Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 640
Wors - Wrig

 

 

Worsøe Laursen, kolonial- og materialhandel.
Grundl, i 1895
af materialhandler Hansen.
Derefter 7 forskellige indehavere indtil forretningen d. 5. juni 1932 overtoges af den nuværende indehaver, V. Worsøe Laursen (f. 12. april 1910).

Adresse: Frederiksgade 54-56, Århus

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Ernst Voss Fabrik A/S, metalvarefabrik og jernstøberi.

Grundl. d. 6. nov. 1878 af oberst Ernst v. Voss (f. 1826, d. 1903).

Virksomheden begyndte som et lille værksted med 2-3 mand og beskæftigede ved udgangen af 1949 440 personer.

 

Ernst v. Voss

 

Den 6. jan. 1897 omdannedes firmaet til et aktieselskab, og grundlæggerens ene søn,

Ditlev v. Voss (f. 1858, d. 1930), blev administrerende direktør, medens den anden søn, Gustav v. Voss (f. 1866, d. 1929), virkede som teknisk leder af virksomheden.

I årene omkring århundredskiftet oparbejdede de to brødre en betydelig eksport til de
skandinaviske lande, Rusland, og selv så fjerne lande som Sydafrika og Mexico.

Udvidelser af fabriken og forbedringer har stadig fundet sted, specielt efter en stor brand
i året 1931, og fabriken omfatter nu et areal på 16.994 m2

Fabriken har i København et prøvelager (adresse: Jernbanegade nr. 4), hvortil er knyttet 18 funktionærer.

Af fabrikens arbejdere og funktionærer har til dato 160 kunnet holde 25 års jubilæum for
deres ansættelse på fabriken.

Fabrikationsprogrammet omfatter elektriske belysningsartikler: lysekroner, pendler, ampler, lampetter, kiplamper etc.; gasartikler: gas-

 

  

Ernst Voss Fabrik

 

vaskekedler, gaskomfurer, ovne, apparater etc.; husholdningsartikler i støbejern, aluminium og rustfrit stål: gryder med låg, kasseroller, pander etc., specielle kogekar til elektriske køkkener, sanitetsartikler i rustfrit stål, handels støbegods, kundestøbegods ; bygningsartikler: dørgreb, rustfast stålstøbegods og forskellige specialvarer.

 

Henning Bjerre

 

Den nuværende bestyrelse består af højesteretssagfører Albert V. Jørgensen (f. 1886),
direktør H. Lunding Smith (f. 1878), direktør Henry P. Lading (f. 1881
og direktør Knud
Harmover (f. 1901).

Siden 1938 har civilingeniør Henning Bjerre (f. 1911) været adm. direktør.

Adresse: Slesvigsgade 4, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vraa Teglværk.

Grundl, i 1906 af J. P. Møller, Niels Wellergaard, P. Jensen-Bundgaard og Andr. Drivsholm. Nuværende indehavere: D. J. Jensen og J. P. Møllers arvinger.

Adresse: Vraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. Wraa, Østerbros Fjerrenseri.

Grundl. 1895 i Viborg som manufakturforretning af Hans Wraa (f. 15. aug. 1870, d. 1947). Firmaet flyttede til København 1898 og udvidedes i 1905 til også at omfatte fjerrenseri. Den 1. april 1934 overtoges firmaet af datteren, den nuværende indehaver, frøken C. Wraa (f. 2. april 1897).

Adresse: Slagelsegade 14, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Wright & Svendsen, kulforretning en gros.
Grundl. d. 21. marts 1891 af konsul Albert Wright (f. 1858, d. 1926)
og Hans Louis
Svendsen (f. 1859, d. 1927).

 

Wright & Svendsen


I 1916 optoges den hidtidige bogholder i firmaet Peter Christian Marius Andersen (f. 1869, d. 1941) som medindehaver; fra 1927 til 1941 var denne eneindehaver, hvorefter hans enke, fru J. M. Andersen (f. 4. dec. 1877), overtog firmaet.

I 1942 overtoges det af K. Madsen (d. 19. marts 1944); sidstnævntes enke, fru Kirsten Schiellerup Madsen (f. 21. marts 1906), er siden 1944 indehaver af firmaet.

Adresse: Stengade 79, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage