Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 641
Wrig - Wulf
 

C. Wright & Co., kul- og trælastimport.

Grundl. d. l. april 1885 af grosserer Carl Wright (f. 11. april 1852, d. 28. juni 1927) og fra 1920 videreført af dennes søn Poul Henry Wright (f. 13. maj 1890, d. 25. marts 1922) og Otto Pedersen (f. 10. marts 1877, d. 1942); sidstnævnte havde været ansat i firmaet siden 1. maj 1892.

I 1924 overtog Otto Pedersen firmaet som eneindehaver og optog d. 1. april 1937 sin søn, Poul Vang (f. 20. nov. 1906); sidstnævnte er siden faderens død eneindehaver.

 

firmaets oplagsplads i Sydhavnen.

 

Forretningen begyndte som kul- og koksforretning, hvortil senere kom en betydelig
brændeimport og handel med dansk brænde og tørv. Efter århundredskiftet optoges handel med split ved og trælast, og denne for retning er nu en ligeså stor del af firmaets forretning, som brændselsimporten.

Firmaet har siden grundlæggelsen haft samme adresse.

Adresse: Nørre Farimagsgade 69, Kbhvn. K.
Oplagspladser: Kalvebod Brygge 14-16,
Kbhvn. V. og Vestre Teglgade, Kbhvn. SV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

OTTO B. WROBLEWSKI

Bog og Papirhandlerfirma. Otto B. Wroblrwski (f. 1827, d. 1907) grundlagde sin Boghandel i 1853 i Roskilde og flyttede i 1858 til Kbhvn. Hans Søn, Otto Wroblewski, der i 1886 indtrådte i Forretningen er den nuværende Indehaver.

Adresse: Nytorv 19, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Otto B. Wroblewski, bog- og papirhandlerfirma, stempelpapirforhandling.

Otto B. Wroblewski (f. 1827, d. 1907) grundlagde sin boghandel i Roskilde d. 1. maj 1853 og flyttede i 1858 til København. Hans søn, Otto Wroblewski (f. 1860, d. 1921), indtrådte i firmaet i 1886. Dennes søn, Paul D. Wroblewski (f. 1892), der indtrådte i firmaet i 1914 og som i 1919 optoges som medindehaver, er siden 1921 eneindehaver af firmaet.

Adresse: Nytorv 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Adolph Wulff, grafisk fag- og spillekortforretning.

Grundl. d. 14. dec. 1880 af Adolph Wulff (f. 1856, d. 1907).

 

Adolph L. Wulff

 

Efter dennes død overtaget af Richard Petersen (f. 1858, d. 1935).

Den 1. jan. 1933 overtog Einar Piculell (f. 1885, d. 1948) firmaet; d. 1. jan. 1948
optog han sin søn, Mogens Piculell (f. 1913), som medindehaver, og denne overtog ved faderens død d. 5. nov. 1948 firmaet som eneindehaver.

Adresse: Industrihuset, Gothersgade 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. Laursen Wulff, gartneri.

Grundl. i 1883 af A. Laursen Wulff (f. 1860, d. 1922).

Indehaver siden 1938: sønnen, M. Laursen Wulff (f. 1896).

Adresse: Graven 5, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Elkan Wulff's Eftf., grossererfirma. korn og foderstoffer.

Grundl. i 1887 af Elkan Wulff (d. 1912).

Indehaver siden 1948: Philip Nathanson.

Adresse: Tordenskjoldsgade 13, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. L. Wulff, forlagsboghandel.

Grundl. i 1876 af J. L. Wulff (f. 1852, d. 1937); derefter overtaget af overretssagfører Viggo Wulff (f. 1881).

Adresse: Købmagergade 67-69, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

P. Wulff A/S, cigarfabrik.

Grundlagt i september 1868 af Peter Wulff (f. 1841, d. 1898).

Fra 1883-88 var hans svoger, H. C. M. Heydorn (f. 1851, d. 1914), medindehaver af firmaet.

Efter grundlægge ren s død fortsattes virksomheden af hans enke, Emma f. Heydorn (f.
1846, d. 1926), med den ældste søn, Oskar Wulff (f. 1875, d. 1946), som prokurist, indtil denne i 1901 blev optaget som medindehaver af firmaet.

 

Peter Wulff

 

I 1913 udtrådte fru Emma Wulff af firmaet, og samtidig indtrådte den næstældste
søn, Paul Wulff (f. 1877, d. 1941), der siden 1906 havde deltaget i ledelsen som prokurist.
Oskar Wulff udtrådte af firmaet i 1934.

Fabrikken, der oprindelig lå i Vester Voldgade nr. 11, flyttedes i 1879 til Holbergsgade
nr. 18 og i 1907 til Toldbodvej nr. 6.

I 1914 oprettedes desuden fabrikken i Sølvgade nr. 38, som ved køb af Herman Krugers tidligere tobaksfabrik, Nordre Fasanvej nr. 111-115, overflyttedes hertil i 1916.

I 1935 lejedes 2 etager i en fabriksbygning, Polensgade nr. 25, hvilken bygning firmaet
købte i december 1938, for at inddrage 2 til anden side udlejede etager under sin fabrikation.

I 1939 omdannedes virksomheden til et aktieselskab, hvis bestyrelse bestod af fabrikant
Paul Wulff, formand, ingeniør Heinr. Wulff (f. 1880) og højesteretssagfører Karsten Meyer (f. 1887).

Direktion: Hans Wulff (f. 16. april 1904) og Carl Wulff (f. 25. marts 1906), som begge er sønner af fabrikant Paul Wulff.

Bestyrelsen består af ingeniør Heinrich Wulff, der er formand, direktør Hans Wulff,
direktør Carl Wulff, fru Ingrid Wulff, højesteretssagfører Karsten Meyer, der er næstformand og fru R. Valkov.

Prokurister: underdirektør Holger Sørensen (f. 1900) og Knud Staw (f. 1888).

Aktiekapitalen udgør 1.650.000 kr.
Adresse: Toldbodvej 6-10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage