Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 624
Vend - Veri
 

Disse har tillige fungeret som ledere af sparekassens forretninger.

I 1921 blev bryggeri ej er, dyrlæge Frederik Rasmussen, Indslev. valgt til formand for tilsynsrådet (repræsentantskabet).
Fra dette tidspunkt forestod Sparekassens formand ikke mere de daglige forretninger, der nu udelukkende blev varetaget af direktionen.
Siden bryggeriejer Fr. Rasmussens død i 1936 har købmand C. M. Thomsen, R. af Dbg., Skovshøjrup, været tilsynsrådets og bestyrelsens formand.

Direktionen består nu af Fred. Jensen (f. 1881), som blev medlem af direktionen (bestyrelsen) i 1910 og siden 1921 har været administrerende direktør, samt af Chr. Jensen (f. 1890), som blev medlem af direktionen i 1945), hvor han afløste direktør H. J. Jørgensen (f. 1870), der afgik på grund af alder efter at have været medlem af direktionen siden 1921.

Garantikapitalen, der oprindelig var på 82.000 kr., forhøjedes i 1904 til 100.000 kr.

Sparekassen var den første landbosparekasse, som blev oprettet på Fyn og fik bl. a. stor betydning ved fæstegårdenes overgang til selvejergårde.

Sparekassen har filialer i Ringe (grundlagt 1867), i Aarup (grundlagt 1868), i Brenderup (grundlagt 1911), i Asperup (grundlagt 1949) og i Middelfart (grundlagt 1950).

Hjemsted: Nørre Aaby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vendsyssel Packing Co. A/S, handel med fiskeriprodukter.

Stiftet d. 30. okt. 1898. Selskabet er stiftet af Kristian Mikkelsen Vendsyssel, Kbhvn. (f. 1855, d. 1932), Theodor Wilhelm Hansen, Seattle (d. 1916) og Peder Morthensen Asp, Frederikshavn (d. 1917) der udgjorde selskabets første bestyrelse. K. M. Vendsyssel havde påbegyndt egen forretning i Hjørring i 1883; i 1887 flyttede han forretningen til Frederikshavn under navnet "Vendsyssels Fiskeforretning"; i 1895 til København, hvor året før en filial var oprettet.

Det i 1898 oprettede Vendsyssel Packing Co. koncentrerede sig om nedsaltning af laks på den amerikanske vestkyst for salg til europæiske laksrøgerier.

I året 1900 købte K. M. Vendsyssel ejendommen Gammel Strand 42, midt for Københavns fisketorv, og her har Vendsyssel firmaerne haft til huse siden.

Selskabets aktiekapital er på kr. 325.000,00 og dets bestyrelse består af direktør A. M.
Vendsyssel (f. 1886), der er formand i bestyrelsen og som har været selskabets direktør siden 1923, overretssagfører A. Gjedde-Olsen (f. 1887) og fru Lilly Berg,

Adresse: Gammel Strand 42, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vendsyssel Tidende.

Grundl. i dec. 1872 af Vilhelm Carlsen (f. 1850, d. 1914).

I 1901 overgik bladet til et aktieselskab.

Nuværende forretningsfører: J. G. Henriksen.

Nuværende redaktør: J. Jepsen Petersen.

Adresse: Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. J. Wengel & Co., Vinhandel.

Grundl. i 1900 af H. J. Wengel (f. 1873) og Vald. Reyn (f. 1869, d. 1935).

Førstnævnte er nu eneindehaver af forretningen.

Adresse: Bredgade 24, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

R. WENGLER

Kurvemagerfirma, er grundlagt 1854 af Robert Joh. Friedr. Wengler (f. 1825, d. 1902). De nuværende Indehavere er Victor og Louis Wengler.

Adresse: Kongsgade 16, Amagertorv 7, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

R. Wengler, kgl. hof-kurvemagerfirma.

Grundl. i 1854 af Robert Joh. Friedr. Wengler (f. 1825, d. 1902), efter hvem firmaet overtoges af Victor Wengler (f. 1861, d. 1931) og Louis Wengler (f. 1872, d. 1944).

I 1933 optoges N. C. Jacobsen (f. 1909) som medindehaver. Efter Louis Wenglers død i 1944 fortsættes forretningen af N. C. Jacobsen og fru M. Wengler (f. 1885).

I 1914 modtog firmaet prædikat som kgl. hof-kurvemager.

Adresse: Amagertorv 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Aug. Wenske's Eftf., M. Jensen, buntmagerforretning.

Grundl. d. 6. jan. 1882 af August Wenske (f. 1857, d. 1935).

I 1935 overtaget af frøken M. Jensen.

Adresse: Rådhusstræde 15, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Venstrebladet for det sydlige Jylland (radikalt dagblad).

Grundl. i 1906 af et aktieselskab og ejes nu af andelsselskabet Venstrebladet for
det sydlige Jylland. Redaktør (siden 1924): S. M. Sørensen (f. 1891).

Adresse: Jernbanegade 33, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Venstres Folkeblad i Ringsted.

Grundl. d. 1. okt. 1891. Bladets første redaktør var H. Glud. Redaktør (siden 1920): Anton Abildtrup (f. 1886).

Adresse: Sankt Hans Gade 6, Ringsted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Giovanni Venturi, delikatesse- og vinhandel.
Grundl. d. 18. dec. 1905 af ægteparret Giovanni Venturi (f. 1857 i Firenze, d. 1926) og Sofia Venturi (f. 1869, d. 1940).

Firmaet videreføres siden 1940 af sønnerne, Giuseppe Venturi (f. 1897) og Eugenio Venturi (f. 1901).

Forretningen forhandler specielt italienske levnedsmidler og konserver samt vine.

Adresse: Badstuestræde 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

CHR. AUG. WENTZEL´S EFTERFØLGER

Silkekvintfabrik, er grundtlagt i Begyndelsen af det 19. Århundrede af Musiker og Nodestikker Chr. Aug. Wentzel (f. 1777 i Sachsen, d. 1853). Efter hans Død fortsattes Virksomheden af hans Adoptivdatter M. C. Hansen (d.1874) og efter hendes Død af hendes Adoptivdatter O. U. Wentsel (f. 1849), som i 1910 afstod Forretningen til sin Søn J. Wentzel Hansen (f. 1876)

Adresse:Gardes Allé 11, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Chr. Aug. Wentzel's Eftf., strengefabrik.
Grundl. i 1810 af musiker og nodestikker Chr. Aug. Wentzel (f. 1777, d. 1856). Indehaver (siden 1910): J. Wentzel Hansen (f. 1876).

Adresse: Gardes Alle 11, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. & C. Wenz, trikotageforretning.

Grundl. d. 22. nov. 1859 af F. Wenz (f. 1819, d. 1904).

Indehaver siden 1947: Agnes Wenz (f. 1893).

Adresse: Østergade 42, Maribo.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Bureau Veritas, skibsklassificeringsfirma.

Den danske afdeling af Bureau Veritas er oprettet i 1832.

Chef for afdelingen: ingeniør Axel Sørensen (f. 1887).

Adresse: Sankt Annæ Plads 28, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage