og tyveriforsikring. Aktiekapitalen er 1 mill. kr. fuldt indbetalt.

Anstaltens bestand af kapitalforsikringer androg ved udgangen af 1949 ca. 342 mill. kr. fordelt på ca. 232.000 policer, hvortil kommer en renteforsikringsbestand på godt 3 ½ mill. kr. i årlig rente.

I 1949 havde Anstalten en præmieindtægt på ca. 12,9 mill. kr. og en renteindtægt på godt 4,6 mill. kr. Forsikringsfonden androg pr. 31. december 1949 godt 109 mill. kr. Sikkerhedsfonden androg 2,4 mill. kr., bonusfonden godt 6,2 mil!. kr. og de Øvrige fonds godt 1,4 mill. kr. Garantikapitalen blev pr. 31. dec. 1949 tilbagebetalt.

Anstaltens nuværende styrelse:

 

Præsidium:

Gårdejer J. Nørhave, Gundsølillegård pr. Roskilde (f. 1878), formand,
proprietær J. Axel Hansen, Krogsbøllegård pr. Nyborg (f. 1897), 1. viceformand, og

gårdejer A. Abildgaard, Taarup pr. Sønderholm (f. 29. okt. 1892). 2. viceformand.

 

Kontrolkomite:

Driftsbestyrer N. V. Hougaard, Gerrild (f. 1875), formand,

gårdejer Viggo Madsen, Hasseris pr. Aalborg' (f. 1868), næstformand,
gårdejer Joh. Andersen, Karlebo pr. Kokkedal (f.1868),

gårdejer S. Bejer, Korup pr. Rabsted (f. 1879),

direktør Ch. Heiede, København (f. 1872),

gårdejer Chr. P. Jacobsen, Alslev pr. Karise (f. 1878),

kreditkassedirektør Aksel Jensen, Tømmerup pr. Kalundborg (f. 1883),

fhv. folketingsmand, læge r. K. Jensen, Gørding (f. 1870),

forretningsfører A. Kjærgaard, Holstebro (f. 1877),

toldkontrollør C. Schmidt, København (f. 1874) og

mejeribestyrer Ad. Sørensen, Vester Hæsinge (f. 1876).

 

Direktion:

Direktør, cand.mag. Anders Hansen (f. 1881) (siden 1926) og

direktør, cand. act. Tage Sørensen (f. 1907) (siden 1948).

Adresse: Rosenørns Allé 1, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage