Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 623
Vejl - Vend

 

Vejle Svane Apotek.

Oprettet d. 16. april 1885.

Apotekets første indehaver var Carl Frederik Christian Ulrich (f. 1840, d. 1906).
Indehaver (fra 1950): Louis Rosenlund Thomsen (f. 1898).

Adresse: Dæmningen 43, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejle Tekstilfabrik, C. Muller.

Grundl, i 1882 af konsul Marius Windfeld-Hansen (f. 1850, d. 1937).

I 1897 overtaget af A/S Hansens mekaniske Væveri med C. Muller (f. 1873) som direktør. Denne overtog virksomheden for egen regning under ovennævnte firmanavn i 1919.
Siden 1936 har sønnen, Poul Muller (f. 1901) været medindehaver.

Adresse: Enghavevej 9, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejle Trikotagefabrik, Otto Rasmussen & Søn.
Grundl. i 1911 af et aktieselskab med første vedtægter af 11. marts s. å. Bestyrelsen bestod af Carl Rasmussen (f. 1857, d. 1927), Peder Chr. Laursen og Axel Rasmussen (f. 1886).
De to førstnævnte var selskabets direktører, I 1919 hævedes aktieselskabet og Carl Rasmussen videreførte virksomheden som eneindehaver, med sønnen Otto B. Rasmussen (f. 1893) som prokurist.

I 1938 overtoges fabrikken af Jacob Nielsen, mens nævnte Otto B. Rasmussen fortsatte en gros virksomheden under firmanavn Vejle Trikotagelager.

l 1945 overtog dennes søn, Holger K. Rasmussen (f. 1922) fabrikken, og samme år sloges de to virksomheder sammen under nuværende firmanavn med Otto B. Rasmussen og Holger K. Rasmussen som indehavere.

Adresse: Vestergade 21, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejle Trælast- og Kulkompagni A/S.

Grundl. d. 27. aug. 1873 af otte Købmænd i Vejle. Det nuværende aktieselskab er stiftet i 1906. Nuværende direktør: O. Schachner (f. 1892).

Adresse: Havnegade 22, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejlgaard Skotøj.

Grundl, d. 1. maj 1892 af Morten Vejlgaard (f. 1871, d. 1939), som da begyndte en beskeden selvstændig virksomhed som håndskomager på Rathsacksvej; i 1899
flyttedes forretningen til den nuværende adresse, Gammel Kongevej nr. 135.

 

 

Morten Vejlgaard

 

I 1917 overtog han tillige "H e l l e r u p  S k o t ø j s l a g e r", Strandvej nr. 173, der i 1937 lyttedes til Strandvej nr. 163 i større lokaler.
l 1924 optoges sønnen, Johannes Vejlgaard (f. 1898), som medindehaver af virksomhederne og ved faderens død overtog han disse som eneindehaver.

I 1935 oprettedes en ny filial på Lyngbyvej nr. 42.

Adresse: Gammel Kongevej 135A, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

K. Vejlsgaard, Viktualiehandel.

Grundl. i 1877 af viktualiehandler Madsen. Indehaver siden 1948: K. Vejlsgaaard (f. 1910).

Adresse: Frederiksborggade 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vejviseren for Aalborg, Nørresundby, Hasseris og Sundby-Hvorup I/S.

Grundl. i 1899 af Magnus A. Schultz.

Nuværende udgivere: Aksel Schølin (f. 1898), Otto Burmester (f. 1900) og Aalborg Amtstidende. Redaktør siden 1946: V. Buus (f. 1901).

Adresse: Vesterbro 10, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

P. WELDING´s EFTERFØLGERE

Melforretning en gros. Peter Thomsen Welding (f. 1820, d. 1903) var fra 1846 til 1853 Forpagter af Svanemøllen I 1853 oprettede han en Melhandel en gros og 1861 en Maccaronifabrik, der nedlagdes ved den svenske Korntolds Vedtagelse. Efter Grundlæggerens  Død overtoges Virksomheden af hans Søn, L. W. Welding, der i 1907 afstod til P. C. C. Schmidt og K. A. Madsen

Adresse: Ny Toldbodgade 23, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

P. Weldings Eftf., mel- og kolonialvareforretning en gros.

Grundl. i 1854 af Peter Thomsen Welding (f. 1820, d. 1903).

I 1861 Oprettedes en maccaronifabrik, der nedlagdes ved den svenske korntolds vedtagelse.

 

Frode Axen

 

Efter grundlæggerens død overtoges virksomheden af hans søn, L. W. Welding, der
i 1907 afstod den til P. C. C. Schmidt (f. 1873, d. 1938) og K. A. Madsen (f. 1879, d. 1940).

I 1936 optoges K. A. Madsens søn, Frode Axen (f. 1912) som medindehaver.

Efter faderens død videreføres firmaet af Frode Axen som eneindehaver.

I de senere år er forretningen udvidet til også at omfatte kolonialvarer en gros.

Adresse: Ny Toldbodgade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Jens Welløv & Ottesen, tømrermester- og entreprenørforretning.

Grundl. d. 2. maj 1905 af Jens Welløv (f. 1880), der i 1943 optog Hans Th. H. Ottesen (f. 1907) som medindehaver.

Adresse: Bøsbrovej. Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

fh. Th. Wendelboe's Eftf. ved L. Rasmussen & A. Jørgensen, sæbe- og kemisk fabrik. Grundl. d. 7. maj 1892 af Th. R. S. Wendelboe (f. 1838).

Nuværende indehavere: L. Rasmussen (f. 1865) og fru A. Albinus Jørgensen.

Adresse: Nørregade 31, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vendila, Dampskibsselskabet A/S, se Svendsen & Christensen.

 

Vends m. fl. Herreders Landbo- Spare- og Laanekasse, Garantselskab.

Stiftet d. 11. juni 1867 som et aktieselskab med hjemsted i Nørre Aaby, hvor hovedsædet fremdeles er beliggende.

Sparekassens første formand var fra 1867-70 gårdejer, amtsrådsmedlem Ole Andersen, Dbm., Kauslunde, der tillige varetog hvervet som administrerende direktør i dette tidsrum. Som næstformand virkede gårdfæster Jesper Pedersen, Viby Ellegaard, fra 1867-89.
Senere har følgende været formænd: amtsrådsmedlem, gårdejer Niels Olsen, Indslev Taarup. (1870-92), amtsrådsmedlem, gårdejer Rs. Knudsen, Baaring (1892-1907) og gårdejer Søren Hansen, Gadstrup Damgaard (1907-21).

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage