Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 629
Wies - Wild
 

C. F. Wiese, elektroinstallationsforretning.
Grundl. d. 3. marts 1852 af C. F. Wiese.

Indehaver (siden 1927): sønnesønnen, Carl Kjær Schlichtkrull Wiese (f. 1902).

Adresse: Nørregade 3, Ringkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

E. T. Wiese & Søn, billedskærerforretning.
Grundl. på nuværende adresse d. 15. okt. 1896 af E. T. Wiese (f. 20. jan. 1856, d. 22. marts 1937). Den 2. dec. 1915 optoges sønnen, Harald Wiese (f. 2. nov. 1888), som medindehaver, og det nuværende firmanavn antoges: ved grundlæggerens død blev han eneindehaver af firmaet.

Adresse: Sten gade 5 D, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Oscar Wieth, speditionsforretning.

Grundl. d. 2. febr. 1909 af Oscar Wieth (f. 1879), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Amaliegade 41, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Hotel Vigen.

Grundl. i 1902 som et aktieselskab af en kreds af Ebeltoft-borger selskabets vedtægter var af 3. juni 1903; bestyrelsen bestod af fabrikant Niels Lundberg, murermester Henning Scheel Thomsen og overretssagfører A. P. Eykens.

Hotellet overdroges i 1911 til Th. Abildskov og i 1913 til N. Mikkelsen (f. 1870); i 1938 blev det overtaget af fru Martin Hansen, som i 1946 afstod det til Egon Nielsen (f. 1908).

Adresse: Adelgade 5, Ebeltoft.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Brødr, Wiggers, herreekviperingsforretning, skrædderi og konfektionsfabrik.

Grundl. d. 29. okt. 1855 af Christian Wiggers (f. 1827, d. 1905).

Indehaver siden 1924: Erik Bille Wiggers (f. 1900).

Adresse: Torvet 7, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Brødr, Wiggers, malerforretning.

Grundl. i 1893 af Vilhelm Wiggers (f. 1863, d. 1932).
Nuværende indehavere: Niels Wiggers (f. 1895) og Gunnar Wiggers (f. 1898).

Adresse: TårbækStrandvej 45, Klampenborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. Wiibroe's Bryggeri A/S.

Grundl. d. 2. jan. 1840 som hvidtølsbryggeri. af agent Carl Wiibroe (f. 1812, d. 1888) i den bryggeriejendom "nr. 26 på Steengaden", som Wiibroe i 1839 havde købt af dennes sidste indehaver Chr. Jeppesen, der havde været ejer af den "i et
tidsrum af over et quart århundrede".

I 1856 begyndte Wiibroe at brygge bajerskel, som han fik lov at lagre i nogle voldkældre i Kronborg og som første gang averteredes d. 26. jan. 1856 til en pris af 5 skilling halvflasken. Brygningen heraf var i 1858 på 750 tdr. og i 1862 det dobbelte i det større bryggeri, han da med sin svoger, arkitekt Chr. Holsøes bistand havde
fået indrettet i den i 1860 nedbrændte bygning, hvor tidligere Øresunds - Foreningen havde til huse. Bryggeriet på Stengade nedlagdes og kældrene brugtes kun til lagring og aftapning.

I 1872 indlagdes bryggeriets første dampkedel med en 6HK-maskine; i 1878 indrettedes den første lagerkælderbygning med overliggende isbeholdere.

I 1883 opførtes den gær kælderbygning, hvor bryggeribestyrer, cand. polyt. Johs. Wulff (f. 1844, d. 1942) og laboratorie-forstander Alfred Jørgensen (f. 1848, d. 1925)
i 1884 foretog de første forsøg, der resulterede i, at bryggeriet i 1885 som det første i verden, indførte rendyrket overgær. Carl Heise (f. 1858, d. 1929) ansattes i 1878 som bryggeriassistent og blev i 1888 leder af virksomheden.

 

C. Wiibroe's Bryggeri

 

I 1896 påbegyndtes brygning af pilsnerøl.

I 1898 omdannedes firmaet til et aktieselskab med en aktiekapital på 180.000 kr. - senere udvidet til 600.000 kr. - og med en bestyrelse bestående af brygger Carl Heise, der blev administrerende direktør, brygger Edgar Madsen (f. 1865, d. 19-19), som var indtrådt i firmaet i 1898, og oberst Hans Parkov (f. 1857, d. 1934).

I 1927 påbegyndtes mineralvandsfabrikationen, i 1930 brygning af porter, 1931 Wiibroe's påskebryg, det såkaldte Münchener Øl, i 1932 af Chabeso og i 1934 overtoges salget af Maarum-vand. Ved C. Heise's død blev oberst Parkov formand for bestyrelsen, medens han efterfulgtes som direktør af brygmester O. V. K. Vogler, der fratrådte i 1934.

I 1932 var Knud Parkov (f. 1894, d. 1949) indtrådt i direktionen; han blev senere adm. direktør og var tillige bestyrelsens formand fra 1935 til sin død.

I 1934 indtrådte I. Chr. Wiibroe (f. 1885) i direktionen, men fratrådte i 1941; i 1942 indtræder A. Semler-Jørgensen (f. 1909) i direktionen og er siden K. Parkovs død i 1949 enedirektør.

Bestyrelsen består nu af: hypotekforenings-direktør, landsretssagfører Bo Gjessing (f.
9. sept. 1895-) (bestyrelsens formand og fru Karina Parkov, der begge er komitteret, samt stadsingeniør A. Th. Jørgensen (f. 9. jan. 1884), landsretssagfører L. Hammerich
(f. 14. nov. 1886) og landsretssagfører Ivan Schiøler (f. 6. jan. 1906).

Adresse: Hestemøllestræde, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Varehus Wilde A/S.

Grundl. d. 28. marts 1877 af Albert Wilde (f. 15. marts 1848, d. 1919), der i 1904 optog sønnen, Poul Wilde (f. 8. dec. 1881, d. 1946), som medindehaver af firmaet. I

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage