Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 635
Wint - Witt

 

Oscar Winther, tømrermesterforretning.

Grundl. i 1842 af U. F. Nakkedam Winther.

Indehavere (siden 1912): Oscar Winther (f. 1888) og Frits Winther (f. 1888).

Adresse: Jernbanegade 3, Frederiksværk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Richard Winther, manufakturforretning.

Grundl. d. 18. okt. 1894 af Nicolai Billenstein (f. 1867, d. 1926).

Indehaver (siden 6. juli 1931): Richard Winther (f. 1890).

Adresse; Løvegade 1, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Viola Blomsterforretning, O. Im. Hansen.
Grundl. i 1855 af J. J. Østergaard.

Indehaver (siden 15. jan. 1924): O. I. Hansen (f. 1897).

Adresse: Bredgade 33, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vipperød Planteskoler.

Grundl. i 1903 af Viggo Christensen (f. 1878, d. 1941).

Indehaver (siden 1. okt. 1941): sønnen, Ejgil Hove Christensen (f. 1911).

Adresse: Vipperød.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Fr. Wismann, snedkerforretning.

Grundl. d. 6. jan. 1854 af F. E. Wismann (d. 1909).

I 1918 overtaget af Johan Wismann (f. 1855, d. 1946) og i 1947 af Fr. Wismann (f. 1901).

Adresse: Toldbodgade 14, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Aage Wisse, herreekviperingsforretning.
Grundl. d. 30. okt. 1909 af Aage Wisse (f. 1884), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Bispensgade 2, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Wissing & Jensen A/S, herrekonfektionsfabrik.

Grundl. i 1890 af Chr. Lund.

Omdannet til aktieselskab i 1942 med M. Wissing Sørensen (f. 1902) som direktør.

Adresse: Guldbergsgade 12 A, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Christian J. Wissing, læderhandel og fodtøj en gros.

Grundl. 1877 af Christian J. Wissing (f. 1848, d. 1927).

Indehavere (siden 1927): J. M. Wissing og E. Wissing.

Adresse: Skolegade 25, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

W. Wissings Eftf. A/S, læderhandel.

Grundl. i 1841 af C. F. Wissing.

Omdannet til aktieselskab i 1924.

Indehaver (siden 1908): A/S  I. A. Alstrup (se dette).

Adresse: Frederiksgade 50, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Otto Wistisen, grossererforretning.

Grundl. i 1897 af Otto Wistisen (f. 1873, d. 1950).

Indehavere (siden 1950): sønnen, Otto Wistisen (f. 1908) og datteren Karen Wistisen (f. 1910).

Adresse: Søndergade 66-68, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Søren Wistoft & Co.'s Fabriker A/S.

Grundl. d. 18. febr. 1896 af Søren Wistoft.

Omdannet til aktieselskab d. 3. april 1905.

Nuværende direktion: Søren Wistoft og Axel Hansen, underdirektør.

Adresse: Sankt Nikolai Vej 4-6, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Aug. With's Eftf., kunsthandel.

Firmaet er grundlagt i 1875 af Aug. With (f. 12. august 1847, d. 25. november 1900).

Den 18. oktober 1897 overtoges firmaet af Richardt Mantzius Wilstrup (f. 18. december
1861, d. 7. november 1937), der var indehaver af firmaet til 1933.

Den nuværende indehaver, Poul Buus (f. d. 19. maj 1895), blev ansat i firmaet i 1909 og
overtog dette d. 18. oktober 1933, da Richardt Wilstrup trak sig tilbage fra forretningen.

Kunsthandler Poul Buus er tillige autoriseret taksator ved Københavns byrets skifteret.

Adresse: Bredgade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Jens With A/S, skibsprovianteringsforretning.
Grundl. d. 13. febr. 1911 af Jens With (f. 1882).

I 1936 omdannet til aktieselskab, for hvilket grundlæggeren er direktør,

Adresse: Herluf Trolles Gade 23, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

VIGGO WITH

Agenturforretning, er grundlagt 1852. Efter Grundlæggerens Død i 1873 gik Forretningen over til han Enke og G. E. Fife, af hvilke den sidstnævnte siden 1896 er Eneindehaver.

Adresse: Heibergsgade 18, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Fa. Chr. N. Withen, tømrer- og snedkermesterforretning samt maskinsnedkeri,

Grundl. d. 19. Juni 1900 af Chr. N. Withen (f. 1875, d. 1943), efter hvis død firmaet overtoges af sønnerne, Walter Withen (f. 1909) og Palle Withen (f. 1910).

Fra 1948 er Walter Withen eneindehaver.

Firmaet har gennem årene udført en række store arbejder og skabt sig en pæn position, som een af byens største forretninger på sit område; det tæller blandt sine kunder en del af byens største virksomheder.

Adresse: Mindegade 12, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

R. Witt, farvehandel.

Grundl. i 1849 af F. W. Weide (f. 1812) efter hvem forretningen videreførtes af svigersønnen, F. L. Witt (f. 1834, d. 1918).

I 1896 overtaget af sønnen, Fritz Witt (f. 1869, d. 1927); dennes enke videreførte firmaet, indtil det i 1937 overtoges af sønnen, Richard Witt (f. 1905).

Adresse: Perlegade 63, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Wittenborgs Automatfabriker A/S.

Grundl. af Alex Wittenborg (f. 1865, d. 1928), der i 1894 startede en blikkenslagerforretning i Odense, der senere udvides til at omfatte fabrikation af blikvarer m. m. og som i 1922 overgik til et aktieselskab under navnet A/S Alex Wittenborgs Fabriker med det formål at drive fabrikation af og handel med blikvarer, maskiner, automater og beslægtede artikler.

I 1924 udskiltes automatfabrikationen af ovennævnte selskab og overgik til nævnte Alex
Wittenborg, der den 21. marts dette år startede de nuværende Wittenborgs Automatfabriker under firmanavnet Wittenborg Automatfabrik, som han var eneindehaver af til sin død i 1928; i 1929 overgik virksomheden til A/S Wittenborgs Automatfabrik med en aktiekapital på kr. 350.000, der i juni 1950 udvidedes til kr. 600.000.

I 1936 ændredes navnet til det nuværende.

Virksomheden, der nu beskæftiger ca. 275 personer, har oparbejdet en betydelig eksport
af automater og charcuterimaskiner til bl. a. forskellige lande i Europa, til Sydafrika og forskellige andre oversøiske lande; endvidere fabrikeres kassesømmemaskiner, som også i stor udstrækning eksporteres.

Bestyrelsen består af grundlæggerens sønner, Erik Wittenborg (f. 1901), Georg Wittenborg (f. 1905) (der tillige udgør selskabets direktion) og Helge Wittenborg (f. 1907) (der er prokurist i virksomheden) samt fruerne R. A. Helvang, Ellen Paulsen og Rigmor Ring-Andersen.

Adresse: Seebladsgade, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage