Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 103
Clau - Clem
 

Marstrand Dahl (f. 1885), der i 1934 omdan­nede firmaet til aktieselskab.

Bestyrelsen består af nævnte K. F. Mar­strand Dahl, der er formand og direktør, sam­men med direktør F. L. Brinch (f. 1880) og ci­vilingeniør A. H. Scheibel (f. 1899).

Adresse: Amaliegade 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ole Clausen, glarmesterforretning.

Grundl. i aug. 1899 af C. Clausen (f. 1874, d. 1949).

Den 1. jan. 1948 overtoges forretningen af hans søn, Ole Clausen (f. 1919). Forretningen er grundlagt i Vedelgade nr. 93. I 1906 købtes ejendommen på den nuværende adresse og forretningen flyttedes samtidig hertil.

Adresse: Tønnesgade 16, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. Clausen, værktøjsfabrik.

Grundl. d. 4. aug. 1908 af C. Claus en (f. 1883, d. 1946). Nuvæ­rende indehaver: fru C. Clausen.

Adresse: Reerslevvej 54, Hedehusene.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Clausen, kobbersmedie.

Grundl. i 1907 af Th. Clausen (f. 1899), der fremdeles er inde­haver af firmaet.

Adresse: Markedsgade 35, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Clausen, kunstdrejer-, vin- og tobaksfor­retning.

I 1652 købte drejermester og lods Mi­chel Andreas Graa (d. 1680) ejendom i en gade i Nakskov, som nu kaldes Farverensstræde, og drev deri sin virksomhed. Forretningen har si­den grundlæggelsen været i samme slægts be­siddelse. Indehaver siden 1908: Thorvald Ro­bert Christian Clausen (f. 1883) (8. genera­tion).

Adresse: Sønder gade 47, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Victor Clausen, isenkramforretning.

Grundl. d. 14. juli 1900 af Victor Clausen (f. 1877), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Nørrebrogade 220, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. F. Cleemann, rederi og skibsmæglerforret­ning.

Grundl. d. 1. okt. 1879 af P. F. Cleemann (f. 1853, d. 1899). I 1919 overtaget af sønnen, P. F. Cleemann (f. 1885), der i 1947 optog sin søn, Harald Cleemann (f. 1918) som medinde­haver.

Adresse: Havnen, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

D. L. CLÉMENT´s EFTERFØLGER

Bogbinderfirma, er grundlagt 1844 af D. L. Clément (f. 1820, d. 1877). Bogbinder Immanuel Petersen (f. 1836, d. 1903), der havde etableret sig i 1860, overtog Forretningen efter hans Død; den fortsættes af hans Enke.

Adresse: Silkegade 13, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

D. L. Clément's Eftf., bogbinderfirma.

Grundl. d. 1. nov. 1844 af D. L. Clément (f. 1820, d. 1877).

 

     

D. L. Clément      Im. Petersen

 

Efter hans død i 1877 overtog Immanuel Petersen (f. 1836, d. 1903) firmaet og drev det til sin død i 1903.

Firmaet fortsattes af hans enke med Henry Andersen som prokurist og bestyrer. Den 1. marts 1923 overtog Henry Andersen (f. 1866, d. 19. maj 1940) firmaet, som han drev til sin død, hvorefter det d. 13. sept. 1940 overtoges af dets nuværende inde­haver, B. Juul Rasmussen (f. 24. dec. 1877).

Firmaet udfører alt indenfor bogbinderiets område, men ligesom clément var en af de før­ste herhjemme, der leverede komponerede bog-

 

     

Henry Andersen      B. Juul Rasmussen

 

handlerbind, har det i tidens løb udviklet sig mest i den retning, således at den langt over­vejende del af produktionen nu er finere for­lagsarbejde i partier, og firmaet, der normalt beskæftiger 100 à 125 personer, har trods den store tekniske udvikling, der har fundet sted indenfor faget, bevaret sine gamle traditioner.

Adresse: Rantzausgade 22, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Clemmensen, møbelfabrik, tapetsererforret­ning.

Grundl. d. 13. dec. 1877 af Victor Rude (d. 1934). I 1934 overtaget af A. Clemmensen (f. 1874).

Adresse: Sjællandsgade 1, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Clemmensen, skibs- og varemæglerforret­ning.

Grundl. d. 17. april 1866 af Hans Chri­stian Clemmensen (f. 1839, d. 1918). Nuvæ­rende indehavere: sønnen, Uffe Clemmensen (f. 1877) og Kai Backhausen (f. 1914).

Adresse: Nørrebro 89, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. C. Clemmensen's Eftf. A/S, tobaksfabrik.

Grundl. i 1850 af F. C. Clemmensen. Overgået til aktieselskab i 1937. Nuværende direktør: Alf. A. Nielsen (f. 1889).

Adresse: Brogade 3, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. B. Clemmensens Eftf. A/S, tobaksvarer, fa­brikation og en gros.

Grundlagt i Nakskov i 1830 af N. B. Clemmensen (f. 1790, d. 1866).

I 1908 omdannedes virksomheden til et aktiesel­skab, og d. 1. januar 1939 flyttedes den til Kø­benhavn.

I 1948 hævedes det ældre selskab og 24. februar 1949 stiftedes det nuværende.

Bestyrelsen består af direktør Børge Braun, der er formand, direktør H. C. Hansen og dis­ponent J. P. Foder. Nuværende direktion: J. H. Thage.

Adresse: Classensgade 71, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage