Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 634
Vinh - Wint

 

tog Anton Olsen (f. 1838, d. 1910) som kompagnon.

Efter sidstnævntes død var hans søn, Hjalmar Steglich (f. 1867), indehaver af firmaet indtil 1918, da han afstod det til Poul C. A. Madsen.

I 1937 overtoges firmaet af Poul Jensen (f. 26. nov. 1911).

Adresse: Amagerbrogade 15, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Gregers Winkel A/S, trikotagefabrik.

Grundl. d. 10. maj 1909 af Gregers Winkel (f. 1879, d. 1948).

Omdannet til aktieselskab i 1948 med Svend Westergaard (f. 1895) og Otto E. Møller
(f. 1894) som direktører.

Adresse: Studiestræde 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

V. Winkel & Magnussen, se Kunstnernes Auktioner.

 

J. C. Winkler,købmandsforretning.

Grundl. i 1897 af John Svendsen.

Indehaver (siden 1924): J. C. Winkler (f. 1897).

Adresse: Gerritsgade 19, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

S. Winkler's Eftf. A/S, herrekonfektionsfabrik og trikotage en gros.

Grundl. i 1891 af S. Winkler (d. 1928).

Firmaet overtoges d. 1. april 1929 af Aksel Tonstrup-Andersen (f. 1896).

Det omdannedes til et aktieselskab i 1933 (vedtægter af 10. okt.) med Aksel

Toustrup-Andersen som direktør. Denne fratrådte direktionen i 1938 og efterfulgtes af den nuværende direktør, vicekonsul V. Thorning-Petersen (f. 1906).

Bestyrelsen består nu af landsretssagfører Niels Hove, Kolding (f. 1876), der er formand,
højesteretssagfører C. B. Christoffersen (f. 1901) samt ovennævnte direktør V. Thorning-Petersen.

Fabrikken beskæftiger ca. 160 funktionærer og arbejdere.

Adresse: Alegården, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Fr. Winsløw's Eftf. I/S, støbegodsforretning.
Grundl. d. l. april 1843 af H. W. Secher (f. 1807, d. 1890) og i 1883 overtaget af Fr. Winsløw(f. 1853, d. 1938).

I 1907 optoges firmaets mangeårige prokurist, Michael Jensen (f. 1875), som ansvarlig deltager; fra 1. april 1908 var han eneindehaver af firmaet, indtil han d. 1. april 1948 optog Osvald Nielsen som medindehaver.

Adresse: Lille Torv 1-3, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. Winstrøm, possementfabrik.

Grundl. d. 6. nov. 1896 af H. Winstrøm (f. 1873, d. 1945).
I 1945 overtog sønnerne, H. Winstrøm (f. 1908) og Th. Winstrøm (f. 1910) forretningen.

Firmaet er grundlagt i Gothersgade.

I 1901 flyttedes det til Vestergade "Centrum" og i 1917 til sin egen ejendom på den nuværende adresse.

Adresse: Fælledvej 19, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Winther & Andersen A/S, korn, foderstoffer, brændsel, kunstgødning, markfrø og kolonial en gros.

Grundl. d. 1. okt. 1875 af Conrad Lauritz Winther og Lars Andersen.

Omdannet til aktieselskab i 1906.

Bestyrelsen består nu af direktør F. C. Winther (f. 1887), direktør Vilh. Paulsen (f. 1900)
og prokurist Jørgen Winther (f. 1923). De to førstnævnte udgør direktionen.

Adresse: Algade 6, Brønderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Winther & Heide's Eftf., grossererfirma, jernrør og artikler til vand-, gas- og dampanlæg.
Grundl. i 1884 af Søren Winther og O. Heide.
Indehaver (siden 1942): K. E. Gregersen (f. marts 1908).

Adresse: Kompagnistræde 39, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. C. Winthers Eftf. A/S, papir en gros, papir-posefabrik.

Grundl. d. 1. april 1839 af A. C. J. Leth (f. 1810, d. 1886). 1845 overtoges oplag

 

    

     

   A. C. J. Lelh                      C. C. Winther

 

og agentur fra Drewsen og Senners Papirfabrikker i Silkeborg.

I 1884 overtoges firmaet

 

         

    Carl M. Jensen             Carl Aage Jensen

 

af C. C. Winther (d. 18. januar 1923) og i 1906 af Carl M. Jensen (f. 1876, d. 1919).

Ved dennes død fortsat af hans enke, Anna Marie Jensen, f. Andersen.

Omdannet til aktieselskab i 1933 med en aktiekapital på 100.000 kr., senere udvidet til
200.000 kr.

Direktion (siden 1933): Carl Aage Jensen (f. 16. november 1902).

Adresse: Mejlgade 35-39, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Hans Winther's Læderhandel.

Grundl. i 1835 af J. F. Winther (f. 1808, d. 1885).

Indehaver (siden 1929): K. H. Winther (f. 1896).

Adresse: Allehelgensgade 2, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. L. Winther, mølleri.

I 1893 flyttet til Esbjerg fra Bogense.

I 1900 overtaget af den nuværende indehaver, H. L. Winther (f. 1861), der var medindehaver fra 1896.

Adresse: Storegade 35, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Laur. Winther, kaffe en gros og en detail.
Grundl. i 1892. Den 20. febr. 1901 overtaget af H. P. Nielsen og Laur. Winther (f. 1882).
Siden 1912 er sidstnævnte eneindehaver.

Adresse: Vestergade 61, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage