Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 616
Vard - Vare 

 begge oprettedes i 1913, har siden henholdsvis 1919 og 1920 haft til huse i egne lokaler.

 

 

Varde Bank

 

Bankens direktion gennem årene:

Sagfører A. Harck, Varde…………………….1872-1916

Købmand C. Cohn, Varde…………………….1872-1874

Købmand Reck Thomsen, Varde………….1872-1893

Købmand Jens Thomsen, Varde…………..1872-1901

Købmand F. Neidhardt, Varde………………1872-1883

Købmand Søren Thomsen, Varde………..1874-1885

Købmand J. W. Palludan, Varde…………..1874-1917
Købmand A. C. Haunstrup, Varde……….1874-1900

F. H. Palludan, Varde……………………………1886-1921

T. C. Windfeld, Varde……………………………1901-1909

N. Brandt, Varde…………………………………..1909-1943

K. Lange, Varde…………………………………….1917-1944

J. W. Palludan, Esbjerg…………………………1917-

O. Rasmussen, Esbjerg…………………………1930-

P. Jacobsen, Varde……………………………….1944-

H. Johansen, Varde……………………………….1944-

 

Varde Bank har foruden afdelingerne i Esbjerg, Grindsted og Ølgod kontorer i: Skern, Nørre Nebel, Tistrup, Ansager. Oksbøl, Gørding, Tofterup, Vejrup, Houen, Ørbæk, Krusbjerg, Krogager og Tjæreborg.

Aktiekapitalen, der ved stiftelsen androg 34.800 rdl., er nu på 6 mill. kr. Reserver: 7,6 mill. kr.

Adresse: Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Varde Haandværkerforening's Spare- og Laanekasse.

Grundl. d. 10. maj 1876 af Varde Haandværkerforening (stiftet 1. dec. 1866).
Nuværende direktion: amtstuefuldmægtig Sven Bødvar-Jørgensen (f. 1900), adm.
stenhuggermester J. M. Christiansen (f. 1905) og maskinfabrikant K. Sanggaard Christensen (f. 1890).

Adresse: Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Varde Trælasthandel A/S.

Grundl. i 1844 af A. K. Bastrup. Omdannet til aktieselskab i 1943 med Kristian Gade (f. 1907) som direktør,

Adresse: Ringkøbingvej 19, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Varehus Carl Friis,

grundl. d. 16. okt. 1895 af Carl Friis (f. 1868, d. 1950).

Indehaver (fra 1945): Carl Friis (f. 1902).

Adresse: Kongensgade 32, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Varehuset ved G. A. Hoffmann. manufakturforretning.

Grundl. d. 1. april 1890 af G. A. Hoffmann (f. 11. maj 1864, d. 25. april 1934).
Fortsat af fru Marie Hoffmann (f. 30. juni 1872, d. 1940) indtil hun afgik ved døden.

I 1940 overtaget af P. F. A. Hoffmann (f. 31. jan. 1896), V. H. Hoffmann (f. 28. jan. 1898) og J. J. Petersen (f. 13. sept. 1884).

Adresse: Algade 79, Vordingborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Varelageret i Helsingør, sejl-, flagmager-, manufaktur- og boligmonteringsforretning. Grundl. d. 19. april 1882 af N. J. Petersen (f. 1854, d. 1926).

Indehaver 1926-50: Holger Petersen (f. 1889).

Nuværende leder: Kaj Petersen.

Adresse: Stengade 75, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Almindeligt Dansk Vare- Og Industrilotteri er
oprettet i henh. til kgl. bevilling af 19. april 1886 (fornyet flere gange, senest 25. okt. 1947 for 20 år fra 1. april 1950 at regne) udelukkende til fordel for en række institutioner med almennyttige og velgørende formål, nemlig:

 

S y g e s  h e l b r e d e l s e:

Diakonissestiftelsen, Dronning Louises Børnehospital, Københavns Sygehjem.            

 

 

ALMINDEUGT DANSK

VARE OG INDUSTRILOTTERI

 

Institutioner, der tager sig af b l i n d e, d ø v e, t u n g h ø r e o g v a n f ø r e: De samvirkende Blindeforeninger, de i forsorgen for døv stumme deltagende 3 foreninger, Dansk Tunghøreforening, Samfundet og Hjemmet for Vanføre.

 

Institutioner med h u m a n i t æ r e  o g  n a t i o n a l e  o p g a v e r: Dansk Brandværnskomite, Fængselshjælpen, Landeværnet, Landsforeningen for Mentalhygiejne, Stipendieforeningen Studenternes Venner, Studentersamfundets Retshjælp for ubemidlede.

 

Institutioner for h å n d v æ r k e r e s  d y g t i g g ø r e l s e: Foreningen til Lærlinges Uddannelse, Teknologisk Institut, Haandværkerkollegiet i København, Det tekniske Selskabs Skoler sammesteds og de mange tekniske skoler landet over, der drives af købstædernes håndværkerforeninger, Haandværkets Fællesrepræsentation (bl. a. hjælp til tekniske skoler udenfor købstæderne) samt Haandværkerkonsultationen.

Hjælp til fattige, veltjente gamle h å n d v æ r k e r e gennem stiftelserne "Alderstrøst" og "Fredenshus" i Kbhvn. samt lignende institutioner i provinsen tilhørende de
resp. håndværkerforeninger.

 

K u n s t h å n d v æ r k: Det danske Kunstindustrimuseum, Landsforeningen Dansk Kunsthaandværk, Selskabet til Haandarbejdets Fremme.

 

Desuden tilskud til uddannelse af h a n d e l e n s u n g d o m og støtte til dennes t r æ n g e n d e  g a ml e gennem følgende organisationer: Danmarks Skotøjshandlerforening, Dansk Textil Union, De danske Handelsforeningers Fællesorganisation, De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark og Foreningen af

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage