Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 615
Vamd - Vard

 

 

Vamdrup Korn- og Foderstofforretning A/S.
Grundl. i 1869 af H. J. Jørgensen som blandet købmandsforretning.

I 1923 udskiltes korn- og foderstofforretningen som aktieselskab.

Direktør (siden 1940): Juul Jørgensen (f. 1906).

Adresse: Vamdrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vamdrup Sparekasse.

Grundl. d. 18. dec. 1882.
Direktør (siden 1947): gårdejer Jørgen Hansen (f. 1902).

Adresse: Østergade. Vamdrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vamdrup Tømmerhandel ved H. Didrichsen.
Grundl. ca. 1. jan. 1892 af P. J. Aagaard.

Indehaver (siden 1927): H. Didrichsen (f. 1898).

Adresse: Vestergade 9, Vamdrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

CARL WANDEL & SØN

Grossererfirma, er grundlagt af Carl Wandel (f. 1800, d. 1876). Hans Søn, Oscar Wandel (f. 1845), der i 1870 var optaget som Kompagnon i Forretningen, fortsatte den efter Faderens Død, indtil 1895 som Eneindehaver, der efter i Forbindelse med en yngre Broder, Einar Theodor Wandel (f. 1857).

Adresse: Niels Juels Gade 5, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Wandalls Hotel.

Grundl. i 1843 af apoteker Laccopidan Petersen.

Indehaver (siden 1948): Aksel W. Boldt (f. 1901).

Adresse: Gerritsgade 33, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Wandel & Wandel, vinhandel.

Grundl. som købmandsforretning i 1828 af G. Bager.

I 1941 blev forretningen overtaget af Esbern Wandel (f. 16. juli 1910).

 

Oscar Vandel

 

Denne solgte virksomheden 1948 til sin fætter, Oscar Wandel (f. 12. nov. 1903), som omdannede forretningen til en vinhandel efter de gamle slægtstraditioner.

Oscar Wandel er sønnesøn af den kendte vingrosserer Oscar Wandel (f. 1845), som sammen med sin broder, Einar Wandel var indehaver af det gamle vinfirma Carl Wandel & Søn, grundlagt 1845 af O. Wandel jun.'s oldefader, Carl Wandel (f. 1800, d. 1876).

Adresse: Løvstræde 14 (hj. af Gråbrødretorv), Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Wandel-Petersen, kolonial en gros, korn, foderstoffer, brændsel, jern etc.

Grundl. d. 17. okt. 1849 af konsul Peter Angell Schram (f. 1825, d. 1900).

Indehaver (siden 1932): fru E. Wandel-Petersen (f. 1888).

Forretningsfører: Frits Green (f. 1900).

Adresse: Skomagergade 27-29, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

E. WANDLER´s EFTERFØLGER

Fabrikation af militære og civile Halsbind, er grundlagt 1855 af Eduard Wandler (f. 1823, d 1862), efter hvis Død den fortsattes af hans Enke, Johanne, F. Lind (f. 1830, d. 1877). I 1863 ægtede hun A. N. Søegaard (f. 1830, d. 1890), der samtidig overtog Forretningen. Efter hans Død er hans Børn, Eduard Søegaard (f. 1864) og Mathilde Søegaard (f. 1872) Firmaets Indehaver.

Adresse: Pilestræde 43, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Niels Vang's Eftf., C. L. Servais, rådgivende ingeniørfirma.

Grundl. d. 2. jan. 1892 af Niels Vang; i 1904 antog han Carl L. Servais (f. 1883) som medarbejder; denne er siden 1922 eneindehaver.

Adresse: Frederiksberggade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vangs Tegl- & Kalkværker, se Poul Bang.


Thomas Wang, mæglerforretning.

Grundl. d. 1. marts 1858 af Hans Mouritz Trap Friis.

Nuværende indehavere: R. K. Wang (f. 1900) og S. A. Jensen (f. 1909).

Adresse: Strandvej 1, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Emil Wangsted. Isenkramforretning.

Grundl. d. 15. okt. 1907 af Arnold Staack (f. 1880).
Den 15. jan. 1950 overtaget af Emil Wangsted (f. 1921).

Adresse: Søndergade 3, Hadsten.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vanløse Tapet- & Farvehandel, H. C. Grottrup.

Grundl. d. 9. april 1900 af H. C. Grottrup (f. 1876), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Jyllingevej 80, Kbhvn. Vanløse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. WARBURG

Grossererfirma, grundlagt 1850 af Hartvig Warburg (f. 1817, d. 1895), fra 1858-95 under Firma H. Warburg & Co. Efter Stifterens Død fortsattes Virksomheden af hans Enke, Edel Warburg, og efter hendes Død 1898 af Sønnen Einar Warburg under Firma H. Warburg.

Adresse: Store Kongensgade 63, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

FH. L. C. WARBURG & SØN´s EFTERFØLGENDE  VED M. JOHANSEN

Trikotageforretning. Slægten Warburg nedstammer fra en jødisk Dlægt i Tyskland, hvis Stammefader her i Landet nlev indkaldt under Kristian d. 6. for at anlægge en Strømpefabrik. Grunden til det her omhandlende Firma lagdes af Lion Warburg og Josef Wessely, der i 1752 begyndte Driften af en Strømpefabrik i St. Færgestræde (senere på Blegdamsvej). I 1776 oprettedes Forretningen på Hjørnet af St. Kirkestræde og Højbroplads. Ludvig Christian Warburg (f. 1785, d. 1836), der lod sig døbe, overtog Firmaet efter sin Fader, Arenhold Leonhard Warburg (f. 1754, d 1810). Kort før sin Død optog han Sønnen Christian Arenholt Warburg (f. 1813, d. 1895) i Firmaet, der da fik Navner L. C. Warburg & Søn. Fra 1838-85 lededes Virksomheden af C. A. Warburg, i Begyndelsen alene, senere i Forbindellse med Broderen H. H. Warburg. Strømpefabrikken nedlagdes i 1902. I 1885 overtoges Forretningen af C. T. Kjølbye, der i 1899 atter afstod den til Michael Johansen, der i 1886 var indtrådt i Forretningen som Lærling.

Adresse: Højbroplads 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

fh. L. C. Warburg & Søns Eftf. ved M. og E. Johansen, trikotageforretning.

Slægten Warburg nedstammer fra en jødisk slægt i Tyskland, og dens stamfader blev under Kristian den 6. indkaldt her til landet for at anlægge en strømpefabrik.

Grunden til ovennævnte firma blev lagt af Lion Warburg (f. 1712, d. 1784) sammen med Josef Wessely (f. 1712, d. 1788).

I 1746 oprettedes forretningen på hjørnet af Store Kirkestræde og Færgestræde, og i 1752 påbegyndtes driften af en strømpefabrik i Store Færgestræde (senere på Blegdamsvej). Den nedlagdes i 1902. Indehaver af firmaet var derefter Arenhold Leonhard Warburg (f. 1754, d. 1810), der efterfulgtes af sønnen Ludvig Christian Warburg (f. 1785, d. 1836), der lod sig døbe, og hans søn, Christian Arenholt Warburg (f. 1813, d. 1895) fortsatte til 1885, da firmaet overtoges af grosserer C. T. Kjølbye (f. 1827, d. 1898).

I 1899 overtog grosserer Michael Johansen (f. 1872, d. 1944) firmaet. Efter dennes død blev forretningen overtaget af fru Magda Johansen (f. 1879) og sønnen, Erling Johansen (f. 1914).

I 1922 fik firmaet prædikat af kgl. hofleverandør.

Adresse: Højbro Plads 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sophus Warburg & Søn, agenturforretning.
Grundl. i 1884 af Sophus Warburg (d.
1926).
Indehaver siden 1950: Carl Axel Milert Møller (f. 1910).

Adresse: Havnegade 10, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Varde Apotek.

Oprettet i 1800. Apotekets første indehaver: Rudolf Helms (f. 1774, d. 1833).
Indehaver (siden 1935): Anton Martinus Petersen Weilby (f. 1882).

Adresse: Vestergade 20, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Aktieselskabet Varde Bank.

Stiftet d. 23. aug. 1872. Banken åbnedes d. 1. okt. 1872 og fik til huse på hjørnet af Østergade og Skovbogade (nuværende Storegade).

I 1885 flyttedes banken til Grydergade og i 1900 til egen, nyopført bygning på hjørnet af Vestergade og Nicolaj Kirkegade. Den nuværende store, moderne bygning opførtes 1938-40 og blev taget i brug d. 1. maj 1940.

Den 5. april 1889 oprettedes afdelingen i Esbjerg, foreløbig som et kontor i Smedegade,
der havde åbent hver tirsdag og fredag eftermiddag kl. 1-5. Denne afdeling voksede stadig, og i 1906 lod Varde Bank derfor opføre en ny bankbygning i Kongensgade nr. 62.

Afdelingerne i Ølgod og Grindsted, der

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage