Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 105
Cohn - Coll
 

grossister og Foreningen af Repræsentanter for udenlandske Skotøjsfirmaer var han i mange år medlem af Grosserer-Societetets re­præsentantskab.

Adresse: Gothersgade 8 C, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Viggo Cohn, grosserer- og agenturforretning (specielt råvarer til damehattefabrikationen).

Grundl. d. 14. april 1896 af Viggo Cohn (f. 1868), der fremdeles er indehaver.

Adresse: Peder Skramsgade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl M. Cohr's Sølvvarefabriker A/S. Ditlev Madsen Cohr (f. 1829 i Fredericia, d. 1882) be­gyndte d. 25. april 1860 som guldsmed i Fre­dericia.

I 1887 overtog sønnen, Carl M. Cohr (f. 1862, d. 1925), for­retningen, udvidede efterhånden værkstedet og lagde derved grun­den til den kunstin­dustrielle virksomhed, som i 1906 omdannedes til et aktieselskab med Carl M. Cohr som ad­ministrerende direktør og hovedaktionær og fabrikant Ditlev Voss som formand for be­styrelsen.

 

Carl M. Cohr

 

Samme år overtoges afdøde fabrikant Flerons sølvsme­die i København.

 

I 1940 flyttedes denne til Fredericia, medens kontor og lager for Køben­havn bibeholdtes i firmaets ejendom i Løv­stræde nr. 6.

Virksomheden beskæftiger nu ca. 350 personer.

 

Indtil 1922 udførtes firmaets varer (spise­bestik, fade, skåle, kander, stager o. s. v.) kun i ægte sølv.

Dette år indledtes fremstillingen af forsølvede varer under navnet ATLA Sølv­plet.

 

A/S Carl M. Cohr’s administrationsbygning

 

 

I 1931 optoges endvidere fremstillingen af rustfri stålvarer. Siden 1925 har firmaet haft en ret betydelig eksport.

Bestyrelsen består nu af konsul Einar Cohr (f. 1901), der er formand, konsulinde, fru El­linor Cohr (f. 1901) og konsul Harald Lützen (f. 1884).

Direktion (siden 1925): Harald Lützen

(adm.), Osvald Møller (tekn.) og Einar Cohr (merkantil).

Adresse: Danmarksgade 9, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Colbergs Boghandel.

Grundl. i 1872 af Hans Colberg (f. 1847, d. 1921). Indehaver (siden 1931): Edm. Andersen (f. 1898).

Adresse: Store Torv 9, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Colberg's Eftf., bogtrykkeri.

Grundl. i 1848 af Joh. H. Colberg (f. 1805, d. 1860). Nuværende indehaver: Bornholms Social-Demokrat.

Adresse: Storegade 30, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Colberg's Eftf. ved Rosendal Larsen, dame­konfektionsforretning.

Grundl. d. 1. april 1894. Indehaver (siden 1. okt. 1926): Anders Rosen­dal Larsen (f. 1898).

Adresse: Vestergade 35, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. W. Colding's Eftf. A/S, saltimport.

Firmaets hovedforretning er import af salt af alle sorter fra engelske, tyske og hollandske saltværker, men tillige drives handel med kul og koks.

Grundlagt af grosserer A. W. Colding (f. 11. juli 1861 i Kalundborg, d. 15. november 1919), der løste grossererborgerskab d. 18. januar 1898; efter dennes død blev firmaet overtaget af grosserer Thorkil Claus en (f. 25. januar 1893 i København) og i 1929 omdannedes det til et aktieselskab.

Grosserer Thorkil Clausen udtrådte af fir­maet i 1932, der siden da har været ledet af direktør J. Honoré.

Adresse: Kalkbrænderihavnsgade 32, Kbhvn, Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jørgen Colding, kolonialforretning en gros.

Grundl. d. 2. april 1889 af H. Pagh og J. Quist Pedersen. Den 1. nov. 1922 overtaget af Jørgen Colding (f. 1876), der i 1934 overtog firmaet J. W. Palludan's Eftf. i Varde (grundl. i det 18. årh.). I 1938 optoges sønnen, Axel Col­ding (f. 1905) som medindehaver.

Adresse: østre Havnevej, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

WILH. COLDING & Co.

Grossererfirma. I 1854 etablerede Rasmus Wilhelm Colding sig i Kalundborg som Købmand; i 1882 flyttede han til Kbhvn., hvor han i 1879 havde oprettet en Filial med ovennævnte Firmanavn. Efter hans Død i 1892 gik Firmaet i Kbhvn, over til Sønnen, Th. Colding, og Forretningen i Kalundborg til en anden Søn, Peter Colding (f. 1855).

Adresse: Brolæggerstræde 9, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Fr. Colfach A/S, manufaktur- og herreekvipe­ringsforretning.

Grundl. i 1880 af A. C. Col­fach; i 1911. overtaget af sønnen, Fr. Colfach (f. 1881); i 1948 omdannet til et aktieselskab med Fr. Colfach som direktør.

Adresse: Rødding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. COLLSTROP

Trælast- og Imprægneringsforretning en gros, er grundlagt 23. Juni 1838 af Rudolph Collstrop (f. 1812, d. 1877); i 1875 optoges Sønnen, Andreas Collstrop (f. 1847) som Kompagnon. I 1880 forandredes Virksomheden fra lokal Trælasthandel til en gros Forretning og Agentur i Trælast. I 1887 stiftede Firmaet sammen med Otto Pratje en Trælastagenturforretning i Bremen (”Pratje & Collstrop”) og i 1903 en Filial under samme Firma i Düsseldorf. I1889 oprettedes en Træimprægneringsanstalt i Køge og i 1900 en lignende i Horsens. I 1898 deltog Firmaet i Grundlæggelsen af Imprægneringsanstalter i Rusland (Kiew, Orenburg, Astrachan); det er Medindehaver af det i 1902 stiftede Træeksportfirma ”Holzexport” i Danzig, der i 1909 sammensluttedes med Firmaet Wolf-Herrmann i Berlin.

Adresse: Frederiksberggade 2, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

R. Collstrop A/S, træimprægnerings- og træ­lastfirma.

Grundl. d. 23. juni i 1838 af Ru­dolph Collstrop (f. 1812, d. 1877); i 1875 op­toges sønnen, Andreas Collstrop (f. 1847, d. 1933), som medinde­haver.

I 1914 omdan­nedes virksomheden til et aktieselskab med Andreas Collstrop som direktør og tillige som formand for bestyrel­sen til sin død i 1933. Fra 1933 til 1939 var kammeradvokat Vagn Aagesen (f. 1866, d. 1939) selskabets formand og fra 1939 er            

 

A. Collstrop

 

Andreas Collstrops søn,

legationsråd Rudolf Collstrop (f. 1883), for­mand. (R. Collstrop A/S fortsættes)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage