Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 647
 

ØSTIFTERNES BRANDFORSIKRING


 Stiftet den 29. juni 1889. Allerede fra efteråret 1873 arbejdedes der på folketingsmand, overretsprokurator C. C. Albertis (f. 1814, d. 1890) initiativ og under gentagen modstand fra regeringens side på at oprette en ny sjællandsk brandforsikring.

Foreningen dannedes nærmest som en politisk præget opposition mod den gamle almindelige brandforsikring for landbygninger, og det politiske prægholdt sig igennem mange år, navnlig indenfor ledelsen. Bl. a. var Klaus Berntsen (f. 1844,d.1927), forinden han blev minister, i en længere årrække, fra 1892 til 1908, foreningens kontorchef og
regnskabsfører.

 

 

Foreningens formål var og er: at forsikre medlemmerne mod brandskade, og dens
oprindelige navn var "Sjællands Brandforsikring for mindre Landbygninger", indtil den udvidede sit virkefelt og i 1895 antog sit nuværende navn.
Direktørstillingen, den tidligere stilling som kontorchef og regnskabsfører, beklædtes efter Klaus Berntsen af Marius Birket (f. 1879, d. 1923), som i 1918 ved ledelsens deling
udnævntes til administrerende direktør og i denne stilling ved sin død efterfulgtes af Holger Leth-Rasmussen (f. 1878, d. 1943), der havde været knyttet til Brandforsikringen siden 1908 og i 1935 blev enedirektør.

Denne efterfulgtes efter sin død af direktør, cand. jur. & polit. Niels Friis (f. 1901).

Gennem årene har foreningen haft fire bestyrelsesformænd. af hvilke P. A. Alberti (f.
1851, d. 1932), den senere justitsminister var den tørste, fra 1889 til 1891. Han efterfulgtes fra 1891 til 1918 af N. J. Larsen (f. 1845, d. 1928) og denne igen af Poul Christensen (f. 1854, d. 1935) fra 1918 til 1935, da den nuværende formand, landbrugskandidat gårdejer M. C. Dinesen (f. 1879) overtog hvervet.

Foreningens næstformand 1935-50 var Søren Jensen Hyldegaard (f. 1864, d. 1950), der
var medstifter af brandforsikringen og branddirektør i over 60 år.

Den nuværende næstformand er gårdejer Morten Mortensen (f. 1884).

Igennem de forløbne år er foreningen vokset op til at blive en anselig forsikringsvirksomhed.

Medens medlemstallet pr. 1. april 1890 kun var 3221 med en forsikringssum på
17.355.537 kroner, var Medlemstallet pr. 1. april 1950 steget til 69.580 med en samlet
forsikringssum på 3.599.885.493 kroner.

I det første regnskabsår udgjorde præmieindtægten 33.426 kr. og i regnskabsåret 1949-50 en sum af 4.886.644 kroner.

Der indtraf i det første år kun en brand, nemlig en gårdbrand ved lynnedslag.

Adresse: Vester Voldgade 104, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage