Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 630
Wild - Vill

 

1937 optoges sidstnævntes søn, Knud Wilde (f. 1912), i firmaet som kompagnon.

Efter Poul Wildes død omdannet til et aktieselskab med Kn. Wilde som direktør, Aktiekapital: 750.000 kr. I sept. 1937 udvidedes firmaet, og på en del af Hotel Postgårdens grund opførtes bygningen, hvortil forretningen flyttedes, og hvor der
nu er forretning i fire etager.

Adresse: Gammeltorv, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

CARL WILDSCHIØDTZ

Urmagerfirma, er grundlagt 1860 af den nuværende Indehaver Carl Wildschiødtz.

Adresse: Store Kongensgade 54, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

A. Wilhelmsen, fiskeeksportforretning en gros.
Grundl. d. 1. sept. 1870 af A. Wilhelmsen (f. 1842, d. 1909).

Nuværende indehavere: A. Engelhardt Wilhelmsen (f. 1881) og to sønner, Gunnar Wilhelmsen (f. 1916) og Arne Wilhelmsen (f. 1914).

Adresse: Havnepladsen, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

M. Wilhelmsen A/S, maskinhandel.

Grundl. i 1881 af M. Wilhelmsen (f. 1846; d. 1931).

Omdannet til aktieselskab i 1931.

Nuværende direktion: Erik Strange (f. 1922) og Axel Strange (f. 1924).

Adresse: Dynkarken 10, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Oscar Wilhelmsen, fiskeeksport.

Grundl. d. 1. april 1902 af Oscar Wilhelmsen (f. 1877).

I 1941 optoges sønnen, Oscar Wilhelmsen (f. 1920), som medindehaver.

Adresse: Ny Fiskerihavn, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Gorm Wilhjelm, urmagerforretning.

Grundl. d. 10. febr. 1876 af C. F. Wilhjelm (f. 1851, d. 1918).

I 1906 overtaget af sønnen, Gorm Wilhjelm (f. 1878).

Adresse: Torvet 11, Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Jens Villadsens Fabriker A/S, icopal, tagpap, bygningsmaterialer, vejbygningsmaterialer, gulvbeklædningsmaterialer, isoleringsmaterialer og tjæredestillation.

Grundlagt 1894 af tømrermester Jens Villadsen (f. 1842, d. 1910).

Omdannedes 1912 til et aktieselskab, for hvilket stifterens søn, Christian Villadsen (f. 1878, d. 1950), som fra 1904 havde været medindehaver af firmaet, udnævntes til direktør, i hvilken stilling han sad indtil 1948. Ved aktieselskabets dannelse i 1912
overførtes firmaets danske fabrik fra Frederiksberg til Tømmerup på Amager.

I årenes løb er denne fabrik udvidet, og fabriksområdet er nu 70.000 kvadratmeter. På denne fabrik beskæftiges ca. 150 arbejdere, og her findes selskabets hovedlaboratorium.

 

 

Aktieselskabet Jens Villadsens Fabriker København

 

I 1916 købte aktieselskabet Tagpapfabriken "Dortheasminde" ved Horsens.

Denne fabrik blev i 1937 ombygget efter en brand.

Her findes en moderne tjæredestillation og vejmaterialefabrik.

I Ringsted har selskabet fabrik for vejemulsioner og pulverasfaltmaterialer.

 

 

 

Aktiebolaget

Svenska Icopal & Takpixfabriken

Malmö

 

I 1907 oprettedes en filial i Malmø, og i 1915 grundlagdes aktieselskabet Svenska Icopal- & Takpixfabriken, Malmø.

Denne fabrik er i 1937-39. udvidet med en ny fabrik i Malmø Industrihavn. Fabriksområdet er her 28.000 kvadratmeter, og denne fabrik beskæftiger ca. 100 arbejdere og har foruden icopal, bygningspapfabrikation og isoleringsmaterialer optaget fabrikationen af vejbygningsmaterialer og special-ovenlys samt specialvinduskonstruktioner.

 

Fjeldhammer Brug, Norge

 

I 1918 købtes Fjeldhammer Brug i Norge, en mindre råpapfabrik, der efterhånden udvidedes til Nordens største anlæg i denne branche. Her fabrikeres råpap, forskellige papper og papsorter for de danske og svenske fabriker i koncernen, desuden icopal, bygningspap, bogpap, presspan og vej materialer. Fabriksområdet med vandfald og kraftstation er ca. 100.000 kvadratmeter og beskæftiger ca. 175 arbejdere.

I Finland er selskabets fabrik etableret i Helsingfors.

Den første bestyrelse bestod af nu afdøde overretssagfører Axel Simonsen som formand, nu afdøde professor Karl Meyer og nu afdøde tømrermester Eli Unmack. Nuværende bestyrelsesråd: vekselerer Johan Levin, professor P. E. Raaschou, direktør J. C. Donnerup, grosserer, cand. jur. Poul Jacobsen og højesteretssagfører Bernt Hjejle.

Selskabets direktion: direktør J. C. Donnerup og direktør Jens Villadsen.

Koncernen driver i alle nævnte lande også afdelinger for entreprenørvirksomhed med
tag-, isolerings- og vejarbejder; herved beskæftiges ca. 500 arbejdere.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage