Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 102
Cimb - Clau

 

 

Cimbria Tømmerhandel A/S.

Grundl. i 1869 af J. C .. Overbeck. Overgået til aktieselskab i 1900.

Direktør (siden 1925): vicekonsul Kr. Hansen (f. 1893).

Adresse: Haderslevvej 2, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Cito Mineralvandsfabrik, se Aage Lanng's Fa­briker.

 

City elektriske Fodtøjs- og Reparationsfabrik.

Grundl. 1908 af S. P. Sørensen (f. 1868). Nu­værende indehaver: Dorthea Nielsen.

Adresse: Grønnegade 1, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hermann Claudius, grosserer- og agenturfor­retning.

Grundl. d. 28. marts 1878 af Hermann Claudius (f. 1851, d. 1920). I 1920 overtaget af sønnen, Hugo C. P. Claudius (f. 1882).

Adresse: Doktor Abildgaards Alle 12, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Clausen & Stuckenberg, papirhandel.

Grundl. d. 1. juli 1897 på Amagertorv nr. 9 af V. E.

Th. Claus en (f. 1866, d. 1945) og T. F. Stuckenberg (f. 1869, d. 1922).

 

 

Førstnævnte var eneindehaver af firma­et fra 1922, indtil han

i 1932 optog sin søn, Holger Clausen (f. 1894) som medindeha­ver; denne. er siden sin faders død eneindeha­ver.

I 1919 henflyttedes virksomheden til egen ejendom Amagertorv nr. 15 og Læderstræde nr. 16-18, hvor samti­dig eget bogbinderi op­rettedes.

Til forretnin­gen knyttedes i 1908 statsautoriseret for­handling af stempelpapir og stempelmærker.

Adresse: Amagertorv 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Clausen & Søn, malerforretning og farve­handel.

Grundl. d. 16. marts 1866 af C. Clau­sen (f. 1840; d. 1897).

I 1900 Overtaget af søn­nen, C. Claus en (f. 1874), som i 1930 optog sin søn, Chr. P. Clausen (f. 1902) som medinde­haver; sidstnævnte er siden 1939 eneindeha­ver.

Adresse: Klinkbjerg 7, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Clausen & Søn, blikkenslager-, gas- og vandmesterforretning.

Denne forretning er grundlagt den 17. juni 1884 af C. A. Clausen (f. 1851, d. 1922). Efter C. A. Clausen's død overtog Carl Clausen (f. 1874) forretningen. Denne optog i 1947 sønnen, Charles Clausen (f. 1897) som medindehaver. Siden 1949 har Charles Clausen været eneindehaver af forret­ningen.

Adresse: Elmegade 14, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. H. Clausen's Eftf., Vald. Larsen, kolonial-, delikatesse-, materialhandel og parfumeri.

Grundl. i okt. 1891 af C. H. Clausen (f.1866, d. 1913).

Derefter overtaget af Vald. Larsen (f. 1879).

Adresse: Vester gade 30, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. P. Clausen's Sønner, entreprenørfirma.

Grundl. i 1890 af C. P. Claus en (f. 1863, d. 1926). Nuværende indehavere: Otto Clausen (f. 1904) og Hans Tage Clausen (f. 1909).

Adresse: Agtrupvej 40, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dan Clausen, trikotagehandel en gros & en de­tail.

Grundl. i 1887 af I. S. Haugaard (f. 1860, d. 1944); i 1929 overtaget af nuværende borg­mester i Sorø, Dan Claus en (f. 1906).

Adresse: Storgade 32, Sorø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ebbe Clausen's Boghandel, bog- og papirhan­del.

Grundl. i 1837 i Aarre ved Varde af lærer J. G. Nielsen (f. 1803, d. 1874). Indehaver (siden 1923): Ebbe Claus en (f. 1889).

Adresse: Storegade 24, Varde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Einar Clausen, linieranstalt.

Grundl. d. 1. febr. 1905 af Einar Clausen (f. 1879), der fremdeles er indehaver af firmaet.

Adresse: Pilestræde 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Emil Clausen. fotografiskatelier.

Grundlagt den 1. april 1901 af Emil Claus en (f. 3. ja­nuar 1874, d. 2. decem­ber 1949).

 

Emil Clausen

 

I 1943 om­dannedes virksomhe­den til et interessent­skab med grundlægge­ren og hans søn, Mo­gens Claus en (f. 18. ja­nuar 1913), og datter, Else Claus en (f. 18. ju­ni 1908), som deltage­re. Efter grundlægge­rens død i 1949 overto­ges firmaet af de to sidstnævnte.

Adresse: Frederiksberggade 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. P. Clausen, købmandsforretning.

Grundl. i 1892 af A. Chr. Hermansen (f. 1863). Senere overtaget af I. P. Clausen og i 1933 af Marie Kirstine Clausen.

Adresse: Kingosgade 15, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. M. Clausen, urmagerforretning.

Grundl. d. 7. marts 1876 af J. P. Clausen (f. 1851, d. 1934).

I 1918 overtaget af sønnen, J. M. Clau­sen (f. 1883).

Adresse: Holsted By.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

John Clausen & Co., fiskeeksport.

Grundl. d. 15. sept. 1899 af John Clausen og Frits Han­sen (f. 1877).

Sidstnævnte er siden 1903 ene­indehaver af firmaet.

Adresse: Gammel Strand 48, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Clausen A/S, grossererforretning (skibs­bygningsmateriel).

Grundl. d. 1. juli 1882 af M. Clausen, der senere optog S. P. Knobelow som medindehaver; denne overtog ved grund­læggerens død forretningen som eneindehaver. I 1928 overtoges den af civilingeniør K. F.


Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage