Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 636
Witt - Vogn
 

H. P. Wittenkamp & Søn, bageri.

Grundl. i 1827 af Georg Heinricy (f. 1796, d. 1869), en indvandret Meklenborger.

Efter stifterens død overgik firmaet til sønnen, H. Heinricy (d. 1896) og efter dennes
død til hans søn, M. Heinricy (f. 1869, d. 1900), hvis enke (f. 1867) fortsatte virksomheden, indtil den i 1911 overgik til H. P. Wittenkamp (f. 1872).

 

H. P. Wittenkamp

 

I 1925 indtrådte dennes søn, H. Wittenkamp (f. 1900), i forretningen som medindehaver, og i 1928 overtog han den som eneindehaver.

Den 1. jan. 1948 optog sidstnævnte Henrik Wittenkamp (f. 10. sept. 1924) som medindehaver.

Adresse: Strandgade 24, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Henry Vittrup, købmandsforretning.

Grundl. i 1895 af A. Matthiesen.

Indehaver (siden 1949): Henry Vittrup (f. 1915).

Adresse: Vestergade 22, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Hotel Wium.

Grundl. d. 1. jan. 1909 af H. Th. Jensen (f. 1865, d. 1941).

I 1941 overtaget af datteren, fru Dagny Jensen (f. 1891).

Adresse: Nørregade 4, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Restaurant Wivex.

Grundl. i 1880 under navnet Restaurant Wivel af senere kammerråd Carl Christian Wivel (f. 1844, d. 1922), der 1890 lejede hjørnet af Tivolis facadebygning, hvor restauranten siden har haft til huse.

I 1910 blev grundlæggerens slægtning, Anton Pedersen (f. 1868, d. 1929) medejer, og eneejer i 1919; denne efterfulgtes af sin søn, den nuværende direktør, Frode Pedersen (f. 1901).

I 1931 ændredes restaurantens navn fra Wivel til Wivex.

Virksomheden omdannedes i 1932 til et aktieselskab.

Bestyrelsen består af ovennævnte direktør Frode Pedersen, som er formand, kontorchef
Aage Christensen (f. 1894) og overretssagfører Peter Paulsen (f. 1884, d. 21. okt. 1950)).

Fra 15. sept. 1935 har Wivex tillige haft hovedledelsen af Restaurant Nimb (se denne).

Fløjen mod Bernstorffsgade blev tilbygget i 1912, og i 1930 ombyggedes en del af restauranten. Efter branden i 1943 genåbnedes restauranten d. 6. nov. 1946 i moderniseret stand.

Adresse: Vesterbrogade 3, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. J. Voetmann, trælast- og tømmerhandel.
Grundl. ca. 1830 af J. J. Voetmann (f. 1803, d. 1864).

Nuværende indehavere: fru Marie Voetmann (f. 1885) og Chr. Voetmann (f. 1908).

Adresse: Skib broen 28, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Christopher Vogel ved Ove Vogel, manufakturforretning.

Grundl. d. 1. april 1879 af Christopher Vogel (f. 1849, d. 1931).

I 1916 overtaget af sønnen, Ove Vogel (f. 1889).

Adresse: Torvet, Grenaa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vogelius' Bogtrykkeri.

Grundl. d. 1. sept. 1853 af Michael Vogelius (f. 1826, d. 1910).

I 1886 overtaget af sønnen, Rudolf Vogelius (f. 1856, d. 1933) og i 1928 af dennes søn, Aage Vogelius (f. 1890). Se endvidere Frederikshavns Avis.

Adresse: Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vognfabrikken Scandia A/S.

Det engelske ingeniørfirma Peto, Brassy & Bett, der i 1860erne anlagde flere banestrækninger i Østjylland, begyndte i 1861 fabrikation af vognmateriel i Randers.

I 1871 overtog overingeniøren i dette firma Rowan, fabrikken med Rowan jr. og Ingeniør Brehm som ledere.

I 1875 dannedes aktieselskabet Scandia med G. A. Conrau (f. 1837, d. 1908) som direktør. Selskabet overtoges i 1911 af Vognfabrikken Scandia, Kommanditselskabet Bruun med N. P. Bruun (f. 1862, d. 1935) som ansvarlig deltager og direktør; stillingen som direktør for Scandia havde N. P. Bruun beklædt siden 1894.

I 1896 flyttedes virksomheden til en grund umiddelbart udenfor Randers, og der foretoges en meget betydelig udvidelse af fabriksanlægget.

I 1906 overtoges virksomheden af A/S Vulcan, Maribo, dog således, at Vulcan nedlagdes som jernbanevognfabrik, og maskinpark og arbejdere overflyttedes for største delen til Scandia, der derved yderligere udvidedes betydeligt.

I 1929 ophævedes kommanditselskabet Bruun, hvis direktion i 1914 var blevet suppleret med civilingeniør L. Bechmann (f. 1866, d. 1942) som teknisk direktør, og virksomheden overtoges af A/S Vognfabrikken Scandia med civilingeniør J. Wærum (f. 1889) og R. Kaas Ibsen (f. 1885) som henholdsvis teknisk og merkantil direktør,

Aktiemajoriteten overtoges i 1930 af fabrikant Thomas B. Thrige, Odense, som ombyggede og moderniserede fabrikken.

I 1933 overdrog fabrikant Thrige sin aktiemajoritet sammen med sine Øvrige virksom-
heder til Thomas B. Thriges Fond (se artiklen Thomas B. Thrige).

 

Selskabets nuværende bestyrelse:

fh. Minister, civilingeniør J. P. Stensballe, København (f. 6. juli 1874)
Ekspeditionssekretær, cand. polit. E. Stampe Frølich (f. 5. jan. 1893), København.

Direktør G. E. Hartz (f. 18. juni 1888), Odense.

Bankdirektør Georg Jacobsen, Odense (f. 27. juni 1874) og

Højesteretssagfører Alb. V. Jørgensen, København (f. 31. juli 1886).

 

Aktiekapital: 2.500.000 kr.
Adresse: Udbyhøjvej 66, Randers.

 

Preben Wognsen, bagerforretning.

Grundl. ca. 1889 af J. C. Bruun.

Indehaver siden 1932: Preben Wognsen (f. 1897).

Adresse: Falkoner Alle 36, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage