Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 609
 

TUBORGS BRYGGERIER

 

blev stiftet d. 13. maj 1873 af et konsortium, hvori blandt andre var C. F. Tietgen, Philip W. Heyman, Rudolph Puggaard m. fl. Dette konsortium havde erhvervet en grund i Hellerup, hvorpå lå en havn (den nuværende Tuborg Havn), og på denne grund anlagdes forskellige virksomheder under navnet "A/S Tuborgs Fabrikker". Der opførtes en kunstgødningfabrik, en svovlsyrefabrik og et lille bryggeri, der hovedsageligt indstilledes på eksport af bajersk Øl, og endelig et glasværk til fremstilling af bryggeriets flasker.

Disse forskellige virksomheder viste sig dog ikke særlig rentable.
Kun bryggeriet gik godt, og efter forskellige ændringer indenfor ledelsen, hvoraf Heyman var udtrådt, fordi hans Ønske om at nedlægge alle virksomhederne med undtagelse af bryggeriet ikke blev fulgt, blev resultatet, at man til sidst fulgte Heymans råd og koncentrerede sig om driften af bryggeriet. Heyman lod sig samtidig
overtale til personligt at tage ledelsen, og i 1880 trådte han til og begyndte den store indsats, der skulle blive betydende, ikke blot for Tuborg, men for hele den danske bryggeriindustri.

Tuborgs Bryggerier arbejdede sig hurtigt frem til sin førende stilling herhjemme, og dette skyldtes ikke mindst, at dets brygmester, Hans Bekkevold, i 1879 påbegyndte brygning af "Tuborg Pilsner", der blev det første Øl af pilsnertypen her i Danmark. Denne lette Ølsort vandt hurtigt frem på bekostning af det mørke, tungere lagerøl, der hidtil havde været enerådende herhjemme. "Tuborg Pilsneren" dannede efterhånden skole, så også andre danske bryggerier begyndte brygning af pilsnerøl.

Et par år senere fremkom Tuborg med endnu en nyhed indenfor dansk bryggeriindustri: som det tørste bryggeri begyndte det selv at udføre aftapning af sit Øl, hvilket ellers var foregået ude i byen hos øltappere, og dette var et stort fremskridt, ikke mindst i hygiejnisk henseende, da forholdene i de lokaler,

Øltapperne benyttede, ikke alle steder var lige gode.

 

Tuborgs Bryggerier, Hellerup

 

Endelig fulgte i 1881 yderligere en forbedring på Tuborg: som det første bryggeri i verden indførte Tuborg en rationel pasteurisering af Øllet, hvorved holdbarheden Øgedes, uden at øllets smag led derved.

Foruden ølbrygning optog Tuborg fra 1890 tillige fremstilling af mineralvand, og også på dette område var det en foregangsvirksomhed, idet Tuborg som det første danske bryggeri fremstillede citronsodavand og en apollinaris type. - Alle disse ting medførte store udvidelser af de tekniske anlæg på bryggeriet, der gang på gang måtte udvides. I dag indtager Tuborgs Bryggerier en førerstilling indenfor verdens bryggerier og modtager jævnlig studiebesøg af bryggere fra hele jorden.

Bryghusets kapacitet svarer til ca. 250 millioner flasker Øl pr. år, medens aftapningshallen kan tappe 1 mill, flasker om dagen, hvortil kommer aftapning af mineralvand.

I 1894 indgik Tuborgs Bryggerier i De forenede Bryggerier (se disse).

Forinden var Benny Dessau (1868-1937) blevet direktør for Tuborg.

I 1899 blev Benny Dessau tillige adm. direktør for "De forenede Bryggerier" og under hans ledelse gennemgik bryggerierne en rivende udvikling.

Nuværende direktion: adm. direktør: Herbert Jerichow (f. 1889), Einar Dessau (f. 1892) samt Niels Steenberg (f. 1897).

Adresse: Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage